måndag 30 juli 2012

Vikten styrs även av hormonerna

Behöver man vara bantningsgury för att människor skall lyssna och i varje fall försöka ändra sina matvanor? Tydligen så måste denna kombination till. Givetvis så har även Gary blivit mycket påhoppad och kallad både för det ena och det andra men något vi inte skall förglömma är hur vår anatomi och fysiologi fungerar. Våra hormoner finns där och varför de finns är en spännande och lärorik rikedom i denna livsresa.

Så självklart så styrs vår vikt av hormonerna, inte helt men delvis.

Energibalansen i kroppen styrs av hormonet insulin. Ju mer kolhydrater vi äter desto mer insulin behöver vår kropp tillverka.

Ett högt kolhydratintag = en hög insulinnivå.

Kolhydrater, socker, stärkelse som inte förbränns lagras i fettcellerna för senare användning. Om man är en soffpotatis, ofta sitter framför datorn, eller med mobilen och dessutom har ett stillastittande arbete så skall man ju fundera över om man verkligen behöver ha ett extra lager av fett.

Gary:s recept för att bli slank och smärt är:

Håll dig borta ifrån kolhydratrika livsmedel. Ju sötare maten är eller ju enklare den är att äta och omsätta - desto troligare är det att den kommer att göra dig överviktig och desto mer bör du undvika den.

Öl, fruktjuice, läsk, pasta, potatis och bröd kan lätt ersättas med andra produkter..... det enda vi behöver göra är att programmera om vårt tänkande. Sex skivor bröd om dagen kanske fungerar bra för en byggnadsarbetare som står ute i ur och skur och som bränner kalorier dagarna i ända.

Sist men inte minst. Hur du vill se ut skall du själv bestämma men ansvaret för ditt val kan du aldrig komma ifrån. Det viktigaste är att älska sig själv och att må bra. Vad alla andra tycker och tänker är inte ditt utan deras problem.

Om man inte helt kan avstå ifrån bakverk, potatis eller bröd så kan man i varje fall dra ner på intagen och festa till lite då och då. För vi skall inte förglömma att allt som vi tar in i munnen fyller mer än en funktion.

Lev Gott!

onsdag 18 juli 2012

Circadin har inte testats på barn / föräldrar se uppSömnmedel till unga allt vanligare

Barn och unga får allt oftare sömnmedel. Antalet personer under 19 år som använder sömnmedel ökade mellan 2006 och 2011 från 5170 till 13991. Det visar statistik som SvD har beställt från Socialstyrelsen.
Läkemedlet Circadin står för en stor del av den ökade användningen trots att det främst ska användas av personer över 55 år, enligt Mårten Gerle på Socialstyrelsen. Läkemedelsverket rekommenderar inte Circadin till barn.
Det här är ett jätteproblem. Studierna har inte visat om det finns andra sorters problem för barn, säger Gerle. SVT text 11 jul 12

Ja, vad skall man säga när man läser sådant här?
Skall vi göra en pandemi varning gällande dyslexi? Här ser vi information som ramlat mellan stolarna och nu menar jag mellan både läkares och föräldrarnas stolar. Hur kan man ge sina barn dåligt testade läkemedel som är avsedda för personer över 55 år där man fullständigt ger farfar i om de får bestående lever eller njurskador? Vi kanske till och med skulle gå så långt och ifrågasätta varför vi över huvud taget sätter barn till världen och om vi är kompetenta och mogna för att bli föräldrar.

Och vad gör Socialstyrelsen när de ser att läkemedel skrivs ut till barn under 19 år? Sköter statistiken och klagar över att det är ett jätteproblem?
Har Socialstyrelsen blivit ett spel för gallerierna?
Hur vore det med varningar eller till och med böter? Ännu bättre vore en vidareutbildning i svenska språket där läskunnighet kontrolleras. Om man inte kan läsa och förstå vad tillverkaren föreskriver så är det nog mycket annat man missar i sin yrkesutövning.

Sedan så har vi det här med korttidsbehandling. Hur många av dagens förbrukare av Circadin gör det på korttidsbasis? Ytterligare läkemedel som är avsedda för korttidsbasis är antidepressiva och jag vet av egen erfarenhet människor som går på samma antidepressiva år ut och år in. Vems är ansvaret? Konsumentens?

Citerar lite information som finns att finna på www.fass.se

Den aktiva substansen i Circadin, melatonin, tillhör en grupp av naturliga hormoner som tillverkas av kroppen.

Circadin används ensamt vid korttidsbehandling av primär insomnia (ihållande svårigheter att somna eller att fortsätta att sova, eller dålig sömnkvalitet) hos patienter som är 55 år och äldre. ”Primär” betyder att sömnlösheten inte har någon känd orsak, såsom eventuell medicinsk, psykisk eller miljömässig orsak.
Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Circadin
 • om du har lever- eller njurproblem. Inga studier på användning av Circadin hos personer med lever- eller njursjukdomar har genomförts. Du bör tala med din läkare innan du tar Circadin, eftersom dess användning inte rekommenderas.
 • om du har fått veta av din läkare att du inte tål vissa sockerarter.
 • om du har fått veta att du har en autogamin sjukdom (när kroppen ”angrips” av sitt eget immunsystem). Inga studier på användning av Circadin hos personer med autoimmuna sjukdomar har genomförts. Därför bör du tala med din läkare innan du tar Circadin, eftersom dess användning inte rekommenderas.
 • Circadin kan göra att du känner dig dåsig. Du ska vara försiktig om dåsigheten påverkar dig, eftersom det kan försämra din förmåga att utföra uppgifter såsom bilkörning.
 • Rökning kan göra att Circadin får sämre effekt, eftersom innehållsämnena i tobaksrök kan öka nedbrytningen av melatonin i levern.

Barn och ungdomar

Ge inte detta läkemedel till barn i åldern 0 till 18 år, eftersom det inte har testats på barn och dess effekter inte är kända.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Om du får någon av följande allvarliga biverkningar ska du omedelbart sluta att ta läkemedlet och kontakta läkare:

Mindre vanliga: (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer)
 • Bröstsmärtor

Sällsynta: (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer)
 • Medvetslöshet eller svimning
 • Svår bröstsmärta beroende på kärlkramp
 • Hjärtklappning
 • Depression
 • Försämrad synskärpa
 • Dimsyn
 • Förvirring (desorientering)
 • Svindel (en känsla av yrsel eller av att det ”snurrar”)
 • Röda blodkroppar i urinen
 • Minskat antal vita blodkroppar i blodet
 • Minskat antal blodplättar, vilket ökar risken för blödningar eller blåmärken
 • Psoriasis

Om du får någon av följande icke allvarliga biverkningar ska du kontakta och/eller uppsöka läkare:

Mindre vanliga: (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer)

Irritabilitet, nervositet, rastlöshet, sömnlöshet, onormala drömmar, mardrömmar, ångest, migrän, huvudvärk, letargi (slöhet, bristande energi), rastlöshet förenad med en ökad aktivitet, yrsel, sömnighet, högt blodtryck, smärtor i övre delen av buken, magbesvär, sår i munnen, muntorrhet, förändringar i blodets sammansättning som kan ge en gulfärgning av hud och ögon, hudinflammation, nattliga svettningar, klåda, utslag, torr hud, smärta i armar och ben, klimakteriesymtom, känsla av svaghet, utsöndring av glukos i urinen, för mycket proteiner i urinen, onormal leverfunktion och viktökning.

Sällsynta: (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer)

Bältros, hög nivåer av fetter i blodet, låga nivåer av kalcium i blodet, låga nivåer av natrium i blodet, förändrad sinnesstämning, aggressivitet, oro, gråtmildhet, stressymtom, tidigt uppvaknande på morgonen, ökad sexualdrift, nedstämdhet, minnesnedsättning, uppmärksamhets­störning, drömmande tillstånd, rastlösa ben-syndrom, dålig sömnkvalitet, förnimmelse av domningar och stickningar, ökat tårflöde (rinnande ögon), lägesyrsel (yrsel när man reser sig eller sätter sig), blodvallningar, sura uppstötningar, mag-tarmstörning, blåsor i munnen, sår på tungan, magbesvär, kräkningar, onormala tarmljud, väderspänning, för stor salivbildning, dålig andedräkt, bukobehag, magbesvär, inflammation i magslemhinnan, eksem, hudutslag, hudinflammation på händerna, kliande utslag, nagelrubbningar, ledinflammation, muskelkramper, nacksmärtor, nattliga kramper, långvarig erektion som kan vara smärtsam, inflammation i prostata, trötthet, smärtor, törst, stora mängder urin, urinering nattetid, förhöjda leverenzymvärden, onormala salthalter i blodet och onormala laboratorieprover.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


Att fundera över:
vet du om ditt barn har en autoimmun sjukdom under uppsegling, lever eller njurproblem, om ej, borde inte ditt barn då testas före intagandet av detta läkemedel? Är du villig att lägga ditt barns hälsa och framtid i en läkares händer som föreskriver ett läkemedel som inte ens är testat på barn? Jag bara undrar....
Eventuella biverkningar = ligger det någon friskrivning i denna formulering?

Kanske förekommande men man vet inte riktigt, eller?

Inga biverkningar av GARDSIL?!? skojar ni?


Inga biverkningar av HPV-vaccin

Uppdaterad 2012-07-11 12:03. Publicerad 2012-07-11 10:00

Flickor som tar vaccinet Gardasil mot livmoderhalscancer riskerar inga allvarliga biverkningar. Det visar en svensk studie som presenteras på onsdagen.

Studien är den första i Sverige och bekräftar det som liknande undersökningar ibland USA kommit fram till. Samtliga cirka 300.000 svenska och danska flickor mellan 10 och 18 år som tagit vaccinet har studerats och jämförts med de 700.000 flickor i samma åldersgrupp som inte vaccinerats.
Forskarna har tittat på riskerna för att få blodpropp eller allvarliga ”autoimmuna, neurologiska och immunologiska” sjukdomar – till exempel MS och narkolepsi.

– Det är bra att det kommer en svensk studie för att lugna de oroligheter som funnits kring vaccinet, säger Lisen Arnheim-Dahlström, forskare vid Karolinska Institutet och ansvarig för studien.
Innebär det här att det är riskfritt att ta vaccinet?
– Ja, det skulle jag säga.
HPV-vaccin ingår för flickor i Allmänna vaccinationsprogrammet formellt sedan 2010, även om det i praktiken dröjde till i höstas innan det togs med. Vaccinet ges vid tre tillfällen inom sex månader till flickor mellan 11 och 19 års ålder, av skolhälsan eller vårdcentralen.
Studien är finansierad av Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, som är en fri och oberoende forskningsfinansiär.


Andreas Rolfer

Rubriken känns riktigt bra när man läser och känner på den. Tänk att det nu finns forskning som visar att Gardasil inte ger några biverkningar. Att det i princip är riskfritt att ta detta vaccin. Måste vara något annat innehåll i det vaccin som ges till flickorna i Sverige och Danmark eftersom andra länder rapporterar motsatsen. Vem ljuger, eller skall vi kanske säga....... vem har problem med sanningen? Här vaccineras flickor med ett vaccin som skall förebygga livmoderhalscancer någon gång i framtiden. Vad händer med 11 åringarna den dagen de passerar 40?
Det måste vara skönt att veta som förälder samt även som vaccinerad tonåring att den dag vederbörande själv blir myndig så har myndigheterna full koll på den vaccinerade och kan följa vederbörandes sjukdomshistoria. För mig låter det som om flickorna ingår i ett enda stort medicinskt test som någon gång skall ligga till grund för någon s.k. vetenskaplig test eller rapport.

Oberoende studier kan ju finansieras av oberoende forskningsfinansiärer som nöjer sig med att läsa ett utvalt antal medicinska journaler utan att vare sig patient eller läkare har någon vetskap om att patienten ingår i någon studie. Hur mycket dokumenterar en svensk läkare om de dokumenterar i forskningsändamål kontra om de dokumenterar ett vanligt hälsobesök? Kommer funderingar, möjliga symptom eller andra kopplingar till biverkningar med över huvud taget om besöket görs hos en allmänpraktiserande läkare?
SSF.... det första som slog mig var svenska stöldskyddsföreningen ….. det är ingen ordning nu för tiden....

Jag var inte ensam om att vilja läsa studien som hänvisas till i artikeln. Mamman till mammor mot Gardasil hade samma önskan och frågade var studien fanns att finna. Nja, den var liksom inte publicerad ännu, för sådan formalia tar ju alltid väldigt lång tid. Och i min värld så är påståendet vare sig godkänt eller officiellt.

Då uppkommer funderingen... hur rätt är det egentligen att gå ut med ett påstående av denna natur när det inte är officiellt? Handlar detta om att få ut meddelandet så fort som möjligt för att det inte skall bli problem med tvekande föräldrar och barn att ta spruta nr 2 och 3?

Hur har studien genomförts? Har alla medverkande verkligen tagit alla tre sprutorna? Jag frågar mig detta eftersom de amerikanska studierna som forskaren hänvisar till omfattar flickor som tagit allt mellan 1- 3 doser. Många av dem fick dessutom missfall och missbildade barn men eftersom studierna inte handlade om den statistiken så lades den informationen på is.

Har vi slutat med vetenskapliga studier för att genomföra efterkonstruerade studier s.k. ”cohort-studier” med syfte att gagna ändamålet?, som kan vara av olika natur.... tex. ekonomiskt. Rekommenderar intresserade läsare att slå upp ordet i Websters dictionary.

Något vi inte heller skall förglömma är att det inte någonstans står någonting om att vi dessutom talar om nya vaccinatör samt att det i sig själv är alldeles för outforskat. Vad man vet om nano-vaccin är att tillverkningskostnaden är lägre och vinstmarginalerna högre, eller?

Pest eller kolera? Valet är ditt.

Att peka finger eller att sända anklagande ord hjälper inte vid en eventuell medicinsk skada. Och vem vet ens idag om ekonomisk ersättning kommer att utbetalas i framtiden. Det skulle vara intressant att veta huruvida forskarna vaccinerar sig själva och vad de rekommenderar sina egna familjer att göra.

Cancer orsakas av virus, bakterier och parasiter. HPV-vaccin skyddar inte mot allt endast ett fåtal virus. Viktigt är skydd, renlighet och sunt förnuft. Vi skall vara rädda om varandra.

Förlåt att jag säger det men någonstans så känns det som om porrindustrin går hand i hand med läkemedelsindustrin och företagen blomstrar på bekostnad av unga tjejer och killar som inte vill vara utanför och annorlunda. Kärleken har liksom hamnat i andra hand.
Som vuxna kan vi inte alltid ta beslut för våra barn men vi kan lära dem att tänka kritiskt och fundera över de fördelar och nackdelar som kan passera deras väg i framtiden. Vi skall inte ta besluten för dem men vi skall stötta dem så att de vågar ta sina egna beslut.......
Det är lite som med godiset. Om du lär ditt barn att köpa godis i stängda lufttäta påsar istället för plockgodiset som hela tiden exponeras för luft och bakterier. Ja då kan ditt barn bli en hälsans vinnare men en mycket lägre mängd av konserveringsmedel i form av kemiskt framställda substanser eller giftiga tungmetaller.


tisdag 17 juli 2012

Impotent av antidepressiva?
Vill du bli av med din depression eller vill du tappa sexlusten? Valet är ditt !!
Psykoterapi och kognitiv beteendeterapi fungerar minst lika bra som piller och är dessutom ett stort plus för samlivet....

Poesi för hälso och sjukvårdspersonal inom åldringsvården

When an old man died in the geriatric ward of a nursing home in an Australian country town, it was believed that he had nothing left of any value.
Later, when the nurses were going through his meagre possessions, They found this poem. Its quality and content so impressed the staff that copies were made and distributed to every nurse in the hospital.

One nurse took her copy to Melbourne .. The old man's sole bequest to posterity has since appeared in the Christmas editions of magazines around the country and appearing in mags for Mental Health. A slide presentation has also been made based on his simple, but eloquent, poem.
And this old man, with nothing left to give to the world, is now the author of this 'anonymous' poem winging across the Internet. 

Here's the poem called, Cranky Old Man.Cranky Old Man.....

What do you see nurses? . . .. . .What do you see?
What are you thinking .. . when you're looking at me?
A cranky old man, . . . . . .not very wise,
Uncertain of habit .. . . . . . . .. with faraway eyes?
Who dribbles his food .. . ... . . and makes no reply.
When you say in a loud voice . .'I do wish you'd try!'
Who seems not to notice . . .the things that you do.
And forever is losing . . . . . .. . . A sock or shoe?
Who, resisting or not . . . ... lets you do as you will,
With bathing and feeding . . . .The long day to fill?
Is that what you're thinking?. .Is that what you see?
Then open your eyes, nurse .you're not looking at me.
I'll tell you who I am . . . . .. As I sit here so still,
As I do at your bidding, .. . . . as I eat at your will.
I'm a small child of Ten . .with a father and mother,
Brothers and sisters .. . . .. . who love one another
A young boy of Sixteen . . . .. with wings on his feet
Dreaming that soon now . . .. . . a lover he'll meet.
A groom soon at Twenty . . . ..my heart gives a leap.
Remembering, the vows .. .. .that I promised to keep.
At Twenty-Five, now . . . . .I have young of my own.
Who need me to guide . . . And a secure happy home.
A man of Thirty . .. . . . . My young now grown fast,
Bound to each other . . .. With ties that should last.
At Forty, my young sons .. .have grown and are gone,
But my woman is beside me . . to see I don't mourn.
At Fifty, once more, .. ...Babies play 'round my knee,
Again, we know children . . . . My loved one and me.
Dark days are upon me . . . . My wife is now dead.
I look at the future ... . . . . I shudder with dread.
For my young are all rearing .. . . young of their own.
And I think of the years . . . And the love that I've known.
I'm now an old man . . . . . . .. and nature is cruel.
It's jest to make old age . . . . . . . look like a fool.
The body, it crumbles .. .. . grace and vigour, depart.
There is now a stone . . . where I once had a heart.
But inside this old carcass . A young man still dwells,
And now and again . . . . . my battered heart swells
I remember the joys . . . . .. . I remember the pain.
And I'm loving and living . . . . . . . life over again.
I think of the years, all too few . . .. gone too fast.
And accept the stark fact . . . that nothing can last.
So open your eyes, people .. . . . .. . . open and see.
Not a cranky old man .
Look closer . . . . see .. .. . .. .... . ME!!


Känslosamma ord från en grinig gammal gubbe..... eller?


onsdag 11 juli 2012

Cancer av infektion, nya rön


Underbar läsning...... i början på 90-talet talade en forskare om cancer och att den var en följd av infektion orsakad av virus, bakterier eller parasiter. Anledningen till att man då inte ville föra ut denna information var risken för "panik" och att människor inte skulle sluta umgås eller ta hand om cancersjuka människor. Nu sitter jag här 20 år senare och läser precis vad jag hörde då. Tala om att det tar lång tid för forskningen att släppa på sanningarna. I texten kan vi även läsa om förebyggande och bättre hygien, något som många fnyst åt eftersom det är så lättvindigt med antibiotika. Förslag på lösning är självklart vaccin vilket lobbyisterna försökt att hjärntvätta oss med i åratal nu. Vad är det för fel med renlighet och försiktighet? Hur mycket av det här får vi via förgiftade/nedsmutsade läkemedel och felaktigt hanterad mat.... man kan ju undra??
NYA RÖN

Två miljoner cancerfall till följd av infektion


Anders Hansen

leg läkare, frilansjournalist
O Att infektioner med hepatit B och C, humant papillomvirus (HPV), Helicobacter pylori och Epstein–Barr-virus riskerar att leda till olika malignitetsformer är välkänt. Nu har en grupp franska forskare beräknat den globala sjukdomsbördan i cancer till följd av infektion med virus, bakterier och parasiter.


Undersökningen presenteras i Lancet Oncology. Författarna har tittat på data över incidensen för 27 cancerformer i 184 länder från helåret 2008. Data har inhämtats från en mängd olika källor. Man har dessutom tittat på prevalensen av ett antal olika infektioner som kan leda till cancer. Utifrån detta har forskarna estimerat antalet infektionsorsakade cancerfall. Totalt beräknas att 12,7 miljoner nya cancerfall inträffade världen över under 2008.

Av dessa orsakades två miljoner, vilket motsvarar 16 procent av samtliga cancerfall, av virus, bakterier och parasiter. Majoriteten av de infektionsorsakade maligniteterna uppstod i utvecklingsländer. Exempelvis beräknas att 32,7 procent av alla maligniteter i Afrika söder om Sahara är infektionsorsakade, jämfört med 4,0 procent i Nordamerika och 3,3 procent i Australien.Hos kvinnor är det föga förvånande cervixcancer till följd av HPV-viruset som är den vanligaste infektionsorsakade malignitetsformen. Det är också den patogen som orsakar flest maligniteter i absoluta tal räknat för både män och kvinnor, totalt 610 000 fall. Därefter kommer hepatit B och C, som totalt beräknas orsaka 600 000 cancerfall. Hos män svarar cancer i lever, mage och kolon totalt för ungefär 80 procent av alla infektionsorsakade maligniteter. Totalt avled 7,5 miljoner människor i cancer under 2008. Av dessa dödsfall beräknas 1,5 miljoner bero på maligniteter till följd av infektion, visar studien vidare.

Författarna gör observationen att åtgärder för att förebygga och behandla infektioner, såsom antibiotika, bättre hygien och vaccination, kan komma att ge avsevärd effekt vad gäller den framtida sjukdomsbördan av cancer.

Under förutsättning att det finns vaccin mot bl a HPV och hepatit B bör vaccination vara prioriterad i länder med stor sjukdomsbörda till följd av maligniteter orsakade av dessa virus. Det faktum att författarna vägt samman stora mängder data från olika håll är i sig givetvis en begränsning av studien.de Martel C, et al. Lancet Oncol. 2012;13(6):607-15.
doi: 10.1016/S1470-2045(12)70137-7


http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=18448

Narkolepsi pandemi
50.000 tyskar har nu Narkolepsi enligt en ny rapport, vart sjätte barn är drabbat.
Trots detta så avlöser kampanjerna varandra och människor uppmanas till massvaccination igen.
Lyssna och avgör själva:


June 26, 2012
Shocking Testimonies About Vaccines!: http://youtu.be/K6VwL0HJUrI ~reupload from: http://youtube.com/nerim Jane Bürgermeister's blog: http://birdflu666.wordpress.com/
Hundreds of reports have appeared in the mainstream media in the past couple of days hyping the danger of a new bioengineered bird flu virus which is transmissible between humans as the Globalists try to condition humanity to accept a new pandemic emergency and a mass vaccination campaign with a toxic pandemic jab.
http://goo.gl/DAxZF & http://goo.gl/D4BWg
Yet again, the people of the world are facing the monolithic threat of a mass vaccination campaign with a pandemic vaccine now proven beyond a doubt to cause harm.
In 2011, the danger of a new pandemic emergency declaration was increased when Big Pharma was allowed to get significant control of the WHO pandemic virus warning system.
~more info: http://goo.gl/jAC2f
In a clear conflict of interest, Big Pharma is now in a perfect position to hype a new virus and also call for speedy vaccinations which the drugs companies also stand to profit the most from.
In 2009, Baxter created a similar type of deadly bioweapon when it contaminated 72 kilos of the transmissible seasonal flu with the deadly bird flu virus in its biosecurity level 3 facilities in Orth an der Donau and sent it to 16 labs in four countries. A police investigation was halted in September 2009 just before a mass pandemic vaccination campaign with a vaccine now confirmed by the governments of Ireland, Sweden, Finland and Norway to have caused narcolepsy.
The way Big Pharma used its financial clout to influence WHO to declare a pandemic emergency level 6 in 2009 has been well documented.
In spite of the scandal, the world is facing the same national pandemic plans. Once more we are facing forced vaccination with the same toxic jab and quarantine.
The mainstream media and the false flag alternative media led by Alex Jones are once more hyping the new super virus as a killer and downplaying the vaccine danger.
The new bird flu virus is no killer. The whole story: http://goo.gl/mD3mK

New Mass Vaccine Propaganda June 2012 update - Jane Burgermeister

Shockerande historier om barnvaccin i USA

Chockerande och väl uttalade vittnesmål gällande riskerna med de barnvaccin som ges i USA:s regerings regi.

Det är en fråga om mänskliga rättigheter huruvida föräldrar får lov att neka vaccinationer eller inte. Medvetenheten måste höjas gällande barnvaccinen och de biverkningar och skador som följer i deras spår.

Tack till Universitetet på Natural News webbplats för denna video!


http://women4truth.whynotnews.eu

tisdag 10 juli 2012

GMO kemikalier cancer och förlåtelseJag undrar om dessa vetenskapsmän någonsin kan förlåta dem som tog jobbet ifrån dem bara för att de gick ut med sanningen?

Kommer även vi människor att få större kroppar och mindre hjärnor?


Silencing Negative Findings of Independent Scientists


1. Arpad Pusztai
Arpad Pusztai is no doubt the most famous scientist in the film. He first blew the whistle in 1998 on the hazards of GM crops, costing him his job at Rowett Research Institute in Scotland. Having studied biotechnology for 35 years, Pusztai had well earned the title as the world’s leading expert in this highly specialized field. In 1995, he won a three-year, $1.5 million contract from the UK government to establish a testing methodology for regulators when assessing the safety of GM crops.
This marked the world’s first independent study of GM food safety, according to Engdahl. He interviewed Pusztai in 2007 for his book, Seeds of Destruction: The Hidden Agenda of Genetic Manipulation. Engdahl notes that Pusztai “was fully certain the study would confirm the safety of GM foods.” His team used potatoes modified by Monsanto to produce an insecticide. Writes Engdahl:
“The rats fed for more than 110 days on a diet of GM potatoes had marked changes to their development. They were significantly smaller in size and body weight than ordinary potato-fed control rats in the same experiment. More alarming, however, was the fact that the GMO rats showed markedly smaller liver and heart sizes, and demonstrated weaker immune systems. The most alarming finding from Pusztai’s laboratory tests, however, was the markedly smaller brain size of GMO-fed rats compared with normal potato-fed rats.”
When he reported his findings on national television, excluding the smaller brain size info for fear it would induce mass panic, he also added that he wouldn’t eat GM foods. For two days, the Institute applauded and supported him, even issuing a press release clarifying that his concerns were based on “ a range of carefully controlled studies.”
But then the firestorm hit. President Bill Clinton contacted Prime Minister Tony Blair, who then contacted Pusztai’s boss at the Institute. Within two days, he was fired, along with his wife, another respected researcher at Rowett. Then began a mass media campaign to discredit him and his work, as revealed by UK journalist, Andrew Rowell. The Pusztais were gagged from defending Arpad under threat of losing their pensions.
In Idiot Cycle, Pusztai called it “criminal” that GM crops have been foisted on the world without full and complete safety studies, especially in light of preliminary studies showing serious potential harm.
2. Eric-Gilles Seralini
The next most famous scientist in the GM debate, arguably, is Eric-Gilles Seralini, whose groundbreaking studies we covered here. Seralini has also been vilified by the biotech community. In The Idiot Cycle, he describes the battle that he endured to publicize Monsanto’s blood test results of rats that had eaten GM corn for three months. Once the information was made public, independent scientists could then review Monsanto’s “safe” finding.
Normally, two years of testing is the “gold standard” in the scientific community. Seralini called it “absurd” that only three months of testing allowed the GM corn to be approved in over a dozen nations. Any reputable scientist would agree. Upon reviewing Monsanto’s raw data, he and his team found, among other problems, liver damage and physiological changes into a pre-diabetic condition among the rats which had eaten Monsanto’s GM corn. And that’s just from three months of eating such food.
The rate of diabetes in the U.S. has nearly doubled since GM foods were secretly foisted on us in 1996. Today, 26 million people have it and another 79 million are pre-diabetic, according to new estimates released in January. These figures include those actually diagnosed with the disease, plus an estimate of those who have diabetes but are undiagnosed. If we look at just the “diagnosed” numbers over the last three decades (which is less than the actual number who have diabetes), we see that diabetes has tripled since 1980:
Many believe that the prevalence of GM corn and GM sugarbeets used as sweeteners in processed foods (such as high fructose corn syrup) is a leading contributing factor to the spike in diabetes. Actos, made by Takeda Pharmaceutical, and Avandia, made by GlaxoSmithKline, reportedly treat Type II diabetes, and both increase the risk of heart failure – in one study by 72%.
3. Shiv Chopra
Canada Health whistleblower Shiv Chopra, who authored Corrupt to the Core: Memoirs of a Health Canada Whistleblower, explains the genesis of the misanthropic aims of these chemical companies and their government protectors. Beginning 50-60 years ago, he says in the film, chemicals began playing a major part in agriculture. “On the one hand, they’re contaminating people’s food, and they do damage. Then they come back with chemicals to treat them.”
Chopra was eventually fired from Health Canada, along with two others, for “insubordination” because they refused to authorize (among other food processes) the long-term use of antibiotics and GM hormones in food-producing animals, given their questionable safety. In particular, he adamantly refused to authorize rBST, a genetically modified bovine growth hormone created by Monsanto and Eli Lilly to stimulate milk production in dairy cows. Studies show that large percentages of cows develop lameness and mastitis from the GM hormone.
In Corrupt to the Core, we learn that one of the other “food processes” they objected to was feeding BSE-infested slaughterhouse waste to meat and milk animals. BSE, more popularly known as mad cow disease, gives humans the lethal Creutzfeldt-Jakob disease (CJD). Chopra makes a significant contribution to human health when he discusses his Five Pillars of Food Safety:
“The source of food-borne diseases during approximately the last 50 years is reported to originate from indiscriminate application of the following five substances in food production: hormones, antibiotics, slaughterhouse wastes, genetically modified organisms and pesticides.”
In the book and in Idiot Cycle, he charges that use of these substances violates the Food and Drug Act of both the U.S. and Canada. Because the first three are banned in the European Union, the US and Canada cannot ship beef to the EU. This issue, incidentally, continues to be debated at the World Trade Organization.
4. Andres Carrasco
Though not in the film, another globally recognized scientist in the biotech world is Andres Carrasco. He and his team from Argentina and Paraguay found that Monsanto’s Roundup causes birth defects in frogs and chickens. “The findings in the lab are compatible with malformations observed in humans exposed to glyphosate during pregnancy,” he told GMWatch. In 2009, he was threatened at his lab, and in 2010 physically attacked by local police and the hired hands of a wealthy GM rice grower.

Detta och mycket mer intressant läsning finner du här:

http://veracityvoice.com/?p=10073


måndag 9 juli 2012

Pamol istället för Panodil??

Om du tillåter att ditt Apotek byter ut din medicin mot ett generiskt billigare så skall du läsa det här.
Vill åter igen göra alla läsare uppmärksamma på att den billigare ersättningsmedicinen som erbjuds på apoteken kanske inte kommer med en försäkring. Personalen måhända kan säga att det är samma innehåll, till ett billigare pris, med annat namn och annan tillverkare… men du har ansvaret för dig själv och dina barn. Fråga alltid personalen på Apoteket om läkemedlet/tillverkaren är ansluten till LF.
Om de inte är det så låt dem behålla läkemedlet och kräv att få orginalet alltså det som läkaren skrivit ut till dig.
Utan Läkemedelsförsäkringen finns inget skydd vid allvarliga, kända biverkningar. Har själv talat med distriktssköterskor som inte hade en susning om det här och reaktionen var ”det är nog inte alla läkare som vet om det här heller”.
 Definition:   Generiska läkemedel eller generika är läkemedel som innehåller samman verksamma ämne(n) som ett originalläkemedel vilket förlorat sitt patentskydd och dokumentationsskydd (s.k. dataexklusivitet). De kan produceras av flera tillverkare och till lägre kostnader eftersom de kan godkännas utan att behöva upprepa de studier som visar läkemedlets effekt och säkerhet. I stället krävs att den som vill marknadsföra ett sådant läkemedel visar s.k. bioekvivalens, d.v.s. att de(t) verksamma ämnet/ämnena tas upp i kroppen på samma sätt som originalläkemedlet. Kraven vad det gäller kvalitetsdokumentation, d.v.s. tillverkning, kontroll, stabilitet etc. är desamma som för ett originalläkemedel.
Ett generiskt läkemedel kan precis som originalläkemedel ha ett fantasinamn, men ofta namnges de med substansnamnet (det generiska namnet) följt av namnet på det läkemedelsföretag som marknadsför läkemedlet.


Mats Magnusson
försäkringsjurist, Stockholm
mats.magnusson.44@gmail.com
I LT 11/2012 (sidan 529) lämnar Hans Dunér kloka synpunkter på ett begynnande svek mot konsumenter av läkemedel, förskrivna eller receptfria. Skyddet från Läkemedelsförsäkringen urholkas, och detta sker mycket diskret. Anledningen till detta syns vara ren och snöd vinning hos producent/importör och även landsting.
Skador på grund av biverkningar vid användning av läkemedel är stort ett problem. Skador på grund av förordnande eller utlämnande av läkemedel i strid med föreskrifter eller anvisningar kan enligt lag ersättas från Patientförsäkringen. Svårare biverkningar vid korrekt använda läkemedel kan ersättas från Läkemedelsförsäkringen. Okända biverkningar ersätts till stor del. Även väl kända biverkningar kan efter skälighetsbedömning ersättas om de är av en viss svårhetsgrad. Den sistnämnda ersättningsmöjligheten är unik för de nordiska länderna, med Sverige som föregångsland. Ersättningen grundas på ett frivillig ersättningsåtagande som är försäkrat i Läkemedelsförsäkringen (LFF Service AB), som även reglerar skadorna. Innan denna försäkring trädde i kraft hade inte någon genom domstolsprocess lyckats få ersättning för en skada orsakad av läkemedel. Orsaken är de stora svårigheterna att bevisa vårdslöshet hos producenten. Nu betalar Läkemedelsförsäkringen ut i snitt 35 miljoner kronor om året i ersättning. Den största delen av ersättningen avser just dessa svårare, kända biverkningar.
När undertecknad på apoteket konfronterades med problemet vid utbyte till annat läkemedel, som visade sig vara oförsäkrat, togs kontakt med KRKA Sverige AB, med moderbolaget (?) i Slovenien. Bolagets svenska vd svarade att de inte var med i den svenska läkemedelsförsäkringen, men att man hade andra försäkringar vid skador på patienter. På frågan om denna försäkring även täcker kända bieffekter (wellknown side-effects) blev svaret nej. Man »fick« inte teckna en svensk försäkring på order av moderbolaget i Slovenien. Att ett bolag avstår från att teckna en läkemedelsförsäkring bidrar självklart till möjligheter att hålla priset lågt.
Den sittande utredningen rörande vissa frågor om prissättning inom läkemedelsområdet (S 2011:07) har fått tilläggsdirektiv (Dir. 2011:82) med uppdrag att bland annat lämna ett författningsförslag avseende »vad som bör avses med ett godtagbart skydd hos en försäkring som är obligatorisk för att ett läkemedel ska ingå i läkemedelsförmånerna«. Detta och allt annat i utredningen ska vara klart till den 1 september i år.
Förhoppningsvis kan detta lösa problemet med oförsäkrade läkemedel. Om problem skulle uppstå med en obligatorisk försäkring finns en annan lösning att pröva. Införandet av den nuvarande försäkringen 1975 föregicks av långa diskussioner om hur man skulle få med alla producenter och importörer. Sedan några nordeuropeiska bolag visat ovilja att ansluta sig, diskuterades i utredningen möjligheten att föreskriva att det på förpackningar av oförsäkrade läkemedel klart skulle anges: »Detta läkemedel omfattas inte av Läkemedelsförsäkringen.« Dessa diskussioner bidrog till att anslutningen till försäkringen blev så gott som fullständig.

http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=18046

»Läkare känner inte ens till Läkemedelsförsäkringen«

Einar Perman
leg läkare, Stockholm
einar.perman@gmail.com
I ett brev i LT 11/2012 (sidan 529) påpekar Hans Dunér det förrädiska i att patienter som behandlas med läkemedel från vissa företag inte kan vända sig till Läkemedelsförsäkringen (LF) om de drabbas av en allvarlig biverkning. Det beror på att företagen i fråga inte anslutit sig till LF. Brevet pekar på svårigheterna för patienten att veta att ett läkemedel omfattas av LF eller är utbytt på apoteket mot annat läkemedel som också omfattas av LF. Jag delar helt hans uppfattning att alla patienter, om de tillfrågades, skulle föredra läkemedel från företag anslutna till LF. Hans Dunér skriver också: »Alla läkare är nog inte heller medvetna om att problemet finns.« Tyvärr känner många läkare inte ens till LF, trots att den funnits sedan 1978. Båda dessa problem bör åtgärdas eftersom detta är en fråga om patienters säkerhet och rättigheter. De som är ansvariga för läkarnas grundutbildning bör göra något åt saken.


TLV: Lösning kräver lagstiftning

Inger Erlandsson
chef för apoteksavdelningen på TLV
Det är en viktig fråga som Hans Dunér tar upp i LT 11/2012 (sidan 529), där han beskriver problemet med att alla läkemedelsföretag inte är anslutna till Läkemedelsförsäkringen (LF). En lösning kräver emellertid lagstiftning. TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, har därför tidigare uppmärksammat Socialdepartementet på detta. En statlig utredning under Socialdepartementet har nu regeringens uppdrag att ge förslag på hur en obligatorisk läkemedelsförsäkring ska utformas inom förmånerna.


torsdag 5 juli 2012

Monsanto förorenar utan tillstånd!

Det verkar som om det är vardagsmat för Monsanto att börja odla och testa sina produkter utan att först ha inhämtat tillstånd.
Någon sa till mig att gmo potatis odlades i Sverige långt innan vår regering gav sitt okey. Rätt eller ej, det kan man ju alltid spekulera i, men om de gör likadant på andra ställen i världen…. så förstår man!
Man kan ju även fundera över om de tillåts göra sina tester för att sedan packa ihop och lämna kostnaderna för sanering och läkarkostnader till de svenska skattebetalarna??? I så fall är de inte de första som gör det och heller inte det sista.

 Kan ni förstå hur små dessa gubbar är när de till och med hotar kvinnor och barn!!!!

Detta och lite till kan du läsa om här:


http://foodfreedomgroup.com/2012/05/02/usda-knew-of-monsanto-gm-alfalfa-contamination-in-2005/
Shocking Letter Reveals Monsanto’s Contamination Dates Back 2 Years Before Deregulation
A letter from Cal/West Seeds shows that evidence of contamination was withheld and the USDA turned a blind eye to proof of contamination in 2005 which shows it was planted at least two years before it was initially deregulated in 2005. As you can see for yourself, the official letter states:
We first discovered the unintended presence of the Roundup Ready gene in our conventional alfalfa seeds in 2005. It was identified in one of our foundation seed production lots grown in California. We tested the foundation seed lot priot to shipping it to a producer who intended to plant it for organic seed production.
In another telling segment, the author writes:
We detected the presence of the … Roundup Ready gene in both our foundation seed and certified seed prior to deregulation.
In order to protect the safety of the individual, some further contents cannot be divulged. Remember in the past, those who have stood up against Monsanto have received anonymous death threats — in one case, the threats were directed towards a mother and her children.

Hormoslyrskador hos barn


My children and I have Chiari,
a brain disease from Agent Orange.
My father was in Vietnam
and because he served his country,
his child and grandchildren are sick.
There is no cure.
My first born’s father died
and I have two more children.
They have Chiari from me
and I have it from my father
who suffers side effects now from AO.
I will never be better,
I will never live a normal life,
I have had brain surgery
and so has my children.
We have learned to live a life with love,
to enjoy each day good or bad,
and we send love and support and thank you.
There are many of us out there.
We are the Zipperheads for Chiari
with zipper-like scars on our heads
and we wear them proudly


By Heather


Man kan kalla det för precis vad man vill men faktum är att här handlar det om en biverkning/en eftereffekt orsakad av kriget och dess produkt hormoslyret.

Det är tragiskt att se vad människor gör för pengar och ännu värre är det för de avkommor som kommer att härstamma från de soldater som använt giftet.

Hormoslyr finns med i de svenska tankarna eftersom de flesta bekämpningsmedlen som finns på marknaden börjar bli verkningslösa. Skall bli intressant att se vilken effekt Roundup kommer att ha på våra barn.

 Föräldrar ställ krav på giftfritt odlad mat till alla våra barn - det borde vara en rättighet för alla, fattiga som rika!
 
CHEMTRAILS sången som informerar
Eländet sprids ut över hela världen – även över Värmland……
Mycoplasma bakterien är inte helt ovanlig och man kan fråga sig varför.
Det är helt okey att stänga ögon och öron men då måste man ta konsekvenserna av det.

Det skadar inte att lära sig vad chemtrails är och vilka skador vi kan drabbas av nu när det finns människor som beslutat att de skall testa på mänskligheten utan att ha deras tillåtelse.

Idag måste man motivera sina beslut för att inte bli överkörd. Googla, läs och lär.
Varför inte starta med info-siten:

          http://educate-yourself.org/ct/På nästa förslag finner du länkar till mer videos och kan följa The Long Island Sky Watch update:

tisdag 3 juli 2012

GMO SHOPPING GUIDE här finner du länken


 Här finner du GreenPeace shopping guide för att se vilka produkter som är mer eller mindre bra för dem som vill undvika genmodifierade produkter i sitt dagliga intag:
 
 

COCA COLA, PEPSI,  KRAFT, NESTLE, HEINZ, OLD EL PASO...... SKÄRP ER!!!! 
 
Genetiskt modifierade eller genetiskt modifierade organismer (GMO) skapas genom att man tar gener från någon organism, att nämna organismer som bakterier, virus eller andra djur, vilka sedan sätts in i en annan art. Exempel en bakterie sätts in i ett frö, vilket sedan skall planteras i marken.

Till skillnad från traditionell odling, så skapar genteknik  helt nya organismer som aldrig självmant skulle uppstå i naturen och detta skapar i slutändan nya och för både oss och tillverkaren helt oförutsägbara hälso-och miljörisker.

Begreppet "genetiskt modifierade (GE) mat" avser en produkt som innehåller eller härrör från GMO.
 
I Kanada  är upp till 70 procent av de bearbetade livsmedel som finns i livsmedelsbutikerna innehåller GE ingredienser. The vanligaste GE ingrediensen kommer från grödor som majs, soja, raps och bomull.

 
Vems hälsa vill vi främja? Monsatans eller vår? Du väljer och väljer du att inte välja så har du gjort ditt val!! 
Bioteknikföretag som Monsanto är genetiska ingenjörer som skapar dessa grödor för att kunna producera och sälja ett ogräsbekämpningsmedel som bönderna sedan inte kan leva utan.
 

Vackert eller fult nano i läkemedel?

Lite härlig musik till nedanstående tunga läsning. Var det inte så att läkemedel skulle förebygga, lindra eller bota? I denna nya nanoteknikvärld så borde vi kanske fundera över hur säkra  de läkemedel verkligen är som föreskrivs oss.
Tillsats av scavengers i läkemedlen för att de skall eliminera de föroreningar som uppstått under tillverkningsprocessen vilka kan vara giftiga för våra kroppar och som kan orsaka genmutationer, kromosomförändring och vi skall inte förglömma cancer…… denna sjukdom som de vill forska om och utrota.  Sjukvård blir till sjuk vård.
Välj själva betydelsen av ordet scavengers:
1)      substantiv : ett djur eller en annan organism som lever på döda organiska ting/ämnen
2)      en person som söker igenom och sparar på saker som andra slängt bort
Är det niobion från TV:n som är på VÄG IN I VÅRA FRISKA LIV?


Big Pharma wants nano-scavengers in its drugs
29Jun2012

A variety of chemical compounds, intermediates, and reagents are used during the process of synthesizing active pharmaceutical ingredients (APIs). Some of these chemicals, intermediates, and reagents, as well as byproducts of synthetic processes, can have toxic properties and be present as impurities at low levels in the API or final drug formulation….
The kinetics of acrolein scavenging in the presence of the API iodixanol and the scavenging capacity of resins were demonstrated in this paper.
They found a nanopolymer so efficient it cleans up 97.8% of acrolein without eating the active pharmaceutical components.
Yum… drugs with nanobots.
“Pharmaceutical genotoxic impurities may induce genetic mutations, chromosomal breaks, or chromosomal rearrangements, and have the potential to cause cancer in human,” lead researcher Ecevit Yilmaz told In-PharmaTechnologist. “Therefore, exposure to even low levels of such impurities present in the final API may be of significant toxicological concern.”
Research began in earnest after the European Medicines Agency issued its Guideline on the Limits of Genotoxic Impurities in 2006, which set the limit at 1.5m/day under the Threshold of Toxicological Concern (TTC):
A TTC value of 1.5 μg/day intake of a genotoxic impurity is considered to be associated with an acceptable risk (excess cancer risk of <1 in 100,000 over a lifetime) for most pharmaceuticals.
The US Food and Drug Administration followed suit in 2008.
Some nanopolymer scavengers are more or less selective in their activity, the team discovered, based on polymer structure. “Less cross-linked ones showed an ‘undesired high level of nonspecific binding to the API’,” meaning they readily eat the good properties of the drugs, and who knows what else.
In a 2008 study, mesoporous silica nanoparticles (MSNs) were also found to “restore damaged cell membranes and ameilorate abnormal mitochondrial behavior induced by” genotoxins (like acrolein). “MSNs modified with drug/polymer constructs provide significant neuroprotection to cells damaged by a usually lethal exposure to acrolein.”