söndag 29 maj 2011

Marknadsföringskampanj för tandblekning?

Allt kan säljas med mördande reklam - detta lärde jag mig när jag pluggade marknadsföring i början av 1990-talet. Och visst stämmer det fortfarande...... inga större förändringar...

Genom artikeln som börjar med påståendet "Nu vill vi ha vitare leenden" -  vilken publicerades i dag 10:45 på DN:s ekonomisida så påbörjas den nya kampanjen. Att artikeln hamnar på ekonomisidan är för att det handlar om tillverkarnas och tandläkarnas framtida ekonomi och källa till extraintäkter. Smart som tusan! Ett påstående som detta etsar sig in i vårt undermedvetna och kan om vi inte inser manipulationen medverka till att vi gör valet att bleka våra tänder i framtiden.

På DN:s fråga: Tänker du bleka dina tänder?
så svarar: 20% ja,  68% nej och 12% har redan gjort..... detta per datorns tid 11:53.

Källa: http://www.dn.se/ekonomi/nu-vill-vi-ha-vitare-leenden


Vad jag saknar i denna artikel är faktainformation som källförteckning till de vetenskapligt utförda studier som påvisar att tandblekning är bra för dig nu och i framtiden samt att det inte finns några kända biverkningar på preparaten som används.

Viktigare är tydligen att påtala att alla vill vara som människorna i Hollywood..... oops. vilka menar de? De som sitter med vita tänder på rehab, eller?

Tur att det finns så mycket information att tillgå på nätet...det räcker med att gå till Läkemedelsverkets hemsida för att få nästa aha upplevelse:

Tandblekningsprodukter

Tandblekningsmedel är inte medicintekniska produkter.
Tandblekningsmedel är enligt Läkemedelsverkets uppfattning kosmetiska produkter och skall därför regleras enligt förordningen (1993:1283) om kosmetiska produkter och Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2004:12) om kontroll av kosmetiska och hygieniska produkter.
Det råder en sammstämmig syn från tillsynsmyndigheterna inom EU att tandblekningsprodukter inte är medicintekniska produkter då produkternas huvudsakliga syfte har ett kosmetiskt ändamål.
http://www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Foretag/Medicinteknik/Klassificering/Tandblekningsprodukter/


Och ditta innebär att tandblekningsprodukterna kan säljas med mördande reklam samt att ingen pågående forskning finns eller görs i deras regi.

Alternativet man har om man nu värnar sin egen hälsa i framtiden är att söka andra källor gällande biverkning eller helt enkelt "öppna ett nytt sparkonto för framtida tandläkarkostnader". Valet är ditt!!!!


Vetenskapliga artiklar med "tooth bleaching known risks"


[PDF]

Tandblekningsprodukter innehållande peroxider - Kosmetika kontrollen


Filtyp: PDF/Adobe Acrobat - Snabbtitt
sjukdom, vilket inte överenstämmer med de flesta fall av tandblekning Frågan har gått .... Under det senaste året har Läkemedelsverket från olika håll fått vetskap om att följande ... KÄNDA BIVERKNINGAR AV TANDBLEKNINGSPRODUKTER ...
www.lakemedelsverket.se/.../ rapport%204%20Tandblekningsprodukter%20innhållande%

onsdag 25 maj 2011

Chemtrails vad är det och hur ser de ut?

Photos and Videos of Chemtrails over Sweden from Chemtrail Truth Sweden

Source: Chemtrail Truth Sweden. Action is happening  in Sweden in terms of info to public through sites like http://www.chemtrailmonitor.com/ and Chemtrail Truth Sweden.  Got some weird HAARP induced Pics and also some from Swedish Haarp-station LOIS. There are videos on the YouTube from Sweden as well: Chemtrails in Sweden. Chemtrail photos and videos from Sweden provide additional proof of a worldwide geoengineering effort.

http://aircrap.org/photos-and-videos-of-chemtrails-over-sweden-from-chemtrail-truth-sweden/331310/

 

tisdag 24 maj 2011

Titandioxid, E171, Titanium dioxide, Tamiflu, Nanno Nanno

Tamiflu information:

http://www.youtube.com/watch?v=BJgQEp61Md8
http://www.youtube.com/watch?v=c8T-u3P3DsY&NR=1

Lite så här i efterhand så undrar jag om det var tillfällig minnesförlust när Tamiflu skrevs ut till höger och vänster 2009-2010.

Kika på Tamiflus innehåll, källa:  http://www.fass.se/LIF/produktfakta/artikel_produkt.jsp?NplID=20020620000055
Innehållsdeklaration 

- Det aktiva innehållsämnet är oseltamivirfosfat (75 mg oseltamivir i varje hård kapsel)
- Övriga innehållsämnen är:
kapselinnehåll: pregelatiniserad stärkelse, talk, povidon, kroskarmellosnatrium och natriumstearylfumarat
kapselhölje: gelatin, gul järnoxid (E172), röd järnoxid (E172), svart järnoxid (E172) och titandioxid (E171)
tryckfärg: shellak (E904), titandioxid (E171) och indigokarmin (E132).

Någon inom läkemedelsindustrin måste ha en förkärlek till just titandioxid och jag undrar om det är den canceriogena kopplingen eller om vita piller tingar en högre vinst?


Om ni kommer ihåg Uppdrag Gransknings program som handlade om titandioxid i bl.a. våra sol- samt tandkrämer där en (nano-) forskare öppet erkände att hon väljer bort dessa produkter med detta innehåll så kan man ju fundera över hur hon känner inför Tamiflu.

Jag funderar över Tamiflu eftersom titandioxid här står i en för mig outtalad form vilket väcker tanken...... är det nano eller inte? Bör man vara orolig?söndag 22 maj 2011

Till och med läkarna skriker högt nu!

Läget är så pressat på vårdcentralen Gripen att läkargruppen befarar att många läkare kommer att säga upp sig.

Gripenläkarna slår larm

Karlstad
Läkarna på vårdcentralen Gripen slår larm.
I ett brev till ansvariga vid landstinget beskriver de sin arbetssituation som ohållbar.
– Det är nödvändigt för ledningen att se hur allvarligt läget är och att det utgör ett hot både mot patientsäkerhet och arbetsmiljö, skriver läkargruppen.
Det är specialisterna i allmänmedicin och ST-läkarna vid Gripen som genom sin facklige företrädare framför kritiken.
De säger att personalen inom landstingets allmänmedicin, dit vårdcentralerna hör, är ålagda att bedriva Sveriges billigaste primärvård.
Det ska ske samtidigt som bland annat antalet äldre multisjuka ökar, patientens fria val genomförts och med det löften om tillgänglighet, allt högre krav ställs på allmänläkarnas patientutredningar, det blir fler uppföljningar och kontroller, ökade krav på dokumentation och ökad byråkrati kring sjukskrivningar.
– Till detta ska vi vara tillgängliga för patienter via brev, e-post, fax och telefon, fortsätter läkarna.
De tillägger:
– Antalet ärenden som ska hanteras per dag är så många att flertalet av oss inte hinner under arbetsdagen och man tvingas sitta kvar efter arbetstid för att åtgärda det mest akuta.
Enligt läkargruppen leder den höga arbetsbelastningen till att planerade patientbesök är bokade för lång tid framöver och ofta måste även komplicerade fall tas om hand på de akutbesökstider som finns.
– Vi är ålagda enligt sjukvårdslagen att prioritera de svårast sjuka och av landstingsledning att erbjuda plats för alla som vill komma. Det går inte. Vi tilldelas ett beting som inte är hanterbart.
Den pressade arbetssituationen har även lett till sjukskrivningar bland sjuksköterskorna och att undersköterskor och sekreterare inte hinner med alla arbetsuppgifter.
– Man hänvisar till nyckeltal och ekonomiska ramar. Att vi inte klarar arbetet anses inte relevant. Om man påpekar detta kan man få svaret ”om det inte passar så kan du sluta”.
Läkargruppen befarar nu att många läkare kommer att säga upp sig.
– På vårdcentralen Västerstrand är det uppenbarligen vad som skett. Att primärvården på Västerstrand havererat innebär inte att vi plötsligt kan klara att ta mer eller har man tänkt att även köra oss i botten?
Slutligen skriver läkarna:
– När resurserna är otillräckliga är detta ett faktum som måste förmedlas till allmänheten. Man ska inte ge illusioner om något annat.
Karin Malmqvist, divisionschef för allmänmedicin vid landstinget i Värmland, säger i ett skriftligt svar att det i läkarnas brev finns flera uttalanden som var för sig kräver en fortsatt dialog och att hon självklart deltar i ett möte med läkarna och deras fackliga företrädare.

Sjukvård och vinstmarginaler

SOS Alarm ägs till lika delar av Staten och SKL (Sveriges Kommuner och Landsting).

Vinstmarginalen skall ligga på 12 % per år och man kan ju fundera över vad de skall göra av de pengarna? Skall de komma skattebetalarna till godo eller skall de hamna som bonus i någon eller någras ficka?

De som förvaltar våra skattepengar för att de skall komma medborgarna till nytta och ge bästa möjliga service och vård drivs idag som privata bolag. Vinstmarginaler sätts före människans behov och i mina ögon så är det här att bryta mot de mänskliga rättigheterna. Vården bryter emot dessa dagligen ”in the name of profit”. Vi har även blivit itutade att kompetenta ledare kostar pengar och kräver att bonus samt stora pensionsavtal utlovas samt utbetalas. Detta vare sig de utför ett gott jobb eller inte och vissa har ju till och med fått sin fallskärm trots att de begått kriminella handlingar. Dessa kompetenta ledare drivs av att tjäna pengar, både till sig själva och åt sin uppdragsgivare. Men hur går det då med servicen och med dem som varje månad bidrar med sina skattekronor? Nja, vem bryr sig egentligen?

Det finns ett fåtal som fortfarande ser Sverige som den stora anfader som tar hand om allas väl och välmående. Livsmedelsverket, Läkemedelsverket, Landstinget, Försäkringskassan, Socialstyrelsen….ja de är alla tillsatta för att se till vårt bästa och dem kan vi lita blint på. Men snälla unga som sitter på rumpan och skriker ”upplys mig, så att jag själv kan avgöra om jag skall ta ett speciellt vaccin, äta antidepressiva”, eller vad det nu kan vara. Lita på dessa myndigheter och organisationer – valet är ert! Men glöm inte att det är ni och ingen annan som får ta konsekvenserna av era val.

De flesta tycker att vi har en bra fungerande vård i Sverige men det är människor som kanske varit på besök ett fåtal gånger. Det är först när du hamnar i en situation där du är i verkligt behov som du ser hur det verkligen fungerar. Vårdcentralens läkare är på semester. Eftersom det inte finns någon ersättare eller uppbackning så blir det att snällt vänta tills han/hon kommer tillbaka eller så får man söka akut. Man söker till en akut som klagar på att den heller inte fungerar för att de måste ta fall som vårdcentralerna normalt skall klara av. Resultat: hemskickad utan åtgärd och sedan får vederbörande gå med värk och oro i ytterligare ett par veckor. Detta är ingen påhittad saga utan detta är många äldres vardag här i Sverige idag.

Kanske lika bra att privatisera hela skiten för då får ju bara de som betalar själva den vård de kräver. Det kommer inte att bli den vård de behöver i alla lägen eftersom läkarna ständigt måste tillgodose vinstmarginalerna men det blir ju i alla fall lite omhändertagande. Fattiga medborgare får då rätten att dö på parkeringsplatsen utan att någon släpar in dem på akutmottagningen. Tyvärr är detta inte ett bra scenario eftersom hela vårdapparaten tjänar ofantliga summor pengar på sjuka människor.

Hur säkert är det när en myndighet kontrollerar en annan myndighet och båda har samma ägare? Jo, det blir precis som på ICA, datummärkningen har gått ut och köttet är otjänligt, vad händer med självkontrollsinstansen? De fokuserar på bolagets vinst och ger det utdömda köttet en färskare datum.
Läkemedelsverket följer EMA:s rekommendationer och vems Livsmedelsverket följer det vet i farfar för genmanipulerade födoämnen invaderar vårt land trots att de gör människor sjuka.

En sjukvård som bedrivs i vinstgivande syfte kan aldrig vara säker.

Läste följande på SVT Text sid 107 i morse och tänkte Johnny aha moderat så klart! Innebär inte detta att Moderaterna sätter vinstmarginal före människors liv, eller?


Nåjaaa…. Lägg inte kraft på småsaker

Kanske är det så att Johnny skall ta jobb som innebär tänkande runt Slottskogen eftersom han inte följer moderaternas filosofi, eller?

samt

- För oss moderater är det inte driftsformen som är det viktigaste, utan vårdens kvalitet och tillgänglighet. Vi vill låta alla goda krafter bidra till att skapa en tillgänglig och bra vård i hela regionen, säger Gunilla Levén      källa: http://www.lidkopingsnytt.nu/2011/05/09/moderat-utspel-vanstern-vill-stanga-vardcentraler/

Notera notera: att ägare kräver högre vinst och vem ägarna är!!!!

Ägarna kräver högre vinst

Publicerad i dag 06:23
Pressen ökar på SOS Alarm att redovisa högre vinst, visar DN:s granskning. Enligt styrelseordföranden Johnny Magnusson (M) ska personalstyrkan reduceras och fler samtal besvaras från andra håll i landet än där den som ringer in bor.
SOS Alarms ägare vill tjäna mer pengar på företagets verksamhet.
Eftersom bolaget inte ger tillräckligt hög vinstutdelning tvingades styrelsen i höstas införa ett krav på en årlig vinstmarginal om minst 12 procent. Det innebär att mer än var tionde krona som företaget drar in som omsättning måste gå till vinst – en andel som ytterst få statliga bolag når upp till i dag.
År 2010 låg vinstmarginalen hos SOS Alarm på 0,5 procent.
Företaget ägs till hälften av staten och till andra hälften av Sveriges Kommuner och landsting, SKL.
Den ekonomiska pressen på SOS Alarm har redan gett  resultat. Förs-ta kvartalet i år ökade vinsten efter skatt med 425 procent jämfört med samma period i fjol – från 2 miljoner till knappt 11 miljoner kronor. Det beror huvudsakligen på minskade personalkostnader.
Regionrådet Johnny Magnusson (M), som är ordförande i SOS Alarms styrelse, bekräftar för DN att bolaget just nu jobbar hårt med att redovisa ett bättre resultat.
– Vi har ett utdelningskrav på oss från ägarna som vi måste nå upp till. Vi måste vidta åtgärder för att få upp resultatet.
Ny teknik har införts som gör att personal på andra larmcentraler än där man bor kan besvara samtal. På så sätt jämnas toppar i belastningen ut och svarstiderna förbättras.
Tappar man inte den geografiska kopplingen?
– Ja, det kan finnas en risk för det. Men det handlar också om vilka samtal som styrs om först.
Innebär det att ni måste göra er av med personal?
– Avsikten är att vi ska reducera personalstyrkan generellt över hela bolaget, men vi vet inte hur.

lördag 21 maj 2011

Ofödda barn/foster fulla med GMO-matens bekämpningsmedel!!!

US GM food toxins found in the blood of 93% of unborn babies


Toxins from genetically modified crops are finding their way into over 9 in every ten babies new research reveals.  Read this UK news story for more:-
US GM food toxins found in the blood of 93% of unborn babies – UK’s Daily Mail national newspaper – By Sean Poulter 20th May 2011
Read the full paper here:-
A. Aris, S.Leblanc Journal of ReproductiveToxicology xxx (2011) xxx–xxx
Here is the abstract:-
Reprod Toxicol. 2011 Feb 18. [Epub ahead of print]

Maternal and fetal exposure to pesticides associated to genetically modified foods in Eastern Townships of Quebec, Canada.


Here is the abstract:-
Reprod Toxicol. 2011 Feb 18. [Epub ahead of print]

Maternal and fetal exposure to pesticides associated to genetically modified foods in Eastern Townships of Quebec, Canada.

Source

Department of Obstetrics and Gynecology, University of Sherbrooke Hospital Centre, Sherbrooke, Quebec, Canada; Clinical Research Centre of Sherbrooke University Hospital Centre, Sherbrooke, Quebec, Canada; Faculty of Medicine and Health Sciences, University of Sherbrooke, Sherbrooke, Quebec, Canada.

Abstract

Pesticides associated to genetically modified foods (PAGMF), are engineered to tolerate herbicides such as glyphosate (GLYP) and gluphosinate (GLUF) or insecticides such as the bacterial toxin bacillus thuringiensis (Bt). The aim of this study was to evaluate the correlation between maternal and fetal exposure, and to determine exposure levels of GLYP and its metabolite aminomethyl phosphoric acid (AMPA), GLUF and its metabolite 3-methylphosphinicopropionic acid (3-MPPA) and Cry1Ab protein (a Bt toxin) in Eastern Townships of Quebec, Canada. Blood of thirty pregnant women (PW) and thirty-nine nonpregnant women (NPW) were studied. Serum GLYP and GLUF were detected in NPW and not detected in PW. Serum 3-MPPA and CryAb1 toxin were detected in PW, their fetuses and NPW. This is the first study to reveal the presence of circulating PAGMF in women with and without pregnancy, paving the way for a new field in reproductive toxicology including nutrition and utero-placental toxicities.

Källa: http://childhealthsafety.wordpress.com/2011/05/20/gm-toxins-unborn-babies/


Vilka vetenskapliga tester sker i Sverige för att utröna hur mycket kemikalier våra foster har i kroppen? Skulle det påverka import av genmanipulerad föda och skulle det i så fall vara negativt för oss och för våra barns framtid?

Välj bort produkter med modifierat innehåll. (modified in english)

torsdag 19 maj 2011

Justin Bieber - Pray (Lyrics)
Vilket sammanband har bön med hälsa? Varför inte testa själv och se?


Förändringar börjar innefrån.....

C.F.R. MEETING DISCUSSES "GEO-ENGINEERING"[To "Fight Global Warming"]6/7

Här finner du information om Chemtrails:

http://aircrap.org/


Här finns mycken information att sätta tänderna i. Läs och lär om GEOTEKNIK samt hur denna kommer att påverka oss, vår hälsa och våra kroppar i framtiden....

tisdag 17 maj 2011

Jod - ett skydd emot radioaktiv strålning......

Varför ska man ta jodtabletter vid en kärnkraftsolycka?

Läs läkarens svar:
Sköldkörteln behöver jod för produktionen de två sköldkörtelhormonerna tyroxin (T4) och trijodtyronin (T3), vilka bildas av ett protein och 4 respektive 3 jodatomer.

Sköldkörtelns behov av jod är orsaken till att vi idag tillsätter jod i bordssalt. Brist på jod tvingar sköldkörteln att arbeta för hårt och leder till struma (förstorad sköldkörtel).

Det stora behovet av jod gör att sköldkörteln suger åt sig så gott som all jod som hamnar i kroppen.

Vid en kärnkraftsolycka är radioaktiv jod, 131I, en av sönderfallsprodukterna. Sköldkörteln märker ingen skillnad på radioaktiv och stabil jod utan tar emot all jod så länge som den har ett behov av ämnet.

Om vi andas in radioaktiv jod koncentreras den i sköldkörteln och utsätter körteln för bestrålning och en ökad cancerrisk. Risken för sköldkörtelcancer till följd av radioaktiv strålning är störst hos barn och unga.

Om vi matar sköldkörteln full med ickeradioaktiv jod kan den inte ta emot den radioaktiva jod som vi eventuellt andas in. Vid en kärnkraftsolycka delas därför jodtabletter ut till befolkningen.

Jodtabletterna ska tas innan man hunnit andas in den radioaktiva joden, 1-6 timmar före exponering. Skyddet från en jodtablett räcker 1-2 dygn.

Jodtabletter är speciellt viktiga för barn och gravida eftersom sköldkörteln är mera känslig för strålning hos barn och foster än hos vuxna.

Tabletterna skyddar inte mot andra cancerformer än sköldkörtelcancer.

Jodtabletter kan ge biverkningar och ska aldrig tas i onödan. Myndigheterna ger direktiv om när och om tabletter ska tas.

Jodtabletter kan köpas receptfritt på apoteken. Hållbarhetstiden är 5 år.

Källa: http://svenska.yle.fi/webbdoktorn/index.php/1682_jod_som_skydd_mot_stralning
 
 

Strålning, risker, cancer och hur man kan skydda sig.Forskare och filmskaparen David Sereda talar här om strålningen som härrör till Fukushimas reaktorhärdsmälta för att sedan övergå att tala om de mystiska partiklar som solen sprider vid de s.k. sol-stormarna.
Han noterade att det var ett stort utbrott på solen dagarna före den japanska jordbävningen, som tycks antyda någon form av kausal verkan. Han varnar för att de radioaktiva strålningsnivåerna som redan nu når Kalifornien redan är problematiska och att människor skall ta till kalcium, magnesium och litium för att höja voltstyrkan per cell för att skydda hälsan på lång sikt.

När det gäller historierna om de mystiska partiklar som kommer ifrån solens explosioner så säger Sereda att detta verkar vara någon form av medvetande eftersom effekterna av denna partikel tidigare studerats i samband med utvärdering av psykiska förmågor.

Myndigheterna hanterar problemet med radioaktivitet som vanligt… man bara höjer gränsvärdena för att det skall låta mindre farligt.

State of Virginia varnar sina invånare för att dricka regnvattnet och nu ligger även grönsaker i farozonen.

Även små doser av radiaktivitet i vatten är skadligt no matter what anyone says……

Örnen ser det lilla i det stora hela, det borde också vi göra.....


Källa: http://www.flickr.com/photos/shutters/1964920906/

Hundratals örtmediciner har nu blivit s.k. olagliga i Europa och får inte längre säljas. Häribland finner vi Johannesört, Echinaceu etc. observera att jag säger olagliga i Europa...... Undrar vad som kommer att hända i USA för där handlar det inte bara om hälsoriskerna som vi itutats här utan där handlar det om demokrati och rätten att välja vad som är bäst för en själv. Örtmediciner får lov att användas i samråd med läkare och det fungerar bra utan några större problem eller meningsskiljaktivheter. Men det kanske kommer att ändra sig för läkemedels och hälsoindustrin har haft ögonen på de gigantiska vinster som örtmedicinen har inneburit för alternativa sidan och de vill så väldigt gärna komma över det stora kassaklirret.

Vad ligger i vår framtid? Skall de bespruta våra skogar och ängar så att vi inte kan plocka örterna och göra våra egna mediciner?

Det blir till att plocka fram den gamla örtmedicinboken och börja göra egna dekokter och infusioner.

Tänk att allt som blir olagligt alltid blir så vansinnigt spännande!!

Bra länkar: http://www.naturalnews.com/032389_herbal_remedies_Europe.html
http://healthimpactnews.com/2011/hundreds-of-herbal-remedies-now-outlawed-across-europe/

söndag 15 maj 2011

Hur hälsosam är Microvågsugnen och micrad mat egentligen?

Vilken genial idé! Micra vatten och ge det sedan till dina krukväxter.... överlever de så kan du lugnt micra vatten och mat till dig själv.

Källa: http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=24342

An experiment conducted at home for a high school science fair five years ago has verified the dangers of microwave ovens not only to humans, but even to plants and other organic matter. The experiment showed that microwaved water given to a plant causes the plant to wither and die within days; however, another identical plant given water that was boiled on a conventional stove grew normally during the same time period.
Many studies conducted throughout the world have repeatedly highlighted the deleterious effects of microwave ovens on human health. In fact microwave ovens are so dangerous that they were banned in Russia from 1976 to 1987. Twenty years of thorough research by Russian scientists convinced them that the dangers of the devices outweighed the benefits in cooking time. This experiment further verifies their findings.
In the home experiment, filtered water was divided into two parts. One part would be microwaved and allowed to cool before being given to the plant, while the second part would be heated on a conventional stove top and given to an identical plant. Results were observed over a nine day period. By the third day it was already clear that the plant given the microwaved water was not faring as well as its counterpart.
By the ninth day the microwaved plant was virtually nonexistent in its pot, having literally shrunk in size to just a few inches above the soil. The second plant was growing beautifully.

Vår mat - vår hälsa.....

Mat gör människor sjuka över hela världen och det finns till och med de som dör. Detta är ett globalt problem som få tar upp och diskuterar. Man försöker väl så gott man kan men idag räcker det inte tillräckligt långt. I sin jakt på större och högre vinster experimenteras det hej vilt med vår mat, våra födoämnen.

Lite gammalmodigt vill jag nog säga att vi borde börja tänka i andra banor. Vi borde gå ifrån det nya globala tänkandet till det nationella. Ett nytt tänkande i denna riktning skulle gynna Sveriges befolkning inte bara i mage, kropp eller knopp utan även i statskassan. Hälsosam sund mat kan faktiskt ge en högre avkastning, mer jobb och friskare människor. Hälsoindustrin skulle nog lida ekonomiska förluster men med ett nytänkande som handlar på friskvård istället skulle det nog endast bli en märkbar skillnad, eller?

På många platser finns det strikta regler när det gäller vår mat, vår föda men när det gäller de genmanipulerade produkterna så verkar mycket liksom falla mellan stolarna och vem gynnar det?

Läs själva och bilda en egen uppfattning:
http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=24660


How Safe is Your Food? GMO, Foodborne Illnesses and Biotechnology
A Review of GRAIN's report on Food Safety

by Rady Ananda

GRAIN has released a global report, Food Safety for Whom? Corporate Wealth vs. Peoples’ Health, showing how governments and corporations use “food safety” to manipulate market access and control. Rather than making food safer, domestic and trade rules “force open markets, or backdoor ways to limit market access.” Highlighting aspects of the report, GRAIN states:
“Across the world, people are getting sick and dying from food like never before. Governments and corporations are responding with all kinds of rules and regulations, but few have anything to do with public health. The trade agreements, laws and private standards used to impose their version of ‘food safety’ only entrench corporate food systems that make us sick and devastate those that truly feed and care for people, those based on biodiversity, traditional knowledge, and local markets.”
But strict food standards disappear when it comes to genetically modified foods:
“At the trade negotiating table, the US government is well known –and feared– for pushing lax standards on genetically modified foods. Indeed, a diplomatic cable uncovered by Wikileaks shows that the George W. Bush administration pressured the French government to ease its stance against GMOs. In a 2007 cable, the US ambassador to France went so far as to suggest that ‘we calibrate a target retaliation list that causes some pain across the EU since this [acceptance of GMOs] is a collective responsibility, but that also focuses in part on the worst culprits.’ He added: ‘The list should be measured rather than vicious and must be sustainable over the long term, since we should not expect an early victory.’
“Such ‘diplomacy’ is for the clear and direct benefit of Monsanto, DuPont and other agricultural biotechnology corporations that do not like foreign countries banning GM seeds or foods, much less requiring labels that inform consumers of the presence of GM ingredients. US firms, especially the members of the Biotechnology Industry Organisation, religiously use FTA talks by Washington officials as a platform to secure market access for GMOs through aggressive regulatory reforms.”
Though the FDA makes a big deal of improper labeling, it refuses to label genetically modified foods in the US. This only serves biotech corporations, since 95% of the population wants GMO labeling.
“Besides GMOs,” GRAIN continues, “US trade policy is also seen as destabilising other countries' sovereignty over food safety and health matters, insofar as Washington regularly demands relaxation of rules against the import of US farm products that others deem risky, such as beef (BSE, hormones), veal (hormones), chicken (chlorine) and pork (swine flu).”

 

tisdag 10 maj 2011

Vaccinera dina barn och ge dem chansen att vinna en ipod eller laptop.

http://www2.chccs.k12.nc.us/education/components/board/default.php?sectiondetailid=73134&postid=65660


Believe it or not...    anything can happen in the USA....

Det tar några år innan det kommer hit men sanna mina ord ......  det kommer hit också...  för allt kan fixas med mördande reklam.
KIDS REACT to Osama bin Laden's Death
Kanske om mamma och pappa säger att något är bra.... så kanske det är det och då behöver vi inte ge våra barn så många mediciner för att dämpa deras känslor, eller?

Helt klart, barn har också känslor, tankar och idéer. De är även mycket mer klartänkta än vad vi vuxna tror och har en del bra logiska förklaringar.....

Lyssna och njut.

EXCLUSIVE: Government Paid Millions to Vaccine-Injured Kids
Föräldrarna som tagit emot ersättning säger dock att de inte är negativa till vaccin men man vill inte att de skall prata om det. Risk finns för att utbetalningarna stoppas och/eller dras in. Min man ber mig syna bluffen och tänker så här:

It’s a shame that an important message was so twisted by appearing as if justice was done while at the same time advocating vaccines. Another media shell game.

Have we become so dumbed downed by drugs, vaccines, poisoned food, and media distractions that we cannot see through this message that confuses rather than gets to the truth of the matter.


When I was young a majority of people could see right through carnival games, but now most buy into these media generated pr campaigns that downplay serious problems and leave people so confused that they are not actually sure what really happened. Well, confuse & conquer is the stategy of the day to take the responsiblity away from the ones who are doing the damage.

This is so common and allowed as our health and quality of life continues to decline.

Shameful,   citat " http://mnhopkins.blogspot.com/ "


Läs vidare:http://childhealthsafety.wordpress.com/2011/05/10/pace-study/


It is bizarrely illegal in the USA for US parents to sue drug companies for injury to their child caused by vaccines.  US Government’s health officials deny any causal link but US tax dollars are still paid out in secret multi-million dollar settlements to parents and their injured children.  Parents are told if they talk their child could lose the compensation.


Vem skall föräldrar till svenska vaccinationsskadade barn skicka skadeståndsanspråket till? Maria Larsson??

söndag 8 maj 2011

Food safety for whom????

A new briefing by GRAIN looks at how "food safety" is being used as a tool to increase corporate control over food and agriculture and what people are doing about it.

School children in the US were served 200,000 kilos of meat contaminated with a deadly antibiotic-resistant bacteria before the nation's second largest meat packer issued a recall in 2009. A year earlier, six babies died and 300,000 others got horribly sick with kidney problems in China when one of the country's top dairy producers knowingly allowed an industrial chemical into its milk supply. Across the world, people are getting sick and dying from food like never before.

Governments and corporations are responding with all kinds of rules and regulations, but few have anything to do with public health. The trade agreements, laws and private standards used to impose their version of "food safety" only entrench corporate food systems that make us sick and devastate those that truly feed and care for people, those based on biodiversity, traditional knowledge, and local markets.
"Corporations are increasingly in the drivers seat because they set the standards and implement them while governments merely frame the rules and clean up the mess," says GRAIN Director Henk Hobbelink. "These food and agriculture standards are spreading everywhere and are being used by Walmart and other corporations to organise markets according to their interests."
Läs vidare: http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=24645

Dags att bilda ett livsmedelsverk med uppgift att skydda de svenska konsumenternas hälsa. Det pratas om fett-taxor och annan bullshit på hälsofronten men det finns inte många politiker som ifrågasätter vad industrin lägger i vår mat och vad detta innebär för vår hälsa.
En bekant undrade igår hur bra det egentligen är för Sverige och den svenska ekonomin att vi har en massa sjuka människor. För det skapar faktiskt arbetstillfällen och gynnar näringslivet.
I början på 90-talet ville regeringen satsa på friskvård eller skall vi kanske kalla det för förebyggande vård och ett stort antal friskvårdsterapeuter utbildades. Dessa fick förstås inga jobb inom vården eftersom man uppenbart inte vill satsa på att förebygga sjukdomar utan ville ha kvar det gamla systemet.
Friskvårdsterapeuterna hamnade då liksom i den alternativa sfären och fick inte så hög status. Denna grupp skulle kunna göra mycket gott inom äldrevården idag om det nu är så att vi vill bevara våra äldres hälsa och ge dem ett värdigt liv i livets slutskede. Jag bara undrar ........

tisdag 3 maj 2011

Hälsosam strålning, eller?
Verkliga bilder ifrån Japan...... något för våra specialister att granska, eller?

Yoga Poses : Yoga: Cat & Dog Stretch
Bra övning för att mjuka upp thorakalkotorna....... för dem som känner stelhet i bröstryggen.... just där runt och strax nedanför BH-bandet.