lördag 1 september 2018

Hur pålästa är läkare gällande vaccin?

Mina tankar går tillbaka cirka 20 år och till den dagen då jag satt och tittade på en rättegång som handlade om en förmodad vaccinskada på Cspan, New England, USA. Då funderade jag över systemet med att det är patienterna som måste friskriva läkarna från allt ansvar om de accepterar en viss behandling som innefattar olika typer av läkemedel.
Nu har många hamnat i en situation där de blir påtvingade en förebyggande behandling som kanske inte är riktigt rumsren och där läkaren ställer sig på repressaliesidan istället för att söka kunskap och fakta om det preparat eller behandlande medel som vederbörande använder.

Jag har följt vaccindebatten i lite över 20 år nu och kan väl lugnt konstatera att det är inte mycket som hänt inom området om vi nu bortser ifrån att fler och fler anser sig blivit skadade eller att effekten uteblir. Vad som hänt är att det istället tummas på rätten, rätten att själv få bestämma vad som är rätt för mig och min familj. Detta är en fråga som måste lyftas upp innan det är för sent. Borde det inte vara en mänsklig rättighet att själv få bestämma över sin kropp?

Läkare borde kräva att de får tillgång till fullständiga forskningsrapporter som säkerställer säkerhet, inte bara på kort sikt utan även på lång. De måste även kunna informera sina patienter om vilka biverkningar som kan förväntas. Läkare skall inte bara förlita sig på den information som tillverkarnas försäljare delger utan de skall krävas att riktiga forskningsunderlag presenteras så att de kan bilda sig en egen uppfattning.

Läkemedel skall förebygga, lindra eller bota och forskning skall trygga detta.


https://www.facebook.com/RevolutionForChoice/videos/349493778791548/?t=29


söndag 13 maj 2018

Livmoderhalscancer ökar igen i Sverige enligt rapport 2017

Det var ett väl testat vaccin sade man vid vaccinationsstarten. Själv har jag alltid ifrågasatt och funderat över varför man inte testat våra unga innan de blivit vaccinerade för att utröna om de redan har hpv virus i kroppen. Lätt att ana eftersom de allra flesta föräldrar vem om deras barn haft t.e.x. vårtor eller andra virus.

Ta reda på alla fakta som finns att få innan du tar ditt beslut om vad som är bäst för dig och din familj.

Läs hela artikeln här:

http://www.thenhf.se/svensk-forskning-fran-ki-livmoderhalscancer-okar-drastiskt-stark-koppling-till-hpv-vaccin/


För bara några dagar sedan publicerades en svensk studie som tydligt kopplar HPV-vaccinet till den skenande livmoderhalscancer-förekomsten. Vi är uppe i samma nivåer som på 1980-talet. Studien visar hur livmoderhalscancer ökar i just de åldersgrupper som har varit föremål för massvaccination av HPV-vaccin, alternativt har varit målgrupp för vaccinet. Forskaren visar även att livmoderhalscancer dessutom minskar i de grupper som inte har blivit massvaccinerade samt i de grupper som inte har varit målgrupp för vaccinet.
Cancerfonden gick i februari ut med en artikel med beskedet om att för första gången på flera decennier så ökade insjuknandet i livmoderhalscancer påtagligt i Sverige och Cancerfonden skrev även att man ännu inte visste vad ökningen berodde på. Nyheten ledde till stora rubriker i de ledande tidningarna och DN uppgav att mellan åren 2014 och 2015 så hade antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige ökat med cirka 20 procent, detta enligt Cancerfondens nya rapport. Cancerfonden slog även fast att ökningen inte kunde förklaras av ett minskat deltagande i screeningprogrammet, vilket tvärtom hade ökat över tid.
Flera tidningar tog alltså upp nyheten om ökningen av livmoderhalscancer, men ingenstans togs misstanken upp om att de ökade fallen kunde bero på det nya HPV-vaccinet. Kopplingen var något som NHF Sweden, och flera med oss, direkt kunde konstatera med en enkel sökning i Socialstyrelsens databas. Detta var även något som NHF Swedens Sara Boo och Michael Zazzio tog upp på sitt vaccinföredrag i Ronneby i mitten av april (nedanför artikeln kan du se dessa grafer).
I stället för att beskriva denna misstänkta koppling som till och med lekmän kunde skönja, så poppade det i stället upp rubriker i massmedia som basunerade ut att HPV-vaccinet var effektivt mot livmoderhalscancer. Bland annat skrev SVT en artikel med rubriken Cancervaccin börjar visa resultat och skrev ”de första preliminära resultaten visar att HPV-vaccinet verkligen är effektivt och skyddar mot cancer”. Detta budskap går alltså helt stick i stäv med den bild som uppstår när man tittar på faktisk svensk statistik, något som Lars Andersson, som tidigare har varit anställd vid Karolinska Institutet, har gjort. Han har till och med gjort en forskningsstudie över detta som har publicerats i Indian Journal of Medical Ethics.

Här finner ni studien:  https://ijme.in/articles/increased-incidence-of-cervical-cancer-in-sweden-possible-link-with-hpv-vaccination/?galley=html

ncreased incidence of cervical cancer in Sweden: Possible link with HPV vaccination

Lars Andersson

Published online: April 30, 2018

Abstract

The Centre for Cervical Cancer Prevention in Sweden has noted in its annual report a substantial increase in the incidence of invasive cervical cancer, especially during the two years 2014 and 2015. I have sub-grouped the data according to age, using the same statistical database of the National Board of Health and Welfare as used by the authors of the above-mentioned report. The increase in the incidence of cervical cancer was shown to be most prominent among women 20–49 years of age while no apparent increase was observed among women above 50. The FDA has noted in the clinical trials referred to it for marketing approval that women exposed to the human papilloma virus (HPV) prior to vaccination had an increase in premalignant cell changes compared with placebo controls. I discuss the possibility that HPV vaccination could play a role in the increase in the incidence of cervical cancer by causing instead of preventing cervical cancer disease in women previously exposed to HPV. A time relationship exists between the start of vaccination and the increase in the incidence of cervical cancer. The HPV vaccines were approved in 2006 and 2007, respectively and most young girls started to be vaccinated during 2012–2013.

söndag 16 juli 2017

Allvarliga biverkningar efter Gardasil vaccinationer.

Läs och håll dig informerad, det är ditt och inte statens ansvar längre då de valt att stå på tillverkarnas sida.


Trots flera fall med uppenbart allvarliga biverkningar efter gardasil-vaccinationer, vägrar svenska myndigheter se sambandet och fortsätter istället propagera för vaccinering. Frågan fick en viss ändring i somras, då EU:s läkemedelsmyndighet, EMA, gick ut med att man skulle utreda just Gardasil efter biverkningslarm i Danmark. I juni 2015 öppnades fem nya kliniker i Danmark för flickor som upplever sig ha vaccinproblem och på kort tid ställde sig 800 flickor i kö.


http://2op.se/2015/08/25/vem-ska-bota-maja-radiodokumentar-om-en-gardasilskadad-flicka/


Gardasil dödsfall 2016 och när kommer biverkningsrapporterna?

Kan vi egentligen lita på Läkemedelsverket när de avsiktligt undanhåller information om Gardasils biverkningar?

Ta reda på så mycket som möjligt själv innan du tar ett beslut om vad som är rätt eller fel.

Är det verkligen sant att det är en garanti för att kvinnor inte skall få livmoderhalscancer i framtiden eller har forskningen visat något annat på senare tid? Vilken kontaminering finns det i den aktuella batch som distribueras? Vilken tyg av celler har använts vid odlingen?
Detta är viktiga frågor att ställa sig.

http://2op.se/2017/07/06/ung-kvinna-dod-efter-vaccinering-med-gardasil-i-sverige/Tycker även att dessa åtgärder skall diskuteras med skolhälsovårdens personal så att inte bara ett formulär skickas med hem där föräldrar får svara om de vill att deras barn skall ha vaccinet, ja eller nej.http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/1999-26

Åtgärder vid vaccination

2 § Läkare och i förekommande fall sjuksköterskor skall vid vaccination
  • ta reda på om patienten tidigare haft överkänslighetsreaktioner i form av anafylaktisk chock, urtikaria eller Quinckes ödem eller om patienten har en känd överkänslighet mot ägg, antibiotika eller andra ämnen som kan finnas i vaccinet,
  • kontrollera att det aktuella vaccinet inte innehåller ämnen som patienten uppgivit sig vara överkänslig mot, och
  • kontrollera att vaccinet inte heller innehåller ämnen som kan korsreagera mot de ämnen som patienten uppgivit sig vara överkänslig mot.

tisdag 28 mars 2017

Kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa i Sverige 2017

Sent: Friday, March 3, 2017 10:02 AM
To: ud.registrator@regeringskansliet.se
Subject: Kvinnors rättigheter
 

Kära Isabella Lövin,

Jag blir alldeles varm i hjärtat när jag läser om dina insatser gällande den plattform som hela världen nu pratar om. En global rörelse som kommer att leva vidare genom "She decides".
 
Du vill att vi på detta sätt skall höja våra röster, att vi skall tala ut, göra våra val och prioritera det vi vill prioritera. Du har rätt, politik är inte att gapa och skrika, det är att skapa förändring och det är en ljuvlig filosofi du bär i ditt hjärta.

Det är hjärtskärande att höra att det är så många som två miljoner flickor som föder barn innan de fyllt 15 år. Att de här flickorna och kvinnorna som plattformen avser att hjälpa har ett stort behov av stöd det kan vi nog alla vara överens om. Jag förstår att du som minister för internationellt utvecklingsarbete är mycket nöjd med resultatet av denna konferens.

Då ni  gick ut med den här konferensen för bara tre veckor sedan så är det väldigt imponerade att höra att det finns en så enormt stark vilja hos många aktörer i världen som vill stå upp för kvinnors rättigheter samt för sexuell och reproduktiv hälsa. Vad jag förstår så har Sverige nu bidragit med 200 miljoner kronor men att det fortfarande saknas stora summor för att täppa igen luckan efter det att USA dragit sig ur. Att inte fortsätta med dessa ekonomiska bidrag till privata organisationer ses som ett ordentligt bakslag då forskning visar att mödrahälsan försämras om aborträtten begränsas. Risk för mödradödlighet kan öka vid osäkra aborter och det är ju inte tillrådligt.

Så nu kära Isabella, hoppas jag, att du rullar upp ärmarna och startar en ny plattform så att vi får lite kvinnlig trygghet i Sverige också. Kostnader för att kunna bedriva en säker verksamhet på den kvinnoklinik som stängdes i Sollefteå är cirka 16 miljoner kronor per år. Nästa sjukhus som ligger i farozonen som pekats ut är kvinnokliniken i Östersund. Som du säkert förstår så är ju kurser i bilförlossningar ett ordentligt bakslag för de drabbade kvinnorna samt deras partners som är boende i Norrland. Jag tror säkert att RFSU kan vara behjälplig med att ta fram den senaste forskningen gällande vad som krävs för säkert barnafödande, med tanke på både mammans och barnets hälsa och rättigheter. Även Stockholm har lite problem med tillgängligheten och det är inte alla kvinnor som säkert kan transporteras till Finland eller till någon annan stad.

Sedan vill jag även att du skall höja rösten för alla de flickor som varje vecka utsätts för sexuella kränkningar och  våldtäkter i Sverige. Då de flesta våldtäktsmän får sina straff nedskrivna eller på andra grunder blir helt  friade. Vill som exempel nämna att våldtäkten inte ansågs vara grov nog eller att rätten valt att skriva ner gärningsmannens ålder. Detta kan skapa psykiska problem för flickorna, då de känner skuld för det inträffade med anledning av gärningsmännens åtnjutande av gräddfiler. Här behövs utbildad personal och år av rehabilitering för att de skall få hjälp med att komma tillbaka till livet.  Det är inte bara psykologiska ärr som här måste tas i beaktande utan även de fysiska skador som uppkommit och som ger både fysiska och ekonomiska men för livet. 

Vill även nämna att de yngre minderåriga flickor som redan vid ankomst till Sverige är gifta med äldre män också behöver hjälp med laglig rätt. Laglig rätt till en trygg sexuell hälsa, att få ha sin barndom i fred eller att få vara tonåring som alla andra. Det krävs terapeuter som kan upplysa dem om att de som minderåriga inte behöver ha sex med sin make om de själva inte vill. Om de blir gravida och önskar abort så skall de skyddas och ges rätt till detta. 

Ser med stor förhoppning fram emot ditt nästa stora engagemang för kvinnors rättigheter och för vår sexuella och reproduktiva hälsa i ditt eget hemland Sverige. 

Varmt tack för att du lyssnar.

Med vänlig hälsning

Obligatoriskt vaccinprogram motion 2015/16:430 strider mot grundlagen?

Sent: Monday, March 27, 2017 6:37 AM
To: sofia.arkelsten@riksdagen.se
Subject: Obligatoriskt allmänt vaccinationsprogram Motion 2015/16:430

Hej Sofia,

I din motion finner jag följande text:
Ett litet antal föräldrar vägrar att vaccinera sina barn och skyddar dem alltså inte från de nio farliga sjukdomarna. De utsätter också andra människor för fara när de motverkar förebyggande av smitta. Detta skapar lidande och utsätter barn för onödig fara. Därför bör riksdagen ge regeringen tillkänna att det allmänna vaccinationsprogrammet ska vara obligatoriskt.

Vore mycket tacksam om du kunde motivera ditt påstående så att jag förstår vad det är för fara som andra människor utsätts för när föräldrar av olika anledningar väljer att inte vaccinera sina barn. Har du betänkt att det även finns religiösa skäl, olika sjukdomsbilder, allergier och att det i vissa fall finns biverkningar som måste ställas emot sjukdomens biverkningar.

Tänker du dig ytterligare en tandlös lagstiftning med en massa undantag?Så här känner jag Sofia:

Ett beslut om tvångsvaccinering strider inte bara emot grundlagen utan även mot de mänskliga rättigheterna. Alla har rätt att bestämma över sin egen kropp. 

Läkemedelsföretagen/vaccintillverkarnas lobbyister har sedan några år tillbaka spridit informationen om att ovaccinerade skulle utgöra en fara för de vaccinerade. Jag har inte mer än fem års studier inom hälsoområdet i ryggsäcken själv men jag har vänner som är läkare och kan väl lugnt säga att det är ingenting som kan verifieras i skolmedicinens utbildningsmaterial. De är medvetna om de olika innehållsämnena och deras biverkningar men har inte gjort något försök att finna hälsosammare substitut. Vi är fortfarande i fasen pest eller kolera. 

Jag förstår att ni som politiker saknar kunskaper inom detta område och att använda lojalitetsmotiveringar ytterligare en gång känns inte riktigt rumsrent. Pandemrix gav allvarliga biverkningar. Biverkningar som tillverkaren inte behövde ansvara för då de blivit friskrivna ifrån ansvar gällande eventuella ersättningsanspråk.  

Jag anser att beslut om vaccinering skall ske i samråd mellan läkare och föräldrar när det gäller barn eller mellan läkare och vuxen. Det är inget beslut som skall tas av regering/riksdag då ni inte har den medicinska kompetens som behövs för att avgöra vad som är rätt eller fel för en annan människa. 

Ett vaccin skall om det fungerar starta antikroppsbildning mot sjukdomen och om detta inte sker så är vaccinet verkningslöst. I dagens vacciner finner vi ofta avdödade virus som till och med är sönderklippta för att de skall kunna sälja och distribuera fler doser. 
De innehåller även en uppsjö av andra arters gener, allt ifrån barnfoster till gnagare, tungmetaller och andra kontaminering. Det är upp till varje familj att avgöra vad som är rätt för familjen. De som vaccinerar sina barn idag får inte heller adekvat information om biverkningar vilket gör det svårt för föräldrar att ta beslut.

De som väljer att inte vaccinera sina barn är väldigt ofta väl pålästa då det går att ladda ner innehållsförteckningar och att läsa forskningsrapporter vilket ger en tydlig bild  av de fakta som bör tas med i beräkning när man tar sitt beslut. Att köpa bilden av att det finns ett stort antal skrämselpropaganda som gör att människor tar felaktiga beslut köper jag inte längre. Vissa tillverkare har börjat ta betalt för sina rapporter för att minimera risken att information får för stor spridning vilket även leder till att våra läkare tycker att det är för omständligt och tidskrävande att hålla sig uppdaterade. 

Handen på hjärtat Sofia. Skulle du vilja att någon tog dessa beslut för dig?

Varma hälsningar
Pia Lindqvist Hopkins