tisdag 18 november 2014

Barn med strålade hjärnor och kanske förändrat DNA, bra eller dåligt?

http://nyadagbladet.se/halsa/krav-pa-varningstexter-for-surfplattor/

citerar:
Var fjärde svenskt barn i åldrarna 2-3 använder en surfplatta dagligen. Detta menar Strålskyddsstiftelsen kan vara farligt för barnens hälsa och vill därför se varningstexter på surfplattorna.
Strålskyddsstiftelsen menar att den strålning som exempelvis Apples iPad ger i från sig när den är uppkopplad till internet överskrider de nivåer, 0,05W/kg som forskare från Wiens universitet upptäckt kan skada DNA:et på cellnivå.
– Det är ett allvarligt svek mot barnen och deras föräldrar att utelämna information om kända vetenskapligt visade hälsorisker, säger Mona Nilsson, ordförande för Strålskyddsstiftelsen, i ett pressmeddelande.
– Det är dags att betrakta mobiltelefoner och surfplattor på samma sätt som tobak, det vill säga att det behövs varningstexter, informationskampanjer och förbud för marknadsföring och försäljning riktad till de yngre åldrarna.
Strålskyddsstiftelsen efterlyser breda statliga informationssatsningar om hälsoriskerna och skärpt lagstiftning kring surfplattors strålning. Bland annat ett förbud för marknadsföring och reklam för surfplattor och mobiler riktade till barn under 12 år.


Kommentarer:
Varje gång jag tar upp ämnet så blir det iskalla blickar och jag ses som någon slags konspiratör som försöker att slå sönder det lilla familjeliv som finns kvar på grund av den ständiga bristen på tid.
Många föräldrar sätter de egna behoven som prioritet ett och surfplattor ger den där lilla extra andningspausen i hemmet, i bilen, på resan etc.
Ord står emot ord. De som har något att tjäna på försäljning och användande propagerar för säkerhet. De som arbetar med strålskydd försöker överrösta varandra och det blir svårare och svårare att ta ställning till vad som är bäst för min familj. Vid det här laget så torde vi veta vems intressen som går först när aktiebolag och politik är de styrande.
Tillverkare skall säkerställa och kontrollera sina egna produkter. Det känns ibland som om det blivit legitimt, lagligt, att köra en kort test på råttor för att sedan göra de stora långtidsstudierna direkt på mänskligheten. Och vad händer om något går fel? Ursäkter och segdraget lidande som eventuellt kompenseras såvida inte en friskrivningsklausul finns inrättad.
Forskning i hur kroppen utvecklas har kommit ganska långt och vägleder idag hur träning i gymnastik och sporter skall genomföras. Man vet att hjärnan är känsligare under den växande perioden. Men man vet inte riskerna med långvarigt användande ännu.
Ett barn som är 2-3 år gammalt. Har det verkligen ett behov av en surfplatta eller är det ett verktyg för föräldrarna? Kan familjen göra något annat ihop istället... kan barnet lära på annat sätt?
De finns de som tycker att ett förändrat DNA är okey för att det för människorasen framåt i utvecklingen. Vad som är rätt eller fel kommer framtiden att visa.

Frågorna är många men det är ditt ansvar som förälder som styr tryggheten och säkerheten för ditt barn. Gör det val som du kan leva med.

Här kommer lite rått info:

http://nyadagbladet.se/halsa/mobilstralning-skadar-ratthjarnan/

citerar:
Strålningen drabbar hjärnans hippocampus och dess olika skikt som spelar en viktig roll under tiden hjärnans minnesförmåga bildas. Man valde kvinnliga råttungar därför att unga flickor använder mo­biltelefoner oftare än pojkar. 900 MHz är den mest förkommande mobiltelefonfrekvensen i Europa.
– Tre olika forskningsrapporter redovisas i NeuroQuantology 11 (2013) och sammanfattas utförligt i tyska oberoende Strahlentelex (3/2014). Även om flera studier redan tidigare har hänvisat till att 900 MHz framkallar skador tiger hälsomyndigheterna i de flesta länder. Framförallt barnen borde varnas och begränsa användningen av mobiltelefoner. Det är slutsatsen Strahlentelex drar.

söndag 16 november 2014

Bisfenoler - inte bara i nappflaskor - utbilda dig själv.


     Vi är idag år 2014 helt i händerna på alla vinstfokuserade aktiebolag som bara har ett mål i fokus och det är inte människornas bästa.

     Den petrokemiska industrin finner användningsområde efter användningsområde för att kunna sälja sina produkter förutsättningslöst vare sig de är klassade som farliga eller ej. Lobbyister verkar ha större framgång hos våra politiker än naturskyddsföreningen.

     Man pratar om ökande cancer som om det är vår tids digerdöd och undviker i största möjliga mån att knyta paralleller med tillverkningsindustrin. Fullt förståeligt om man tittar på ägarstrukturerna, det finns ju inget företag som vill skjuta sig själv i foten.

     Bisfenol A används av tandläkarna för att fylla ut ojämnheter i barns tänder.
Socialstyrelsen anser dock att gränsvärdena ligger under de satta och att det skulle i princip vara ofarligt. Men hur är det med de barn som fått kroppen full av ämnet ifrån andra källor?

http://kurera.se/hjalp-till-att-begransa-hormonstorande-bisfenoler/


citerar:

Idag används hormonstörande bisfenoler i kontakt med livsmedel, i kvitton och tandlagningar. Bisfenoler ska endast få användas om de genom grundliga vetenskapliga studier har bevisats ofarliga, menar Naturskyddsföreningen. Så är inte fallet i dag. Var med och påverka – skriv på namninsamlingen du också.
Bisfenol A är ett hormonstörande ämne som kan hittas på en mängd olika ställen – bland annat i konservburkar, kvitton och i det där vita som vi bland annat lagar våra barns tänder med.
Just nu utreder de svenska politikerna hur vi ska få mindre av miljögiftet bisfenol A i oss. Ett beslut om regleringar mot bisfenol A ska tas i januari. Nu har Naturskyddsföreningen startat en namninsamling som de kommer att lämna till miljöminister Åsa Romson inför beslutet.Viktiga kunskaper om gluten


Jättebra, Superduperintervju med glutendoktorn Tom O'Bryan; Till alla att höra, unga, gamla, sprider den för fullt till alla mina vänner, enormt viktiga kunskaper.....


http://video.childrenshealthsummit.com/video/Tom_Obryan.mp4