lördag 7 maj 2016

Vi vill ha en fungerande vård i Sverige för fästingrelaterade infektioner

Vi måste alla stötta Mats som kämpar för allas rätt till rätt testmetoder och korrekt behandling av fästingrelaterade sjukdomar. Gör en insats om inte för dig själv så för en medmänniska. Det enda jag kunnat göra under årens lopp är att rekommendera människor att åka till Tyskland och visserligen kan jag fortsätta med det men vore det inte bättre om den bästa sjukvården i världen kunde hjälpa sina egna kroniskt sjuka med vård eller åtminstone ekonomisk ersättning?

https://newsaboutdisease.wordpress.com/2016/05/06/namninsamling-fastingrelaterade-infektioner-maste-tas-pa-storre-allvar/

Borrelia och co-infektioner är ett växande problem!Förekomsten av borrelia och co-infektioner ökar dramatiskt i hela Europa. Varje år insjuknar hundratusentals människor i borrelia och co-infektioner. På grund av felaktiga prover går många odiagnostiserade/feldiagnostiserade och obehandlade/otillräckligt behandlade. Flera co-infektioner kan inte ens sjukvården idag upptäcka.
Du som skriver under denna petition vill verka för att- Utveckla nya tester och ta fram effektiva behandlingar för borrrelia och co-infektioner
- Validera redan befintliga provtagningsmetoder (exempelvis ELISPOT LTT Borrelia)
- Sjukvårdspersonal utbildas i diagnosticering och behandling av fästingrelaterade infektioner
- Sverige erbjuder vård på lika villkor (slippa egenfinansierad utlandsvård). Bland annat genom att öppna dedikerade kliniker och använda effektiva behandlingsrekommendationer (jmf ILADS eller Tyskland) och behandla så länge som krävs.
- Undersöka möjligheten av sexuell överföring och faror för gravida kvinnor
- Göra allmänheten medveten om de potentiella riskerna med fästingbett
Målsättning
Målsättningen är att få in 2000 namnunderskrifter. Efter genomförd namninsamling kommer namninsamlingen lämnas in till relevanta instanser som kan påverka vår framtid till ett friskare liv.

Skriv under här:
http://www.skrivunder.com/fastingrelaterade_infektioner_maste_tas_pa_storre_allvar#form