fredag 28 februari 2014

Gardasil, fördelar/nackdelar?

http://videnskab.dk/krop-sundhed/hpv-vaccinen-virker-effektivt-pa-danske-kvinder 


HPV vaccin är effektiva i Danmark konstaterar en grupp forskare tillhörande den Danska cancerfonden och National Hospital.
Självklart så fungerar vaccinet säger de och man kan ju fundera över PR-syftet med detta uttalande.

Emellertid så lämnades några gyllene kommentarer som visar på lite annat
att nämna bl.a.

De människor som kallas för konspiratörer är oftast de som har erfarenhet av vaccinskador antingen via sig själva eller från sina barn. Egen erfarenhet kan tydligen aldrig ställas emot forskningsresultat.

Annat viktigt att notera är att nu 8 år efter HPV-vaccinets införande så har antalet dödsfall i livmoderhalscancer för första gången på decennier börjat stiga.

2011 - 75 dödsfall
2012 - 98 dödsfall

Det skall tydligen finnas ett antal intressanta rekommendationer och slutsatser från den nya studien gällande HPV och autoimmuna sjukdomar. För den som är intresserad så är det bara att betala US dolares 31:50 - denna information kan endast betalande få.

Det viktigaste är att det ännu är för tidigt att säga om fördelarna överväger riskerna med vaccinet.citerar:
I artikeln underströk att det är viktigt att grupperna fortsätter att trycka på, för att lära sig mer om förekomsten av autoimmuna sjukdomar som orsakas av HPV-vaccination, när en försummelse av dessa kan innebära att det kommer att informeras ordentligt om riskerna av HPV-vacciner.
Det betonas att de inledande kliniska studierna inte visar en fullständig bild av riskprofilen för HPV-vaccinet Gardasil. Det är bara under det senaste året, en korrekt bild börjar växa fram, och det är ännu för tidigt att säga om de fördelar på något sätt uppväger riskerna av vaccinet (i motsats till vad den käre januari Pravsgaard Christensen antyder något annat).
Det bör också betonas att beslutet att vara HPV-vaccination bör vara en 100% personligt val - ingen som behöver göras för folkhälsan - som 95% av HPV-infektioner inte utvecklas till precancerösa lesioner och resterande 5% kan upptäckas i normal screening och behandlingsbara.
Allmänna sätter denna studie underströk den tvivelaktiga HPV-vaccinet Gardasil är och att de kommande åren kommer att bli ett starkt fokus på säkerhet och effekt.


torsdag 27 februari 2014

Titandixode, silver i nanoform - hälsofara?

– Det här med silver i kläder är en ny teknik, och det är fortfarande svårt att se mönster i hur höga halter som används. Men om de negativa miljöeffekterna ska undvikas så måste antingen silverhalten i kläderna eller konsumtionen av silverbehandlade kläder begränsas.
De övriga materialstudierna i Rickard Arvidssons avhandling gäller alltså nanopartiklar av titandioxid och grafen. Titandioxid finns förutom i solskyddskräm bland annat i väggfärg och i självrengörande cement. Resultaten visar att det är användningen av solskyddskräm som orsakar de största utsläppen av nanopartiklar av titandioxid, mätt i partikelantal. Så kan man förvänta sig att det blir i fortsättningen också.
När det gäller grafen visar avhandlingen att riskerna med materialet har studerats väldigt lite. Men den information som finns i dag ger anledning till att iaktta försiktighet, eftersom vissa former av grafen kan vara svårnedbrytbara, fettlösliga och giftiga. Utsläppen av grafen kan också bli höga om materialet blir så användbart i framtiden som man tror idag. Chalmers leder en stor grupp av grafenforskare inom EU som nu ansöker om anslag på 4,2 miljoner euro för att studera hälso- och miljöeffekter av grafen, som en del i ett större forskningsprojekt.Chalmers forskning påvisar att det fortfarande finns stora kunskapsluckor när det gäller riskerna med nanomaterial så som silver, titandioxide samt grafen.

Läkemedelsverket verkar vara av en annan åsikt. De använder inte samma källor.....

Det vi spolar ut till reningsverket försvinner inte det sprids vidare, fördärvar odlingsmarken och kommer tillbaka till oss igen... likt ett brev på posten.

onsdag 26 februari 2014

Råttstudien dras tillbaka - GMO studie genomfördes i 2 år istället för tillåtna 90 dagar.

Tidskriften Food and Chemical Toxicology publicerade i sitt november-nummer 2012 en artikel med titeln “Long term toxicity of a Roundup herbicide and a Roundup-tolerant genetically modified maize”(”Långsiktig toxicitet hos en Roundup-herbicid och en Roundup-tolerant genetiskt modifierad majssort”) av professor Gilles-Eric Séralini och hans grupp av forskare vid det franska universitetet i Caen.[1]
Det här var en mycket viktig studie, eftersom det var den första och, förvånansvärt nog, hittills den enda långtidsstudie under kontrollerade förhållanden beträffande möjliga effekter på råttor av en föda av gm-majs som behandlats med Monsantos herbicid (växtdödande kemiskt ämne) Roundup.
Séralini lämnade in sina forskningsresultat till den ansedda tidskriften efter en fyra månader lång rigorös granskning som gjordes av vetenskapliga experter beträffande studiens metodik och annat av betydelse.
Séralinis grupp testade över 200 råttor som fick en föda av GM-majs under en period på hela två år. Studien kostade totalt 3 miljoner euro och genomfördes under absolut sekretess för att undvika påtryckningar från industrin.
Séralinis grupp gjorde sin studie under hela en råttas genomsnittliga livslängd på två år, i stället för bara 90 dagar som i Monsantos tidigare studie, som man lämnat in för godkännande till Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA). Den långa tidsperioden visade sig avgörande. De första tumörerna syntes inte förrän efter 4–7 månader in i studien. I Monsantos tidigare 90-dagars studie, fanns tecken på toxicitet, men de avfärdades som ”inte biologiskt meningsfulla” av både gmo-industrin och EFSA.

Läs hela artikeln:


Det spelar ingen roll om resultaten tas bort eller inte. Framtiden kommer att visa huruvida tumörer växer i människor eller ej. Man kan bara komma en viss sträcka med lögner...
Man har använt fel sorts råttor...  måhända leverantörerna säljer till fel sorts människor...  voyne voyne


tisdag 18 februari 2014

Lina tvättmedel irriterar kroppens delikata delar.

Kundnöjdhet är ingenting som företaget LINA är intresserad av... för hade de varit det så hade de besvarat mitt mejl, eller hur?
Tur att det finns så många andra varumärken att välja emellan. Tycker dock att det är väldigt trist att ambitionen att hålla en hög kvalitet fullständigt verkar försvinna när medaljen bäst i test erhållits. Sedan är det fritt fram för förändringar som innebär vad jag förmodar ytterligare ekonomiska förtjänster för tillverkaren.

Lina.se är mycket välkomna att kommentera detta inlägg nedan.... det vill säga... om intresse finnes.....


To: mail@lina.info
Subject: Lina Kulörtvätt
Date: Tue, 10 Dec 2013 09:49:55 +0000

 
 
Ny formula - testad effekt - tuffare mot fläckar.
 
Hej,
 
Jag har tvättat med Lina sedan några år tillbaka. Brukar köpa in ett antal paket när jag hittar något som fungerar riktigt bra eftersom att allt har en tendens att ändras med “ny formula”.
För en vecka sedan så var det dag för påfyllning av förrådet och som tur var noterade jag att innehållet var ändrat varvid jag endast köpte en paket.
 
Normala fläckar som jag alltid har kunnat lita på att Lina skulle ta bort sitter nu kvar. Detta gäller speciellt fettfläckar ifrån kropp och mat. Jag har sedan barndomen en överkänslighet mot vissa kemikalier och måste därför vara väldigt selektiv när det gäller vad jag utsätter kroppen för.
Tvättade torra kläder ger idag ingen reaktion men huden spricker på hela händerna vid beröring av blöt tvättad tvätt. Med beröring av ser jag här från maskin till centrifug och dito upphängning i torkrummet.
 
Min fråga är nu vilken ingrediens som är ändrad, utbytt eller tillsatt så att jag kan undvika att utsätta mig för detta ämne i framtiden.
 
Tacksam för svar.
 
Med vänlig hälsning
Pia Lindqvist Hopkins

måndag 17 februari 2014

Hur hälsosamt är HFCS och mjölk?

House Call: Why You Should Never Eat High Fructose Corn Syrup

listen to Dr Mark Hyman and learn why you should products without HFCS.

https://www.youtube.com/watch?v=i09of7ufRlUalso recommend to listen to:

House Call: Milk Is Dangerous for Your Health


https://www.youtube.com/watch?v=gVcvjdUBX24torsdag 13 februari 2014

HPV vaccin nästan 100%:igt skydd - skall vi tro på det?

hmm, fattar inte...
hur kan de ha ett närmast 100 %-igt skydd? när det tar 20 år att utveckla sjukdomen ...
lögn, lögn och förbannad lögn brukar man säga om all marknadsföring.....


Två olika vacciner mot HPV-infektioner finns registrerade. Dessa har endast profylaktisk effekt och ingen terapeutisk sådan, varför patienten helst ska vaccineras innan den sexuella debuten.
Gardasil är ett quadrivalent vaccin riktat mot HPV 6, 11, 16 och 18 medan Cervarix är ett bivalent vaccin mot HPV 16 och 18. Bägge vaccinerna har ett nästan hundra procentigt skydd mot de ingående HPV-typerna. Gardasil ger skydd mot de HPV-typer som är vanligast förekommande i både cellförändringar och kondylom, medan Cervarix endast ger skydd mot de i cellförändringar vanligaste HPV-typerna. Vaccinerna ingår i högkostnadsskyddet för kvinnor mellan 13–17 år, övriga får betala fullt pris.
 


onsdag 12 februari 2014

Gardasil - fungerar vaccinet?
Jag tar denna artikel till mitt hjärta. Notera..... det kan ta upp emot 20 år innan man utvecklar livmoderhalscancer.

När började man vaccinera?
Och hur vet man att vaccinet fungerar?
Har vi så mycket könsvårtor i Sverige att vi måste massvaccinera?

WHO säger 2 sprutor och svenska forskare säger 3...... man kan ju undra vem som betalat för studien...... eller hur?citerar:

Olika virus bakom sjukdomarna

Många har trott att kondylom kan göra att man utvecklar livmoderhalscancer, men det stämmer inte eftersom det är olika HPV-virus som ligger bakom de två sjukdomarna. Kondylom kan upptäckas snabbt, bara några månader efter att man smittats med humant pappilomvirus. Däremot kan det ta upp emot 20 år innan man utvecklar livmoderhalscancer. Än så länge är forskarnas uppföljningstid för kort för att de ska kunna dra några slutsatser när det gäller det antal vaccindoser som skulle ge bäst skydd mot just livmoderhalscancer.
Den här studien spelar ju i händerna på läkemedelsbolagen, hur ser du på det?
– Jag tycker att det är viktigt att utvärdera vaccinet oavsett vad läkemedelsbolagen vill och inte vill. Det är ju också viktigt att göra den här typen av studier där man tittar på vaccinets effekt i befolkningen. Det blir ett komplement till de kliniska studier som har gjorts och som fortfarande görs, säger Lisen Arnheim-Dahlström.

Läs hela artikeln här:

 

Svenska flickor bör fortsätta att ta tre sprutor av HPV vaccin för att få bäst skydd mot kondylom. Det slår svenska forskare fast i en stor registerstudie med en miljon unga kvinnor


http://www.svt.se/nyheter/sverige/tre-doser-av-hpv-vaccin-skyddar-battre-an-tva


Läs även:

 http://www.netdoktorpro.se/gynekologi-obstetrik/nyheter/Tre-doser-HPV-vaccin-bast-skydd-mot-kondylom

tisdag 11 februari 2014

Henoch Schönleins Purpura (HSP) och husmögel

Läs hela Jerkers berättelse, ifrån början till slut här:

http://www.lfs-web.se/mogel-jerker.htm


Han skriver bl a om:
Tidigare har jag skämts för min sjukdom Henoch Schönleins Purpura (HSP) som är en icke smittsam vaskulit sjukdom av autoimmun karaktär där inflammation i njurarna, knäna och fotlederna samt i de yttre blodkärlen är vanligt, jämte en massa andra varierande symtom. Hos de flesta barn och vuxna som drabbas läker sjukdomen ut ganska snabbt, men hos några blir den kronisk, som hos mig. Det leder ofta till periodvis svårare problem med hälsan.

Heltidsarbetet med fuktskador, avfuktare och sanering medförde ökad koncentration även på min egen forskning kring hur hälsan påverkas av vistelse i hus med mögel och fuktskador. Då jag blev allmänt sämre i HSP, kanske kopplat till kontakt med mögel vid inspektioner och saneringar, och utvecklade följder med gluten och laktosintollerans, yrsel och ljuskänslighet m.m. fann jag ingen annan utväg än att forska än mer och djupare för att om möjligt kunna hitta förklaring och något sätt att bli bättre.

Även om det idag inte finns någon läkare etc. som exakt vet vad HSP beror på säger man att trolig orsak är exponering för biotoxisk agens eller att det är bakterieutlöst som av streptokocker. Inom begreppet biotoxisk agens finns olika kemikalier, som miljögifter, och faktisk också mögel samt mögelgifter, även om svenska läkare inte så ofta talar om det eller beaktar det. Utifrån kunskap, inte bara egen, kan jag nu säga att mögel har förmåga att nedsätta immunförsvaret varierande kraftigt hos oss männskor. Det kan leda till allergi, sjukdomar och också se till att andra sjukdomsalstrare som virus, bakterier och svamp får lättare att invadera kroppen på ett sätt som inte skulle kunna vara så möjligt om immunförsvaret var intakt. Situationen kan också vara den att möglet kan invandera våra kroppar lättare om andra sjukdomsalstrare gjort immunförsvaret svagare först.

Citerar önskemål:

Vi söker samarbete med ärliga läkare som är insatta i ämnet som behandlas här, d.v.s. sjukdomar som kan uppkomma då man vistas i hus med fukt, mögel och kemikalier.
 

torsdag 6 februari 2014

GMO soja innehåller höga halter av bekämpningsmedel

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24491722

Compositional differences in soybeans on the market: Glyphosate accumulates in Roundup Ready GM soybeans.

Using 35 different nutritional and elemental variables to characterise each soy sample, we were able to discriminate GM, conventional and organic soybeans without exception, demonstrating "substantial non-equivalence" in compositional characteristics for 'ready-to-market' soybeans.
 


Äntligen en artikel som faktiskt talar om att GMO-soja bönor visserligen odlade i Iowa.... innehåller rester av bekämpningsmedlet Round-up:s ifrågasatta kemikalie: glyfosat.

Ekologiska sojaböner innehåller mer näring så som flera olika sockerarter, högre proteininnehåll samt mer zink och mindre fibrer än GMO eller konventionellt odlade sojabönor. Det mättade fettet i de ekologiska sojabönorna var längre än i de GMO odlade.

GMO-sojan innehöll höga rester av glyfosat och AMPA vilket de konventionellt och ekologiskt odlade gjorde.
Om odlad GMO odlad soja innehåller växtgifter så kan vi vara alldeles säkra på att även grundvattnet där dessa odlats även gör det.


 

tisdag 4 februari 2014

Demens av värktabletter?

April 23, 2009 — Contrary to previous reports, a new study suggests that nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) do not prevent dementia, including Alzheimer's disease (AD), but may simply delay disease onset.
The study showed that compared with nonuse of NSAIDs, heavy use of these drugs was associated with a 66% increased risk for dementia.
The authors speculate that earlier research found less dementia in NSAID users because those studies included relatively young populations, and therefore the true action of NSAIDs delays the onset of dementia rather than suppressing the disorder.
However, at this point this is merely a hypothesis, and the question of why this study shows NSAIDs may cause dementia while other research shows the opposite is still an open one, said study author John C. S. Breitner, MD, from the Department of Veterans Affairs and the University of Washington School of Medicine, in Seattle.
"There's no escaping the fact that this study found that NSAID users have more dementia in their 80s than nonusers. But this and earlier studies do not form a basis for clinical-practice decisions," Dr. Breitner told Medscape Neurology.

Läs hela artikeln här:  http://www.medscape.com/viewarticle/701813Please note:
Heavy NSAID users were 66% more likely to develop dementia.
What is the definition of heavy use: appr. 6 advil/ibuprofen etc. per day.

Febernedsättande, antiinflammatorisk och smärtstillande läkemedel kan om det tas i stora doser om 6 tabletter per dag innebära en ökad risk för utveckling av demens.
Lite skrämmande att tänka tanken att det läkemedel som ges till dementa i stora mängder även kan orsaka sjukdomen, eller hur?


 

måndag 3 februari 2014

Reproduktionsstörande bekämpningsmedel i vanliga dagligvaror.

Jag tackar för informationen professorn och sparkar

Livsmedelsverket och alla våra svenska politiker där bak för att de ser till de kommersiella intressena före svenska folkets bästa.
Lögnen att vi svenskar bara lever längre och längre kommer kanske vara användbar i några år till för gifterna tar långsamt överhanden.Läs hela artikeln och bojkotta produkterna som är nämnda i faktarutan.... då kanske vi kan få någon som lyssnar, eller?

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17884767.ab


Professor: ”Kemilobbyn stoppar förbud mot gift i mat”

Sämre spermier, missbildade foster och levertumörer är resultat av hormonstörande ämnen.
EU-kommissionen ville förbjuda dem i bekämpningsmedel för mat.
Nej, säger kemiindustrin – så nu skjuts förslaget upp.
– Det är tydligt att kemikalieindustrin kraftsamlat. Industrin har mycket större resurser än vad akademin har, och kommersiella intressen får då gå före konsekvenser för människors hälsa och miljö, säger professor Christina Rudén.

Ett förslag har funnits i EU-kommissionen om att förbjuda alla bekämpningsmedel som är hormonstörande, skriver Svenska Dagbladet.
Men det förslaget har nu skjutits upp efter att livsmedelsindustrin lämnat in ett yttrande, där de skriver att ett sådant förslag skulle hindra frihandel.
Sådana regler skulle nämligen slå ut 45 procent av den europeiska växtskyddsmarknaden – värt 36 miljarder kronor.
Hormonstörande ämnen har i många studier på försöksdjur konstaterats ge cancer, reproduktionssvårigheter och missbildningar på foster.FAKTA:

Hittades i 80 procent av svenskt råg

 

Karbendazim

Svampmedel som ger försämrad spermiekvalitet och levertumörer hos råttor, och fosterskador hos laboratoriedjur.
 
Hittas i (i EU):
3 procent av all mat
10 procent av äpplen
7 procent av persika
2 procent av tomater
0,5 procent sallad
i Sverige*:
14 procent av päron
40 procent av konventionellt odlade äpplen
2 procent tomater
80 procent gojibär
Enskilda svenska partier över gränsvärdet:
Ris 0,02 mg/kilo (dubbelt så mycket som gränsvärdet)
Thailändsk kål. Den högst funna dosen var knapp dubbel så hög som den akut förgiftande dosen för både barn och vuxna.
Thailändsk basilika

Klormekvat

Tillväxtreglerande medel som är reproduktionsstörande hos grisar, och ger möss försämrad spermiekvalitet.
Hittas i (livsmedelsstickprov i EU):
36 procent av råg
8 procent av havre
Vindruvor
Päron
i Sverige*:
80 procent av svenskodlat råg
Bordsdruvor
Två partier från Indien har i Livsmedelsverkets analyser visat halter på 12 gånger gränsvärdet på 0,05 mg/kilo

Ditiokarbamater

Kemisk grupp som används mot svampangrepp. Omfattar bland annat mankozeb.
Klassas av Kemikalieinspektionen som cancerframkallande och reproduktionsstörande.
Hittas i (livsmedelsstickprov i EU):
21 procent av alla äpplen
21 procent av all sallad
19 procent av persikorna
16 procent av tomaterna
5 procent av jordgubbarna
I en forskningsrapport där svenskars exponering av kemiska bekämpningsmedel undersöktes, hittades rester hos mellan 90-100 procent av testgrupperna.
 
* Fynd av hormonstörande medel i svenska livsmedel, från Livsmedelsverkets analyser 2010.
 

lördag 1 februari 2014

Koppling mellan mögel och cancer.


Read also:

http://drsircus.com/medicine/new-cancer-fungus-theory


Fungal infections cannot only be extremely contagious, but they also go hand in hand with leukemia—every oncologist knows this. And these infections are devastating: once a child who has become a bone marrow transplant recipient gets a “secondary” fungal infection, his chances of living, despite all the anti-fungals in the world, are only 20%, at best,” writes Dr. David Holland.