fredag 22 januari 2016

Mögel-klorfenoler

http://www.lfs-web.se/myndigheter-mogel-klorfenoler.htm

Artikel väl värd att läsas då utsatthet för mögel oftast sopas under mattan då fastighetsägare och arbetsgivare oftast väljer att peka i en annan riktning istället för att undersöka, åtgärda och ta i problematiken.

citerar:

"Ponera vad som händer då en kvinna klagar på sin arbetsplats där det finns fuktskada, mögel och träskyddsmedel. Kvinnan har blivit sjuk, fått typiska sjuka hus symtom och upplever att hon blir bättre då hon inte är på arbetet, likt vid semesteruppehåll och på helger. Följderna har blivit så allvarliga att hon inte längre är arbetsförmögen. Vad tror du man säger inom vården? KBT-behandling ska enligt Steven Nordin (6) vara det bästa botemedlet trots att man ännu inte utvärderat och vetenskapligt säkerställt metoden i relation till symtom och sjukdom inducerat i sjuka hus. Om KBT inte avhjälper, vad händer då? Kvinnan riskerar hamna utanför det sociala skyddsnätet och får troligen en stämpel som handlar om psykisk ohälsa. Den för huset eller fastigheten ansvarige ställs utan skyldighet och blir genom den mot kvinnan naiva polariseringen eller polemiken i stort sett skuldfri. 

Psykologiska faktorer kan ligga med i bilden men sällan så starkt som dessa män framför. Deras knapphändiga och ofullständiga vetenskapliga hävd formligen drunknar i annan medicinsk och toxikologisk forskning, samtidigt som de pratar omkull sina egna teser. Dålig planering och intressestyrt sponsrat arbete verkar det som. Vem betalar för det här, vilka intressenter?

Hur ska man inom kommunerna då det gäller fuktskadade förskolor och skolor reagera på Johnny Lorentzens och Steven Nordins rön? Det blir troligen som innan ett asch, det luktar lite men det skadar inte, så det är ingen brådska att åtgärda. Bara att vädra lite extra. Kommunerna kan alltid luta sig mot den f.d. överläkaren i Örebro, Kjell Andersson (4) som genom Örebroenkäten (MM enkäterna) (15) tar reda på att ingen är sjuk, även om så är fallet. MM enkäterna är bra men bara om de används rätt och ärligt. Vi har bevis på motsatsen. (15) Faktum är att spåren från Johnny Lorentzen och Steven Nordin leder tillbaka till Kjell Andersson som en gång i tiden börjat med denna tokiga polarisering emot psykiska faktorer.

Forskningsrönen är mycket egendomliga då man säger att skador måste åtgärdas, men att det inte är någon egentlig fara så länge man inte är rädd för skadelukten. Ändå blir allt fler sjuka, även utan att reagera på lukten. Lukten som kanske inte ens finns även om det är fukt- och mögelskada i huset. 

Det här är inget annat än kvinnoförtryck samt missbehandling av barn. De män som drabbas ska inte heller glömmas bort. 

Vi kräver utredning av situationen kring sjuka hus. Utredning är sett till digniteten given då man nu tillsätter utredning om mörkandet av överfallen av kvinnor i Sverige. Tilläggas skall att det dagen efter presentation av denna artikel från åklagarmyndigheten blev beslutat att Polisens undanhållande av uppgifter om övergreppen inte skulle utredas. Ytterligare liknelse med sjuka hus som inte heller utreds.  "