söndag 31 juli 2011

GMO Monsatans - relation till svenska bönder.....samma som i USA?

Eftersom jag själv bott i Staterna ett antal år och i mitt medvetande tydligt har hästen som åt av den genmanipulerade majsen som växte på andra sidan stängslet.... vilken var stendöd dagen efter.... så välkomnar jag följande artikel:Läsare ni skall veta att de bönder som vägrat odla genmanipulerade grödor och som har haft sina åkermarker angränsande till gm-odlares har blivit stämda av Monsanto för att gm-grödornas pollen har flugit över till deras grödor och befruktat dem....  helt utan lov..... kan ni tänka er det....

Människor som blivit bötfällda har fått lämna hus och hem.....

När vindarna blåser de inköpta grödornas pollen till dem som inte beställt dem.. ja då skall de straffas och betala för stölden. Bekanta i Maine berättade om Monsanto-anställda som åkte runt i sina bilar och spred pollen över ekologiska odlares fält just bara för att de kunde...

Nu är det en big lawsuit på G och jag önskar alla bönder i USA stor lycka inför domstolsförhandlingarna.


Notera att det finns något annat inkluderat i stämningen:

The suit points to studies citing harm caused by Monsanto’s Roundup herbicide, including human placental damage, lymphoma, myeloma, animal miscarriages, and other impacts on human health.


Dessa helt ofarliga produkter skall ju börja odlas här i Sverige och man kan ju undra vilka studier Monsatan satt i händerna på våra folkvalda i EU...

Monsantos verksamhet är numera ett monopol som inte accepterar någon konkurrens. Nära 85-90% av alla sojabönor, majs, bomullsplantor, sockerbetor och raps som odlas i USA innehåller Monsantos patenterade gener.

Vad det i själva verket handlar om är att Monsanto vill sälja så många kemikalier som möjligt och det är bara deras egna kemikalier som kan användas tillsammans med de manipulerade fröerna eftersom det aktivirerar den lilla varelsen som planterats in där.

Och vem vill inte ha kemikalier? Alla vill väl ha massor av kemikalier som fördärvar våra vattendrag, våra djurliv och våra människoliv, eller?

Slutligen ytterligare något att fundera över:
Plaintiffs condemn Monsanto for prohibiting independent research on its transgenic seeds and for its successful lobby efforts to ban GM food labeling. Many raise the specter of allergic reaction to GM foods, proof of which is hidden by lack of labeling.

Så svenska bönder ni som nu skall börja tjäna så mycket pengar.... kom inte gråtande när stämningarna börjar och grannsämjan försvinner!!!!lördag 30 juli 2011

Senaste om Dr Wakefield och AUTISM!!

What Does This Mean For You, Your Children, Your Family, British Doctors And The Wider Medical Professions

You cannot trust your doctor and you cannot believe him or her.  When you visit your doctor he or she is part of this.  He or she is sitting back and letting this go on under his or her nose without complaining – keeping silent – saying nothing.  He or she is the person prescribing for you drug industry products which kill and injure because they have not been tested properly like Vioxx and vaccines and/or are useless, and are happy to enjoy the money earned from their job doing that.  He or she is the person who gets your private medical information but you cannot trust them with it because he or she sits back and does nothing when children’s medical records are illegally disclosed and used by a journalist who then writes about them in the British Medical Journal.
He or she is a member of The British Medical Association, the doctors’ trades union, or one like it outside the UK.
The BMA is a symbol of our morally and politically sick society.
The BMA sits back and takes the substantial profits of wrongdoing from its own journal, the British Medical Journal.  The BMA’s official line is that it does not control the running of the BMJ and its stable of other journals and pretends to the public and patients it can do nothing about it.  The BMA is a politically powerful organisation with the British government but pretends it cannot control its own house journal mailed every week to all of its members.  But if the BMA cannot control its own house journal, guess who can exercise control over the BMA?  Yep, BMJ Editor-in-Chief Dr Fiona Godlee [whose name appears first on the BMJ Editorial falsely accusing Dr Andrew Wakefield of fraud] is a Chief Officer of the BMA: [BMA Chief Officers].
Over and above all that, the BMA is a trades union.  It does not represent you or your children or your wider family when it comes to health.  It is there to get and keep money in the pockets of its members, and it looks like when it comes to the BMJ and the drug industry, it really does not care how it does that.
And when the BMA makes public statements on health matters and lobbies the British government for what it wants, you can be sure that is not done with you the patient, your children and family in mind, even if that is claimed to be the case.
The current Chairman of the BMA is Professor David Haslam and the Chairman of The BMA Council is Dr Hamish Meldrum: BMA Chief Officers.
Dr Meldrum’s résumé says:
… he is keen to ensure that both the organisation and the profession are well prepared to meet the challenges of ensuring that doctors are supported and fairly rewarded in delivering the highest possible quality care to their patients and that the NHS remains true to its founding values and principles in an increasingly complex environment.
His interests, outside medicine and medical politics, when he has time, include sport (watching lots and participating in keep fit, tennis, swimming and dormant golf), hill-walking, photography, music (quite varied tastes), cooking (also varied tastes) and wine.
It does not say anything about maintaining the reputation of the British medical profession for high standards of ethics and probity. Enjoy your “dormant golf” Dr Meldrum

Intresserad?? Läs hela artikeln:

British Medical Journal Fraud Allegations – Truth Laid Bare – Summary Re Autism & Dr Wakefield

Info till TREO-comp-lovers...

Beroende:

Kodein är beroendeframkallande. Hur lång tid beroendeutvecklingen tar varierar, stora doser kodein framkallar mycket snabbare ett begär än kodein för medicinskt bruk i terapeutiska doser. Abstinensbesvären kan vara både fysiska och psykiska, men är sällan lika kraftiga som vid rent morfinmissbruk. Vid missbruk av kodeintabletter som också innehåller paracetamol (till exempel Citodon, Panocod) riskerar missbrukaren leverskador på grund av paracetamolet. Risken för beroende av kodein är mycket liten jämfört med tex. heroin eller morfin, men risken är ändå påtaglig, särskilt vid långtidsanvändning.

Narkotikaklassificering:

Alla preparat innehållande kodein är narkotikaklassade, enligt förteckning III förutsatt att varje tablett innehåller mer än 100mg kodein, därför tillverkas de vanligaste kombinationstabletterna i styrkor mellan 10-50mg. Alla läkemedel innehållande kodein receptbelagda och särskild receptblankett rekommenderas. Exempel på sådana läkemedel är Treo Comp och Citodon som vardera innehåller 30mg kodein.

I en ekvipotenstabell motsvarar 30mg kodein 3-4,5mg Morfin resten bryts ned till det overksamma ämnet norkodein och passerar via njurarna ut ur kroppen.


Så ta det lilla lugna och sök vad som är minst farligt för dig...

Värktablettsmissbruk nämns inte så ofta och den som ramlar i den fällan kan se fram emot en lång och tuff avgiftningstid......  

Välj före...    efter är oftast för sent.....fredag 29 juli 2011

Bojkotta gm-majs och alla produkter därav!!


På bioteknikföretaget Monsanto ses importgodkännandet av de tre genmodifierade majssorterna som ett steg mot att även kunna odla dem i Europa.
- Odlingsansökningarna har bara inte kommit lika långt, säger Mattias Zetterstrand på Monsanto.

Den omdiskuterade sorten Mon863 har tidigare fått tillstånd för import och för användning i foder. Nu tillåts den även för användning i livsmedel. Mon863 odlas i USA och den är resistent mot en skalbaggelarv som angriper majsens rötter. Hittills har den aktuella larven inte vållat några stora problem i Europa, men den börjar synas i länderna runt Medelhavet.
- Nu kan Mon863 importeras i och med att den har ett fullständigt tillstånd, säger Mattias Zetterstrand.

Att just den sorten skulle odlas i Sverige tror han inte kommer att inträffa de närmaste åren. Skalbaggelarven är helt enkelt inget problem här.

Däremot är den andra gmo-majsen som nu fått livsmedelsgodkännande, GA21, aktuell för odling. Redan nu finns en odlingsansökan inne hos EU:s livsmedelsmyndighet EFSA. Där är beteckningen NK603, men egenskapen att majsen är resistent mot Roundup Ready är densamma som för GA21.
Den tredje och sista genmodifierade majssorten som EU gett tillstånd för som ingrediens i djurfoder benämns Mon863x810. Den är en hybrid på 863 och 810, den sistnämnda en majssort som odlats i Europa sedan 1998 och som är resistent mot fjärilslarven majsmott.

EU-kommissionens godkännande av de tre sorterna är ett bakslag för organisationer och medlemsländer som krävt ett nej. Motståndarna, däribland Greenpeace, har hänvisat till forskning som visat på bland annat leverförändringar vid försök på möss.

Över 1 miljon människor har sagt nej till genmanipulerade grödor i Europa men det är ingen som lyssnar.

I detta öppna demokratiska land finns inget annat att göra än att äta skräpet och gynna Monsantos plånbok alternativt bojkottar man skiten!!!


Vaccinzombies eller någon bokstavskombination kanske??Vaccin som odlas fram i mänskliga DNA kan vara orsak till autism?!? Sanning, konsekvens eller utopi?

och läs Journal of Immunotoxicology, January-March 2011, Vol. 8, No. 1 , Pages 68-79

Helen V. Ratajczak, PhD 


måndag 25 juli 2011

Snart kommer väl en Pegasus springande över torget....

Scientists have created more than 150 human-animal hybrid embryos in British laboratories.
The hybrids have been produced secretively over the past three years by researchers looking into possible cures for a wide range of diseases.


Snart börjar de väl annonsera efter embryon också..... kanske detta kan bli alla arbetslösas nya inkomstkälla - för vi var väl inne i service-eran,  eller?

Etik och moral...... finns inte mycket av den varan idag eller kanske är det demokratin som skall diskuteras...voyne....voyne..fredag 22 juli 2011

Pest eller kolera, du väljer...

Sveriges narkolepsi-mamma är redan korad men vem skall bli vår autism-mamma?

Vad vet jag? Jag kanske är en av de få som överlevde den stora mässlings-epidemin som härjade i stadsdelen Majorna i Göteborg 1962…  När de första utbrotten kom så slog våra mammor på tamtam-trummorna och sedan arrangerades små partyn eller kompisträffar för att alla skulle bli smittade. Min mor som på den tiden var barnsjuksköterska var mycket noggrann med att alla vi barn skulle bygga upp vårt immunförsvar på rätt sätt. På den tiden var det nämligen bra om man hade haft så många barnsjukdomar som möjligt innan man anlände till vuxenlivet.

Annat är det idag. Mässlingen är nu en mycket allvarlig sjukdom, där den som insjuknat måste stanna i säng minst 6 dagar efter det att febern gått ner. Då jag samt alla mina kamrater och skolkamrater överlevde, så förmodar jag att dagens uppmaning gällande vaccinering gäller allvaret som drabbar den förälder som måste vara hemma och ta hand om sitt barn i veckorna tre. Långvarig frånvaro för VAB kan vara allvarlig för vissa oumbärliga arbetare.

Om det nu skulle vara så att mässlingen är så farlig och hotande för vårt allmäntillstånd att vi måste ge detta vaccin till nio månader gamla bebisar utan hundraprocentiga garantier för att vaccinet fungerar så kan man ju fundera över varför det finns fler än jag själv som överlevt och det utan biverkningar. Påståendet att det inte händer något om man vaccinerar sig trots att man haft mässlingen hittar jag inga vetenskapliga studier på.
Enligt gårdagens artikel så rekommenderar Smittskyddsinstitutet vaccination från nio månaders ålder om man skall resa utomlands med ett yngre barn. Samtidigt som Olle Wik poängterar att det inte är helt säkert att vaccination i denna ålder ger ett fullt skydd. Detta talar om för mig att vetenskapliga studier för denna åldersgrupp saknas och att man varken vet fördelar eller nackdelar. Men helt klart rekommenderas att man skall ta en andra dos om man nu tagit den första. Vaddå första? Hur många har fått boosterdoser?


Vad vi däremot vet är att det finns läkare/forskare som påstår att kopplingen autism och MMR-vaccinet  (measles, mumps, rubella- mässling, påssjuka, röda hund) kan vara spår av mänskliga DNA i vaccinen. Och om ett mänskligt DNA från en annan människa sprutas in så kanske det sker en helt naturlig reaktion och det är kanske den reaktionen som vi idag benämner som autism. För vem vet egentligen vad ett främmande mänskligt DNA för med sig och var finns studierna som visar att mänskligt DNA är att föredra i vaccinproduktionen?


“””Former drug company scientist Helen Ratajczak recently created a firestorm of debate from all sides of the vaccine-autism issue when she published her comprehensive review of autism research. This is a massively important study, for more than one reason. One element brought to light that has managed to stay well below the radar is the use of aborted embryonic cells in vaccine production.
CBS News recently reported:
“Ratajczak reports that about the same time vaccine makers took most thimerosal out of most vaccines (with the exception of flu shots which still widely contain thimerosal), they began making some vaccines using human tissue.
Ratajczak says human tissue is currently used in 23 vaccines. She discusses the increase in autism incidences corresponding with the introduction of human DNA to MMR vaccine, and suggests the two could be linked.”  “””

Inte undra på att handel med organ och aborterade foster ökar!

Om man läser under kommentarer på: http://www.smittskyddsinstitutet.se/sjukdomar/massling/  så har förvisso mässlingen varit sällsynt sedan 1982 och de människor som insjuknat på 2000-talet och framåt står inte noterade som avlidna.

I statistiken så talar man ofta om antal dödsfall relaterade till mässlingen. Med tanke på att mässlingen kan vara svår att diagnostisera så förmodar jag att siffrorna inte är helt tillförlitliga. Eftersom vi även vid det här laget har sett att statistik varierar beroende på vem som utför studien och vem som finansierar den så måste vi själva inhämta den information vi behöver för att ta ett korrekt beslut för oss själva eller för någon familjemedlem.

Informationsåldern innebär att det är vi själva som måste inhämta information den kommer inte längre flygande…….vi har lämnat sparvåldern bakom oss.

Vi skall heller inte förglömma att de som kommer med riktlinjer och uppmaningar gör detta utifrån ett ekonomiskt perspektiv som kanske inte alltid går stick i stäv med vår egen familjeideologi.


Skall du eller Annika Linde vara mamma till ditt barn i framtiden?


Pest eller kolera???  Du väljer!!!!

torsdag 21 juli 2011

The Mother - Xavier Rudd
Det gör ingenting om du inte kan känna att Moder Jord lever........
du kan njuta bilderna och musiken!!

söndag 17 juli 2011


Källa:  Flickr


Finns det olika sorts kärlek???


Det sägs att det bara finns en sorts kärlek men att vägarna dit är otaliga liksom färdsätten. Kärleken är en energi, vi äger den inte men vi kan fritt använda den genom att låta den flöda fritt ut genom våra hjärtan.

På vår resa genom livet kommer vi att stå inför många möjligheter till att uppleva denna känsla som vi kallar för kärlek. Denna kärlek kan variera i styrka, vara så stark att man inte kan finna ord som korrekt kan beskriva den. Hur många har inte trott att de upplevt kärlek för att senare i livet verkligen finna den. Det är först när man finner den som man verkligen vet vad den innebär. Det behöver inte vara kärlek till en annan människa, det kan vara kärlek till livet, till ett djur etc.

Varje upplevelse är individuell men gemensamt för äkta kärlek är att den är fri ifrån otrygghet och alla andra rädslor som vårt Ego tycker om att skapa.
Kärlek är villkorslös, man bara älskar och låter kärleken flöda utan att någonsin tänka tanken att man måste få någonting tillbaka.

Kärlek skall vara hälsosam och när den inte upplevs som så, skall man nog fundera över vad det är för känsla man egentligen känner.


Kan en liten blomma känna kärlek?
Allt levande har vad man kan kalla för en liten själ inom, så även en liten blomma. Den kanske inte ser ut på samma sätt som den mänskliga men den finns där.

Om man tänker kärleksfulla, uppskattande och varma tankar så reagerar blomman positivt. Kärlekens energi kan alltid ges och kommuniceras mellan alla levande ting, så även blommor, plantor, växter eller träd. Lite av det här försöker den öppna förskolan att lära ut till våra små. Barn har lättare att se och att förstå än vuxna har, så det är bara att öppna barnasinnet och se med de inre ögonen.

En blomma har inget EGO som vi och ser sig själv inte som mindre värd än övriga blommor. Den lever sitt liv i nuet och tillåter sig själv att växa, att utveckla den del av sig själv som den själv finner som viktigast.

Ge dina blommor och växter lite kärlek varje dag och du får tusenfald lycka tillbaka. Vi människor älskar att ha vackra saker omkring oss och vackra blommor förgyller vårt hem och tillvaro. Och tänk på skogen, vilken frid den ger oss under våra långa promenader. Se skönheten och älska den.

Tänk på vad det kan innebära att vara i blomman av sin ålder.......

Är ärlighet vetenskapligt testat?

Vi behöver ärlighet. Vi behöver lika mycket ärlighet som vi behöver kärlek.

Människan har lärt sig att ljuga liksom den har lärt sig att bedraga.
När människan exponeras för en falsk verklighet eller för en illusion, då grumlas hennes ögon. Hon kan då inte längre se med klara ögon, inte känna de sanna känslorna och inte tänka med ett öppet sinne.

Förnuft existerar inte och kan inte råda i ett system där människan manipuleras och där sjukdom härskar.

Om ett naturligt fungerande system förändras till att bli något onaturligt så kommer detta alltid att skapa sjukdom och stora konflikter inom den mänskliga organismen. Bakterier, mikrober, virus och parasiter är skapelser av ett sjukt sinne som fått andra att tro på att sjukdom är mer
naturligt än hälsa.

Lyssna inåt och tillåt dig att känna de inre vibrationerna, de som vägleder
dig till det som vi kallar för att lyssna till sitt hjärta. Allt liv hör ihop och allt liv har en medvetenhet.

Var medveten om det och lev i denna medvetenhet. Väljer du att inte göra det så är det bara att boka tid hos distriktsläkaren. Det finns piller som behandlar alla symptom.  Valet är ditt!!

torsdag 14 juli 2011

Neotam / Aspartam info: 2 - Superklon???

Neotam är Aspartams är superklon eller är det tvärtom???


1.      Neotam är ett sötningsmedel som är mellan 7000 och 13000 ggr sötare än sackaros (socker).
2.      Sötningsmedel är attraktiva för livsmedelsindustrin eftersom det kraftigt sänker tillverkningskostnaden jämfört med om de använder socker eller te.x. majssirap då det krävs mindre kvantiteter för att nå samma sötningsgrad.
3.      Neotam är en s.k. dold fara eftersom den inte anges i innehållsdeklarationen så att konsumenterna gör ovetande intag. Neotam tillsätts även djurfoder som ges till djur som föds upp för mänsklig konsumtion.
4.      År 1998 begärde Monsanto FDA:s godkännande för sin nya monster molekyl vilken var baserad på Aspartamformeln med ett farligt tillägg : 3-dimethylbutyl (vilket finns med på EPA:s lista över de mest farliga kemikalierna.
5.      När det talas om Monsantos Neotam molekyl och att den är tippad till runt 13 tusen gånger sötare än socker borde man nog även tänka nano.
6.      Monsantos molekyl Neotam godkändes av FDA den 5 juli 2002 utan formellt registrerade invändningar eftersom långsiktiga effekter på människan är okända vilket talar om att tillförlitliga vetenskapliga studier ej gjorts.
7.      Vetenskapliga studier gjorda av sponsrade företag visar att Aspartam är helt säkert.
8.      Vetenskapliga studier gjorda av oberoende s.k. självständiga studier visade raka motsatsen. Vetenskapen i dessa lab har visat att Aspartam kan orsaka vissa former av cancer, tumörer i hjärnan, bukspottkörteln, bröst eller livmoder. I senare tester har även upptäckts leukemi, lymfoma samt njurcancer.
9.      Fem dödsfall är registrerade hos FDA.
10.  Sötningsmedel i djurfoder används för att öka vikten hos djuren. Eftersom Neotam ökar sötsuget och hungern så göds djuren till max.
Det som göder djuren – göder också oss.

Bojkotta alla produkter som innehåller farliga sötningsmedel och rädda ditt liv eller proppa i dig sötsakerna och odla dina tumörer. Valet är ditt!!!


Läs vidare:  http://www.sott.net/articles/show/220524-Monsanto-s-Neotame-molecule-allowed-in-USDA-certified-organic-foods

måndag 11 juli 2011

Neotam / Aspartam info-1

The detailed history of Monsanto's toxic sweetener, aspartame, is available to anyone who is interested in the abuse of the scientific method by a company without any apparent concern for public health. The history of neotame, however, is not yet known by independent researchers. Based on past actions by Monsanto and their scientists, I have put together a fictionalized, but not too far-fetched history of neotame. Enjoy!
In 1993, a former Monsanto scientist was working at a secret army chemical weapons plant when there was accidental realease of a newly-developed chemical weapon, neotox-II. After the alarm sounded, other workers ran to the decontamination room. But this man, having learned at Monsanto that chemicals are not something to be afraid of, stood his ground. On the middle finger of his left hand, there had accummulated a tiny amount of neotox-II.

He put his finger up to his nose to thoroughly investigate this new chemical. It made him intensely nauseous, but there was also a very strong sweet smell. Believing that sweet means safe, no matter how toxic, he licked his finger. Neotox-II was incredibly sweet! The nausea became intense and his body began to convulse. He didn't seem to care, belting out, "I have found it! I have found it!" at the top of his lungs.

When he was released from the army hospital three weeks later, he knew what he had to do. He placed a call to several Monsanto/ NutraSweet executives telling them about the discovery. He had no concern about divulging military secrets as he knew that these Monsanto executives would have no trouble convincing government officials to give the patent and use of neotox-II to Monsanto. "After all," he reminded himself, "Monsanto executives have had so many official government positions, we essentially run the government!"

Putting together safety data for the FDA was not a serious challenge. The mixture of neotox-II with standard Monsanto fairy dust, led to the production of volumes of safety data. The fairy dust did not change the chemical structure of neotox-II, but did cause a name change to "neotame".

All links between neotame and neotox-II were destroyed...except two. Instead of presenting the aspartame-blinded Mr. Magoo as the sweetener symbol, the symbol of neotame is a picture of the back of the left hand of the former Monsanto scientist -- holding up the finger where neotox-II was found and offering it to the world.

The only other link to neotox-II is a secret Monsanto source who is relaying this story.
Neotam finns i över 1000 produkter utan att någon ordentlig vetenskaplig studie gjorts som visar om sötningsmedlet är skadligt eller ej på lång sikt.

Sötningsmedel riktar sig till den stora grupp av barn och vuxna som idag har diabetes eftersom de inte kan/bör äta vanligt socker. Aspartam har visat sig orsaka blindhet i denna sjukdomsgrupp och eftersom Neotam är en vidareutveckling av Aspartamet så måste vi förmoda att även det kan leda till att ett stort antal mister sin syn.


söndag 10 juli 2011

Do they have health insurance in heaven?

An American, a Scot and a Canadian were in a terrible car accident. They were all brought to the same emergency room, but all three of them died before they arrived.. Just as they were about to put the toe tag on the American, he stirred and opened his eyes. Astonished, the doctors and nurses present asked him what happened.

'Well,' said the American, 'I remember the crash, and then there was a beautiful light, and then the Canadian and the Scot and I were standing at the gates of heaven. St.Peter approached us and said that we were all too young to die, and said that for a donation of $50, we could return to earth. So of course I pulled out my wallet and gave him the $50, and the next thing I knew I was back here'

'That's amazing!' said the one of the doctors, 'But what happened to the other two?'

'Last I saw them,' replied the American, 'the Scot was haggling over the price and the Canadian was waiting for the government to pay his.'

Egen brunn - uran i dricksvattnet?

Vad kan de göra som har egen brunn?

För att få reda på om man har uran i sitt dricksvatten kan man vända sig till den kommunala miljö- och hälsoskyddsförvaltningen för rådgivning och provtagning eller direkt till ett ackrediterat laboratorium.

Har man mer uran i vattnet än Socialstyrelsens riktvärde (15 mikrogram per liter), bör man  undersöka om det går att få dricksvatten från annat håll eller sätta in filter. Det räcker att åtgärda det vatten som används som dricksvatten och till matlagning.
När man installerar filter är det flera saker man ska tänka på:
  • Mikrobiologisk och kemisk analys. Före val av reningsmetod bör en mikrobiologisk och kemisk analys av vattnet göras av ett ackrediterat vattenlaboratorium. Analysen ska även omfatta radon
  • Teknisk installation. Etablerade leverantörer inom filterområdet bör anlitas
  • Regelbunden kontroll. Kontrollera uranhalt i vattnet och i filter regelbundet
  • Skötselinstruktion. Följ noga instruktionerna för hur anläggningen ska skötas
  • Filter. Vissa filter kan avge strålning. Placera det i så fall avskilt från bostadsutrymmen. För att undvika att radioaktiviteten blir för hög, kan man välja att ha en liten mängd jonbytarmassa som ofta regenereras eller byts
När dricksvattnet kommer från ett allmänt vattenverk ansvarar distributören för kvaliteten och att gränsvärden samt rekommendationer efterlevs.

http://www.slv.se/sv/grupp2/Livsmedelsforetag/Dricksvatten/Uran/Uran-i-dricksvatten/

Hälsorisk

Att dricka vatten som innehåller uran kan vara en hälsorisk, inte på grund av strålning från uranet, utan därför att uranets kemiska egenskaper kan skada njurarna. Det är självklart att dricksvattnet ska vara hälsosamt och rent, därför rekommenderar nu Livsmedelsverket och Socialstyrelsen att man vidtar åtgärder om dricksvattnet innehåller högre halt av uran än 15 mikrogram per liter.

Upptag, fördelning och omsättning i kroppen

Lättlösliga uransalter förekommer naturligt i dricksvatten på vissa håll i Sverige och i än högre grad i Finland samt i några andra länder. Några procent av uransalterna tas upp av människokroppen, men tillsammans med föda finns tecken på att så mycket som mellan 10 och 30 procent kan tas upp. Exponering för uran från livsmedel blir i dessa områden av marginell betydelse. Enligt WHO kan intaget av uran via livsmedel uppgå till 1-4 mikrogram per dag.
En stor del av det uran man får i sig utsöndras snabbt från kroppen i urinen, men en viss upplagring sker i njurbarken och i skelettet. Den genomsnittliga halveringstiden för uran i människokroppen beräknas under normala förhållanden vara mellan ett halvt till ett år, förutom i skelettet där den är betydligt längre.


En väninna till mig hade sitt brunnsvatten testat och analysen innehöll ingen information om huruvida det fanns spår av uran eller inte. Detta måste man speciellt fråga om!
Börjar kroppen att strejka så bör du utröna om ditt vatten kan vara orsaken till dina problem.

lördag 9 juli 2011

Fluoride, Aspartame and Agenda 21 *see description*
Om du går till en butik som säljer råttgift så finner du att fluor är en av ingredienserna. (I USA även i Sverige???)
Flour har enligt många läkare ingen som helst positiv betydelse för kroppen överhuvudtaget. Det är skillnad på om det används till tänderna och om det sväljs ner.

Flour tillhör gruppen nervgifter och vi borde kanske ta reda på vilken långvarig effekt på våra barn.
Aspartam är tillverkat av gifter och detta är känt alltsedan 80-talet. Vet du vem som ordnade med att det fick säljas på den öppna marknaden? Lyssna på videon…..

Det finns någonting i vattnet.........
 
Den tvångsmedicinering av befolkningen genom vattenfluoridering är en livlig debatt som växer allteftersom fler och fler människor lär sig om riskerna med natriumfluorid.
Vad innehåller egentligen det flaskvatten som vi köper?

Vad kan man inte finna att läsa om i innehållsförteckningen………

Lär dig mer:

fredag 8 juli 2011

Super-Immunity and Anti-Aging with David Wolfe! PART ONEDefinitivt väl värd att titta på och fundera över..... speciellt om du har funderingar om sköldkörteln och immunsystemet.

onsdag 6 juli 2011

Narkolepsi och svininfluensavaccinet

Jag har bara läst om barn som drabbats av narkolepsi efter svininfluensavaccinet. Igår träffade jag en äldre herre som somnade mitt under pågående samtal och när han vaknade till liv igen så berättade han att han och ett antal barn har samma sjukdom. Men det var ju förstås värre för barnen eftersom han snart skulle gå vidare ändå...... ganska skönt att sova då och då när man är 92... he he....

Detta väcker förstås funderingar om huruvida de gamla som enligt forskarna befinner sig i riskgrupperna skall ha influensavaccin eller ej.
Som pest eller kolera för valet är influensa eller narkolepsi...... inget roligt val att göra men det brukar alltid vara någon annan som gör valet för dem vad jag förstår..... men konsekvenserna måste de gamla leva med vare sig de vill eller inte.

Kanske är det så att få vill få oss att tro att vår vilja sitter i riset, eller?

Östersjö TORSK och toRsk och parasiter i allmänhet.

Torsk är en bra föda och nu går det att läsa överallt att det finns mask i fisken. Någon skrev en insändare till Metro och berörde en eventuell anledning vilken skulle vara att det fanns för mycket säl. Sälen skulle alltså vara värddjuret för parasiterna.

Ibland undrar jag vad som hänt med gammal kunskap och vanligt hederligt sunt förnuft.

Om vi nu skall ut och döda av alla de stackars oskyldiga sälarna så skall vi löpa linan ut. När det är klart gör vi oss av med allt det andra som förgiftar Östersjön. Bort med alla svin och hönsuppfödare som släpper ut tonvis med skit direkt ut i vattnet och bort med alla bönder som besprutar sina marker med allsköns bekämpningsmedel.

Ingen människa borde i dagsläget äta någon torsk överhuvudtaget fiskad ur denna giftpöl benämnd Östersjön!

Det fanns en gammal sägen när jag växte upp. Den gick ifrån mun till mun, den gick i arv inom fiskarfamiljerna yrkesfiskare som sportfiskare.

Ät toRsk i de månader som har R i sig.

Eller ät inte toRsk i de månader som inte har R i sig......

Varför då?

Jo, för när vattnet blir varmt under sommarmånaderna (maj-augusti) så går det gärna mask i den.

Ibland fick man upp en sådan där firre på kroken och signifikant för lusetorsken som vi kallade den var att huvudet var för stort för kroppen. Men om vi var långt ut till havs på djupt vatten så tog vi tillvara fisken men den gicks igenom och tillreddes ordentligt om den konstaterades vara maskfri.

Man kan faktiskt leva ett liv utan torsk i maj, juni, juli och augusti och om det inte skulle gå så finns det ju alltid djupfryst att köpa.

måndag 4 juli 2011

Elin på ARLA svarar på mina funderingar om GMO i deras produkter

citerar: Arla Sverige har lämnat en ny kommentar till ditt inlägg "GMO i vissa av ARLAS produkter":

Hej! Vill bara förtydliga att ingen av Arlas produkter innehåller GMO och att majoriteten av Arlas produkter här i Sverige är av svensk råvara, ekologiska som konventionella (inte ekologiska). Den röda Arla kossan är ett sigill för svensk mjölk producerad på svenska mjölkgårdar.

Hälsningar, Elin på Arla


Läste Elins svar till lifezone.se och vill nog förtydliga med vad jag anser som GMO. Det är när kossorna får foder ifrån genmanipulerade grödor som besprutats med roundup. Det kossorna äter går ut i mjölken och när vi sedan äter produkterna så kommer det in och lagras i våra kroppar.

Om kossorna förutom vanligt gräs/hö ges produkter av soja eller majs som tillskott och dessa inte kommer ifrån ekologiska jordbruk så kan man inte säga att mjölken är helt GMO-fri. Vill tillägga att 90% av de sojabönor och den majs som odlas idag är genmanipulerad.
Vi som bloggar om ämnet avser inte någon genetisk manipulation ifrån ARLAS sida.