lördag 11 februari 2012

Jordbruksminister Erlandssons värsta konkurrent?!?
Ja, herr Erlandsson, lyssna och lär vad konkurrenterna, våra barn, våra kommande ledare, har att säga.

Forskning kan vara enkel. Finns det liv i en gröda så ger grödan liv, eller?


Hur mycket liv finns det i genmodifierade grödor Eskil? Bildar de rötter, sätter de fröer, försöker de föröka sig själva?


Vår mat är vår hälsa.

Kemikalier ifrån oljeindustrin, som läkemedel och bekämpningsmedel, är inte levande och skall heller inte ersätta vår mat.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar