fredag 31 augusti 2012

Vi behöver alla gasa ibland.....eller?

Legaliserad våldtäkt bättre än p-piller?


När maktens oupplysta män i Staterna slår på trumman och förklarar att kvinnor inte kan bli gravida vid våldtäkt eftersom vi har ett inbyggt system som gör att en befruktning inte kan ske …
Ja…… då förstår i varje fall jag varför denna video producerades.
Way to go girls!!
Oh dessa män med sina små maskiner som alltid pratar om vikten av att allt måste vara vetenskapligt bevisat. Men ooops…..
det gäller nog inte när det gäller att klättra på den politiska stegen.

Våldtäkt eller p-piller, vad väljer du?

onsdag 29 augusti 2012

Tavegyl ett "fy " för gravida och barn!
          Egentligen så behöver jag inte tillägga en massa ord .... bara konstatera att det är djupt tragiskt att Läkemedelsverket inte längre gör sitt jobb.Tack vare engagerad personal ifrån hälso och sjukvård så går varningar ut till kollegor. Så folks det är en bra idé att lägga in lakartidningen.se i favoriterna och läsa lite då och då. Notera att läkemedelstillverkarna själva skriver informationen gällande graviditet och amning. Och vem kontrollerar egentligen att vetenskapligt beprövade studier är utförda som styrker sannolikheten av denna information?? Can´t blame them for trying to make money on false marketing, or???


          Antihistaminer (H1-receptorblockare) används framför allt på indikationen urtikaria och allergisk rinokonjunktivit. Första generationens antihistaminer har besvärande biverkningar (sedation), vilket är mindre vanligt med moderna antihistaminer. Första generationens antihistaminer saknar också dokumentation som lever upp till nutida krav. I moderna översikter avråds från att använda dessa preparat [1, 2]. Det är då förvånande att ett första generationens antihistamin som klemastin (Tavegyl) fortfarande används på tveksamma och odokumenterade indikationer. Delvis stöds denna felaktiga användning av texten i Fass. Denna baseras huvudsakligen på den föråldrade produktresumén för Tavegyl, som fick sitt första godkännande 1969. Produktresumén fick nytt godkännande av Läkemedelsverket 2008, men det före­faller inte som om verkets granskning var särskilt aktiv.


          För gravida anges att Tavegyl tillhör kategori A, »inga kända risker vid användning under graviditet«. Detta gör att många tycker sig lugnt kunna skriva ut preparatet till gravida. Fass är dock inte en medicinsk lärobok utan en ren produktkatalog som utgår från produktresumén. Detta gäller dock inte avsnitten om graviditet och amning; dessa skrivs av tillverkarna själva [3].


          En sökning i PubMed för »clemastine AND pregnancy« visar att inga artiklar har publicerats. Det finns således inga skäl för att gravida ska utsättas för ett gravt sederande preparat utan dokumentation. Det är bättre att följa Läkemedelsverkets [4] rekommendation att skriva ut icke sederande antihistaminer med god säkerhet, som cetirizin, desloratadin och loratadin.


          Fortfarande används också Tavegyl till barn från 1 års ålder trots sedationsrisken. Internationella översikter [5] avråder på vetenskaplig grund starkt från bruket av första generationens antihistaminer till barn. I en översikt påpekas också möjligheten av ett samband mellan första genera­tionens antihistaminer och plötslig spädbarnsdöd [2].


          Det finns inga skäl för att små barn ska sederas med ett potentiellt farligt preparat.Modern behandling av urtikaria innebär att icke sederande antihistaminer ges i upp till 4 gånger konventionell dos. Bäst dokumenterat är desloratadin. De ny­ligen publicerade europeiska rekommendationerna för ­urtikaria avråder från första generationens sederande antihistaminer [6]. Ibland används ändå dessa till natten med motivationen att ­patienten behöver något att sova på. Sedation är dock inte detsamma som sömn. Första generationens antihistamin­er stör i själva verket sömnen, framför allt REM-sömnen, vilket ger en fragmenterad sömn och somnolens under dagen [7].


          Med utgångspunkt från en falsk analogi med urtikaria och angioödem används fortfarande Tavegyl i injektionsform på många akutmottagningar vid behandling av anafylaxi. Tavegyl saknar dock evidens för denna indikation [8]. Eva Wikström Jonsson har i en bra översikt i Läkartidningen visat att dokumentation saknas för användning av Tavegyl och andra antihistaminer vid akuta allergiska tillstånd [9]. Tavegyl är närmast kontraindicerat eftersom klemastin blockerar HERG K+-kanalen i hjärtat, vilket innebär en potentiell risk för hjärtarytmier som torsade de pointes [10]. I försök på katthjärtan har klemastin gett en betydande förlängning av QT-intervallet, vilket innebär en arytmirisk [11]. För övrigt dröjer det minst 40 minuter innan något antihistamin verkar, även klemastin i injektionsform [12].


          Till egendomligheterna i Fasstexten för Tavegyl injektionsvätska hör påpekandet att det går att blanda med Calcium-Sandoz. Motsvarande text finns för Calcium-Sandoz, vars indikation är kalciumbrist. Varför detta skulle behandlas vid Tavegyls indikationer urtikaria, allergisk rinit, Quincke-ödem, pruritus, dermatos och insektsstick förblir dock okänt.


          Sammantaget är Tavegyl ett omodernt, dåligt dokumenterat och potentiellt farligt preparat med betydande biverkningar som används på tveksamma indikationer, varför det helt bör mönstras ut.

Källa: http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=18544

torsdag 23 augusti 2012

Circadin på tapeten igen? modefluga för barn?

Jag förstår inte vad det är för fel på dagens föräldrar som tar sina barn till läkare som föreskriver sömnmedel till barn vilka är testade på äldre personer och som inte skall ges till någon under 55 år.

Om en läkare skriver ut ett recept till er baby eller till ert lilla barn så är det bara att ifrågasätta kompetensen hos vederbörande och söka upp en ny som har lite mellan pannbenen.

Läkare propagerar för att allt som de föreskriver är vetenskapligt beprövat och att allt annat är kvacksalveri. Har våra läkare helt plötsligt blivit kvacksalvare nu också?

Jag förmodar att de som innehar läkarlegitimation ifrån Socialstyrelsen är vid sina sunda vätskor och har full skriv och läsförmåga. Har dessa förmågor ändrats med åren så skall legitimationerna ovillkorligen tas ifrån dem.

Att det finns läkare idag som fortsätter att skriva ut Circadin trots all uppståndelse i press och media kan bara tolkas som att de struntar i vilket eller så handlar det om en medveten akt att skada. Jag är hård nu men det finns faktiskt andra alternativ vid sömnproblem.... Circadin är faktiskt inte det enda preparatet som finns på marknaden men kanske är det det preparatet som ger den högsta provisionen... vad vet jag?

Om man funderar vidare på hur man skall komma åt dessa kvacksalverimetoder som börjar sprida sig så kanske man skall fundera i de banorna att dessa läkare till och med skall polisanmälas så att avsikten med utfärdandet av medlet kommer upp till ytan. Någon som sedan kan ligga till grund for Riksdagens beslut.

Är det ingen mer än jag som tycker att detta luktar ankdamm????http://www.svd.se/nyheter/inrikes/somnmedel-okar-bland-barn-och-vuxna_7338344.svd

Popcorn för micron, hälsosamt eller hälsovådligt?

Ja, om nu de som arbetar med tillverkningen av microvågs pop cornen blir sjuka av tillsatserna vad skall inte hända med dem som äter dem?

Bra eller dåligt?  Välj själv!

Kanske det blir på modet med popcorn-lunga, alzheimers har vi redan .... men ...... vad vet jag?


Vi har alla ett fritt val att välja vilken produkt vi vill köpa hem, ge till våra barn eller äta själva.http://www.alternet.org/microwave-popcorn-making-workers-sick

Is Microwave Popcorn Making Workers Sick?

Evidence has been building over the years of a respiratory illness primarily afflicting factory workers exposed to the microwave-popcorn butter flavorant, diacetyl (DA).

Gravida kräver att matprodukter skall innehålla gmo-märkning

Här finner ni en lista/förteckning över tillverkare som gömmer genmodifierade produker i sina egna produkter.

http://www.readersupportednews.org/opinion2/277-75/13062-a-list-of-food-companies-that-hide-gmos


Nestle, coca-cola, Kellogg, Campbells m.m. ser vi redan på våra hyllor och man kan ju bara fundera över vad som inte finns med på innehållsförteckningarna.
Istället används ord för att konsumenterna skall tro att de köper en verkligen för dem hälsosam produkt.

Gmo produkter har påvisat ge skador synbara i tredje generationen. Skall det kallas för mångfald när våra barnbarnsbarn växer upp och armar, ben eller organ växer någon annanstans än vad anatomiböckerna utvisar?

Vi måste börja kräva en korrekt märkning på alla produkter som tas in över vårt lands gränser. Om vi nu bryr oss vill säga?

måndag 20 augusti 2012

Lär dig om chemtrails och hur våra kroppar påverkas

Fler och fler inom min bekantskapskrets har fått konstiga hudutslag utan synlig anledning så det är absolut inget påhittat påstående. Lär dig och ta ställning till vilken miljö du vill att dina barn skall leva i.

All in the name of   M O N E Y


Chemtrails fyller flera funktioner bla att knyta tillsammans ett elektromagnetiskt system.
I detta gigantiska tests fotspår går nya sjukdomar, missbildningar och redan kända sjukdomar som tex cancer. Någon som vet vilka försäkringar som gäller?


tisdag 14 augusti 2012

Hur vet vi om äpplet är vanligt eller gmo i butiken?

Dear friend,
 
This is for in the States, but perhpas the same system is used in EU.


Those stickers on fruits & veggies tell you a lot! 4 numbers mean they were conventionally grown, 5 numbers starting with number 8 means they are genetically modified (GMO), and 5 numbers starting with 9 means they were organically grown without the use of pesticides or GMO's / Love
 
Fick det här tipset för någon vecka sedan och vet ännu inte om samma system gäller även här i EU men jag skulle nog förmoda att så är fallet.
 
4 siffror utvisar att äpplet är konventionellt odlat
 
Äpplet kan även ha 5 siffror men om det startar med  en
 
8:a så är det ett gmo äpple
 
9:a så är det ekologiskt odlat utan bekämpningsmedel.
 
 
Två bra val utav tre, inte illa!

Non gmo shopping guide

Intresserad av en non-gmo shopping guide? Lär dig vilka märken du tryggt kan köpa.

http://action.responsibletechnology.org/p/salsa/web/common/public/signup?signup_page_KEY=7042


På non gmo:s shopping guides hemsida kan du kanske finna svar på vissa frågor som du har gällande dig själv eller ditt barn.

http://nongmoshoppingguide.com/download.html


That was the pdf I sent to you.  It opens right up.
 
responsibletechnology.org/media/docs/IRT_sg.pdf

Nytt läkemedel testas på cancer

foto:                                 © 2006 Luigi Rignanese.Nytt läkemedel som kan döda cancerceller testas nu på patienter med långt framskriden lever och prostatacancer.
Örten Thapsia är släkt med familjen Apiacease en perenn växt somäven kallas för dödens morot eftersom kameler som åt av växten helt enkelt dog.


Läs mer:


Glömmer vi bort det vackra i livet?Det är inte bara vi som får stå faran för all gmo testning
som pågår världen över in the name of making money.
Är vi villiga och reda att offra allt det vackra och levande
som gör livet värt att leva?

GMO, infertilitet och cellförändringar

Ytterligare en studie som påvisar att GMO föda som getts till djur resulterar i en högre grad av barndödlighet samt orsakar fertilitetsproblem. En rysk biolog Alexey V Surov tillsammans med ett antal andra forskare matade hamstrar med Monsantos GMO soja under två år. (Dessa djur har en snabb reproduktionstakt som vi alla vet). Noteras skall att sojaprodukter inte ingår i en hamsters normala diet.
Till att börja med så noterades ingenting ovanligt och det var först efter tre generationer som de började se att vissa saker började gå fel. De noterade en ganska så allvarlig förändring när de tog ett helt nya par och fortsatte med samma diet. Dessa par växte saktare och det tog längre tid för dem att nå sexuell mognad. När tredje generationen föddes så djuren infertila. Förmågan att föra arten vidare hade helt enkelt försvunnit.
Även andra konstigheter noterades så som hårväxt i håligheterna insidan munnen, vissa hade hårväxt runt tänderna, vilken var borstlik. Forskarna tror att även små mängder av bekämpningsmedlet roundup kan vara källa till dessa störningar.

Även andra problem än infertilitet har dykt upp på GMO:s himmel att nämna:
Djuruppfödare i USA som använt GMO föda har inrapporterat infertila kor och grisar.
Australienska forskare har rapporterat att 4:e generationen Franken-uppfödda möss har blivit totalt sterila/infertila.
Tusentals döda får, buffel och getter har rapporterats in efter de ätit GMO bomullsfrö:
Inre organskador, cellförändringar i lever och bukspottkörtlar och förändrade enzymvärden.
Ökad celltillväxt i magsäcken hos råttor som givits GMO potatis, vilket potentiellt leder till cancer.
GMO majs bidrager till mänsklig övervikt (fetma) samt att inre organ inte arbetar som de skall.

Behöver man nämna mera? Jordbruksministern tycker att det är helt okey att odla GMO potatis i Skåne men vad tycker de skånska mammorna och papporna?

Kanske skall vi alla hoppa i säng med Monsanto, eller?

Läs hela artikeln:

http://readersupportednews.org/news-section2/312-16/12842-gmo-fed-hamsters-become-infertile-have-stunted-growth

Aspartam och lite lite träsprit gottigottgott

Aspartam går även under namnet Nutrasweet.
Denna produkt är en kemisk förening framställd från asparaginsyra och fenylalanin. Den är 200 gånger sötare än vanligt socker.
Upptäcktes under en rutinundersökning av läkemedel för sårbehandling.
Upptäckaren G.D. Searle sökte godkännande hos FDA 1973 och fick det 1974.
Invändningar om att aspartam skulle kunna orsaka hjärnskador ledde till ett tillfälligt stopp eller vi skall kanske säga ”ett juridiskt senareläggning av godkännandet”.

Ett annat litet problem uppkom. FDA gjorde en liten genomgång av den dokumentation som gjorts över de djurförsök som utförts för Searle läkemedels godkännande av aspartam, vilka väckte frågor.

FDA tillsatte en oberoende expertgrupp att undersöka och utreda. Resultatet blev att expertgruppens undersökning inte funnit bevis som kan stödja anklagelsen om att aspartam kan döda kluster av hjärnceller eller orsaka andra neurologiska skador.
Ledningen rekommenderade emellertid att aspartam inte skulle godkännas tills vidare långsiktiga djurförsök kunnat utföras. Detta för att kunna utesluta möjligheten att aspartam skulle kunna orsaka hjärntumörer.

FDA granskade därefter de data och studier som redan fanns tillgängliga och beslöt därefter att expertgruppens oro var ogrundad.

Aspartam godkändes för användning som bordssocker och sötningsmedel i vissa torra livsmedel den 22 oktober 1981.
Det blev också godkänt för minttabletter, hårda som mjuka, som smakförstärkare i tuggummi, hårda karameller, snabbkaffe och färdiga te-drycker, alkoholfria drycker, fruktjuice-drycker, koncentrat och sirap, för maltdrycker som innehåller mindre än 3 procent alkohol och för glasyrer, fyllningar i bakade produkter.

1984 kom ett larm och man kunde läsa i media, nyhetsinslag, att Arizonas institut för hälsa och sjukvård testade läsk innehållande aspartam för att se om det försämrades vid lagring. Man befarade då att aspartamet bröts ner till halter som kunde anses som giftiga av metylalkohol.
Detta med anledning av att forskare lämnat in en studie som hävdade att högre än normala temperaturer kunde leda till en farlig nedbrytning i den kemiska sammansättningen. (Arizona State University´s Food Sciences Research Laboratory).


Författaren kontrollerade dessa uppgifter med FDA:s representanter. De medgav att det finns högre nivåer av metylalkohol i vanliga fruktjuicer samt att som myndighet ansåg de att även dessa farhågor om nedbrytning av produkten var ogrundad.

Aspartam sänker surhetsgraden i urinen och gör därmed urinvägarna mer mottagliga för infektioner.
Den Mexikanska regeringen förbjöd läskedrycks och matproducenter att använda beteckningen ”nutra” på sina produkter 1988 eftersom de ansåg att order nutra var missvisande. (nutra=näring).
De krävde även att alla produkter som innehöll aspartam skulle förses med varningstext. Man försökte därmed skydda gravida kvinnor, barn under 7 år samt diabetiker mot eventuella biverkningar. Diabetiker får ej förtära utan medgivande från ansvarig läkare.

Källa för min fria översättning är boken a consumer´s dictionary of food additives och självklart så väljer vi alla själva vad vi vill tro på eftersom vi ansvarar för vad vi petar i oss.

Ryktet i USA lever dock vidare för den som vill spana vidare.... ryktet att det är en ofantlig stor summa us dolares som ligger bakom godkännandet. Samt att en av styrelsens medlemmar satt på rätt post i vita huset.
Smaken är som baken... delad och säkert finns det de som tycker att läkemedelsindustrin skall jobba med att ta fram kemiska ersättningar till naturliga produkter istället för att finna produkter som skall lindra, bota eller förebygga sjukdomar. Men man måste ju ändå gratulera Searle till denna kassako, ett konstant flöde av intäkter som vi alla hoppas används till läkemedelsstudier för att få bukt med vårt stora problembarn cancer som faktiskt bara breder ut sig.

Till er som föredrar produkter med aspartam vill jag rekommendera intag av lite etylalkohol i samband med förtärande så att träspriten neutraliseras i den lilla maggen.Aspartame is a synthetic compound consisting of two amino acids – aspartate and phenylalanine – that are held in chemical bond by methanol, also knows as wood alcohol. Aspartame is a very tiny molecule that the body cannot metabolize slowly: it goes directly into the bloodstream. When the aspartame molecule enters the bloodstream, the chemical in aspartame break down into their constituents. Methanol is poisonous when found alone, as it is after aspartame enters the bloodstream and breaks down. Although we eat many foods that contain methanol, it usually is found with ethyl alcohol, which neutralizes the methanol. In aspartam the ethyl alcohol is absent. ”David Steinman”


Phenylalanine= An essential amino acid considered essential for growth in normal human beings and not synthesized by the body. It is associated with phenylketonuria PKU, an affliction that, if not detected soon after birth, leads to mental deterioration in children. The FDA asked for further study of this amino acid as a food additive in 1980.
Finns naturligt i ägg och blå mjölk..... men om man äter och dricker många produkter som innehåller denna aminosyra.... vad händer då? Förlåt att jag undrar?

Min man kommenterar med följande godis för tanken:
Även arsenik användes i små doser för att döda.
Stora doser är inte bara riskfyllda utan även avslöjande.
Gives CSI an easy case to solve.... or???

Nej bättre är att lägga locket på sockerburken och fortsätta ytterligare 20 år tills nästa diskussion, eller?


måndag 13 augusti 2012

Syn på livet och på diagnoser

Vad händer med en sjukdom när man programmerar
om sättet att tänka på den?


Annat tänkvärt:

Förr så åt vi mat inne och sket ute.
Nu så gör vi tvärtom....
skiter inne och äter ute.
Och vi är mer förstoppade än någonsin...måndag 6 augusti 2012

Vetenskaplig bantning med slang?


Magsäcken töms med slang...

Töm ut magens innehåll i toan med hjälp av en slang och ett knapptryck. Metoden för den som vill tappa kilon har importerats från USA. Nu skall Blekinge läns landsting testa metoden på 25 patienter.

Efter att slangen förts ner i magsäcken monteras en slags port på magen. Tjugo minuter efter frukost, lunch och middag kopplar patienten på en utrustning för att tömma magens innehåll i toalettstolen – med hjälp av en knapptryckning.
En tredjedel av maginnehållet töms ut. Ungefär 40 procent av övervikten kan man bli av med under första året. Men man väljer själv hur ofta man ska spola. Patienten får även behandling med kognitiv beteendeterapi.
Det har visat sig att det hjälper många att gå ner i vikt, det är viktigt att patienterna lär sig att få nya vanor i samband med det här metoden, säger Cederhag, vd på Mina Medical.
Finns svenska läkare som är skeptiska till metoden eftersom bland annat syra- och saltbalansen i magen kan rubbas. Mina Medical anser dock att detta finns med i beräkningarna men att det inte hänt något med patienterna i USA. Man spolar bara ut lite ur magen.

Hur går det till?

En slang förs ner i magsäcken via munnen – ingreppet tar cirka 30 min.
En peg, kopplas mellan magsäcken och bukväggen.

Vad sker sedan?

Cirka 20 minuter efter intag av frukost, lunch eller middag så töms innehållet i magen med hjälp av en vattenbehållare och en slang som fästs mot porten.
Vattnet hjälper till att tunna ut trögflytande mat.
Maten rinner till slut ner i toalettstolen med hjälp av slangen – tömningen tar ungefär fem minuter.

Källa: Mina Medical.

Vetenskapen går verkligen framåt när det gäller att skapa nya problem och nya sjukdomar. Denna metod måste applåderas för nu har de verkligen tänkt till..... ät som ett litet svin och håll psykologernas schema flytande....
Nu är skolmedicinen inne och trampar i det alternativa tänkandet att orsaken kan vara att vissa människor fyller sin inre tomhet med mat istället för att ta i de verkliga emotionella problemen. Allt är tillåtet i det stora landet där den privata industrin ständigt måste komma upp med nya alternativ för att toppa intäkterna.
Om man tänker i andra banor så kanske en inmonterad slang är bättre än en nedkörd galge i halsen.

Ena bantningsmetoden avlöser den andra och jag undrar när vetenskapen skall börja titta på vår mat och vad den egentligen innehåller..... men de vågar väl inte trampa sig egen division inom matindustrin på tårna, eller?

Monsanto har börjat höja priserna på majs, soja och spannmål, de där som skulle stoppa världssvälten..... Hur skadliga är gmo-produkterna och hur mycket är Monsanto involverade i hälso och sjukvårdsindustrin? Vi kanske skall montera in slangar i alla människor så att vi kan inta Monsantos experimentprodukter, eller?