söndag 28 augusti 2011

Ny rapport, läs, många vaccin orsakar dödliga skador!!!Läs hela artikeln:

That this IOM report now confirms that vaccines cause measles, febrile seizures, anaphylactic shock and other potentially fatal side effects. It also admits that other vaccines are linked to a wide range of side effects, including skin lesions, difficulty breathing and live virus infections (see complete list, below).
Kort kommentar: rapporten bekräftar att vaccin förutom att orsaka mässling även har potientiellt dödliga biverkningar. Här är svaret varför ett ovaccinerat barn i USA inte får gå i en skola tillsammans med vaccinerade barn. Har ofta funderat var faran verkligen ligger....

Conclusions of the Institute of Medicine report on vaccine adverse reactions

Here are some of the conclusions of the IOM’s report not reported in the media:
MMR vaccine is “convincingly” linked to causing measles. (Just as we told you here on NaturalNews, the vaccine is what’s causing the disease.)
MMR vaccine is “convincingly” linked to causing febrile seizure, just as we also reported here on NaturalNews.
MMR vaccine is “convincingly” linked to causing anaphylaxis, a life-threatening allergic reaction that can result in death within minutes. This is what kills many young children who are injected with MMR vaccines.
MMR vaccine is likely linked to causing transient arthralgia in women and children.
Varicella vaccine is “convincingly” linked to causing Disseminated Oka VZV, a viral disease (Varicella Zoster Virus) which causes skin lesions and can also infect the lungs and brain. The fact that this vaccine is causing VZV infections is proof that the vaccines contain live viruses!
Varicella vaccine is “convincingly” linked to causing Vaccine Strain Viral Reactivation, meaning the vaccine contains live viruses that are reactivated in the human host, multiplying and causing widespread infections.
Varicella vaccine is “convincingly” linked to causing anaphylaxis, the life-threatening allergic reaction mentioned above.
The influenza vaccine is “convincingly” linked to causing anaphylaxis
The influenza vaccine likely causes Oculorespiratory Syndrome, a vaccine reaction described as causing “bilateral conjunctivitis, facial edema, and upper respiratory symptoms.
The Hepatitis B vaccine is “convincingly” linked to causing anaphylaxis.
The HPV vaccine (for cervical cancer) is also likely linked to causing anaphylaxis.
The TT (Tetanus Toxoid) vaccine is also likely linked to causing anaphylaxis.
The Meningo-Coccal vaccine is “convincingly” linked to causing anaphylaxis.
Vaccine injections (of all kinds) are “convincingly” linked to causing Deltoid Bursitis (severe pain and swelling at the injection site) and Syncope (loss of consciousness). 

What the IOM report on vaccines also reveals

 The IoM study admits vaccines cause infectious disease!
Kort komm: Medger att vaccin orsakar infektionssjukdomar och detta talar om för mig att vaccinen inte är rena, att de är kontaminerade redan i tillverkningen.

The IoM report confirms that MMR vaccines cause measles. It describes the evidence as “convincingly supports” and says the mechanistic assessment is “strong.”
The IoM report dismissed any link between vaccines and a list of conditions based on a “lack of sufficient evidence“. 
[ED: But if you read these CHS articles you can judge for yourself the value of this list:
UK Government Caught Lying On Baby Hep B Vax Safety Posted on April 13, 2009 by childhealthsafety
Hepatitis B vaccine has been shown in many peer reviewed research papers [including from Harvard University - detailed references at end] to be associated with numerous infant deaths in the USA and Europe, multiple sclerosis and numerous chronic auto-immune disorders.  These latter include Guillain-Barre syndrome, lupus, rheumatism, blood disorders and chronic fatigue.  ].

Kort komm: Hepatit B vaccin har orsakat dödfall bland barn i USA, orsakat MS samt ett antal andra autoimmuna sjukdomar som Guillain-Barre, blodsjukdomar etc.


Pest eller kolera - föräldrar gör rätt val för er själva och för era barn!!!

Text som föder tankar om smärta, ångest och bortträngning

”K. Achte har funnit, att en inbunden person är den som lider mest av de cancerformer som utvecklas snabbast. I denna undersökning från universitetet i Helsingfors 1966 fann man, att de som led mest var de som inte ville veta sanningen om sin beläggning. De avvisade och/eller trängde bort informationen – en utvidgning av det som de redan gjorde på det inre planet. De tenderade att tränga bort sanningen även när de blev informerade. Det står klart att bortträngning är cancerframkallande.”(ARTHUR JANOV i boken ”Det nya primalskriket”)


”1984 vid Nationella Kongressen i Endokrinologi i Canada visade K. Tsunashima, att man genom hämning av endorfiner funnit en användbar cancerterapi för djur. Efter det att man överfört cancer till möss, fick de injektioner med vissa slag av endorfiner. Resultatet blev att injektionerna befrämjade cancerväxt. Märkvärdigt. Smärtlindrande kemikalier befrämjar sjukdom; eller om vi ställer saken på sin spets, skulle vi kunna säga, att bortträngning är liktydigt med sjukdom. När samma djur sedan injicerades med naloxone, en endorfinantagonist ökade både deras lidande och deras överlevnadsfrekvens avsevärt. Många studier har kommit till samma slutsats. I huvudsak är det så att aktivt lidande ökar chanserna till överlevnad, medan bortträngning minskar dem. Alltså är smärta plus bortträngning lika med sjukdom; medan ångest utan bortträngning kan betyda överlevnad. Det är inte bara smärta som gör oss sårbara för sjukdom; det är smärta plus bortträngning.”(ARTHUR JANOV i boken ”Det nya primalskriket”)


”Forskning visar att det är större sannolikhet att den som har mycket bortträngning och är ”inåtorienterad” får sjukdomar, som drabbar immunsystemet, medan en mycket intensiv person är mer benägen att få en hjärtåkomma eller ett slaganfall. Följaktligen verkar formeln ha följande utseende:

Smärta + Bortträngning = Sjukdom
Smärta + Lidande = Överlevnad

Slutsatsen här blir att aktivt lidande är, om inte kurativt, så åtminstone lindrande. Det verkar som om akut ångest och smärta, när känslan tillåts och upplevs direkt, skulle kunna förebygga katastrofala sjukdomar.

Hur kan det vara så? Hur kan det komma sig att det hjälper en att överleva om man känner ångest? För det första befinner sig kroppen i harmoni under sådana omständigheter. Man har ont, och man känner det. Man fungerar i en verklighet som är konsistent. En person, som har ont men som fortsätter att fungera som om det onda aldrig existerat, är uppenbarligen inte i harmoni med sig själv. Det pågår ett inre krig, där en del av systemet bekämpar en annan.

Tvärtemot vad man tidigare trodde, så är det i det långa loppet adaptivt att känna smärta, medan det inte är adaptivt att inte känna smärta. Låt mig bara få tillägga att det för barnet är adaptivt att inte känna smärta, men att det i det långa loppet blir icke-adaptivt. Här har vi ytterligare ett exempel på dialektiken: det som räddar livet på oss, när vi är små – bortträngning – är det som slutligen blir vår död. Så när någon undrar om man kan dö av brist på kärlek, är svaret ja. Stora svårigheter och brist på tillgivenhet tidigt i livet ger upphov till smärta och senare bortträngning. Smärta är bortträngningens raison d’être. Det är smärtan, som för in den i livet.

Jag har här givit exempel på användning av naloxone som ett sätt att blockera bortträngning. Det finns ett annat sätt att uppnå samma resultat utan kemikalier – låta personen känna (det vill säga återuppleva) och integrera sin smärta. Primalterapi bidrar enligt min åsikt till att minska behovet av endorfiner och i sin tur, bortträngning. Till skillnad mot neurosen, som kan liknas vid en kontinuerlig dos morfin, kan primalterapi liknas vid en stark dos naloxone. Det befrämjar överlevnaden, därför att den på naturlig väg minskar bortträngningen genom att ta itu med det element som först skapade bortträngningen – smärtan.”
(ARTHUR JANOV i boken ”Det nya primalskriket”)


OBS! – Arthur Janov använder begreppet ”neuros” (eller neurotiker) som något vanligt förekommande = att omedvetet leva i en illusion p g a bortträngning
Egna funderingar:
Att bortträngning skulle vara cancerframkallande är nog en sanning med modifikation. Kanske är det så att vederbörande vill leva sitt liv till fullo i en illusion som känns bra för att de någonstans på själsnivå vet att deras tid här lider mot sitt slut.

Notera att smärtlindrande kemikalier befrämjar sjukdom - något som vi alla kanske borde tänka på när vi känner oss lite krassliga.

lördag 27 augusti 2011

Ny studie visar att ovaccinerade barn är friskare än vaccinerade.


I denna studie deltog 7724 deltagare och den utvisar klart att ovaccinerade barn är friskare än de barn som vaccinerats. De fann färre fall av autism och kroniska sjukdomar.

A new survey of 7724 participants shows unvaccinated children are healthier and have vastly fewer chronic conditions than the vaccinated.  The survey is published here The Health of Unvaccinated Children, Survey Results. The results are subdivided into different age groups. Information about country, gender, age, age distribution, breastfeeding, preferred treatment can be found here.  The survey is conducted by www.impfschaden.info and the English version www.vaccineinjury.info.

The Health of Unvaccinated Children, Survey Results

The results of our survey with 7724 participants show that unvaccinated children are far less affected by common diseases. Due to the fact that the majority of children in the survey are between 0 and 2 years of age and some diseases generally do not appear in this age group, the results are subdivided into different age groups (click on the graphic). Information about country, gender, age, age distribution, breastfeeding, preferred treatment can be found here.

Atopic diseases among unvaccinated children

Asthma, hay fever and neurodermatitis are seen very frequently today. A recent German study with 17461 children between 0-17 years of age (KIGGS) showed that 4.7% of these children suffer from asthma, 10.7% of these children from hay fever and 13.2% from neurodermatitis. These numbers differ in western countries, i.e. the prevalence of asthma among children in the US is 6% whereas it is 14-16% in Australia (Australia’s Health 2004, AIHW).
The prevalence of asthma among  unvaccinated children in our study is 0.2%, hay fever 1.5% and neurodermatitis 2%.
According to the KIGGS study more than 40% of children between the ages of 3 and 17 years were sensitized against at least one allergen tested (20 common allergens were tested) and 22.9% had an allergic disease. Although we did not perform a blood test, less than 10% stated that their children had an allergy.

En kvinna, en kropp, många känslor....Lyssna på Eve om hur hon under åren sett eller skall vi säga ”inte sett sin kropp”.

Hon levde ett liv med sin hatt och att det fanns något under hatten upptäckte hon så småningom.

Hon träffade många kvinnor i kris utav olika anledningar och kom först till förståelse den dag hon själv drabbades av cancer. Då kände hon och förstod var övergrepp innebar och hur viktigt det är att känna helhet.


Om du är separerad ifrån din kropp så är du också separerad ifrån jorden du lever på.Stick hål i slidan på bröllopsnatten....

Mycket skall man läsa och höra innan öronen trillar av.

Vad sägs om svenska gynekologers råd till invandrarkvinnor att sticka sig med en nål i slidan på bröllopsnatten? Historien förtäljer inte om andemeningen är att dölja våldtäkt, dölja föräktenskapliga sexakter mellan parterna eller om det är för de anhörigas förnöjelse och godkännande.

Ännu ett bra och vetenskapligt bevisat/beprövat råd ifrån läkare och läkarvetenskapen.... för det måste det väl vara eftersom läkare måste hålla sig till vetenskapligt beprövade metoder. Detta är ytterligare ett bevis på att vi fortfarande lever i ett hm hm samhälle och att vi har långt kvar att gå för att nå den demokratiska öppenhet som våra styrande talar om.

Varför inte gå ut med detta råd till alla tjejer för på så sätt så särbehandlar vi inte våra svenska flickor i vården. Det kanske sätter piff i akten för vissa andra, eller?

Det skulle vara intressant att veta om det följer någon bipacksedel med instruktionen "göm nålen i kjolfållen". Flickorna måste ju i den kunna läsa om eventuella biverkningar som kan ske och hur dessa skall undvikas. Man behöver inte arbeta inom vården för att förstå att här kan det lätt inträffa en blodförgiftning om det brister i renhet. Mannen kan ha bakterier på sin hud som tränger in i såret. Kanske det till och med är så att gynekologen vill ha en återkommande patient vad vet jag..... tankar går åt alla håll.

Nyamko Sabuni anser att rådet är helt oacceptabelt men ur hälsans synvinkel så vore det mer intressant att höra vad Maria Larsson och Annika Linde tycker. Att de älskar nålar det vet vi redan men är det annorlunda i denna form?


Göm nålen i klänningsfållen

Det kontroversiella rådet gavs först i ett vårdprogram från Karolinska sjukhusets SESAM-enhet (Enheten för sexuell hälsa) 2004. Det är skrivet av doktor Lotti Hellström vid Södersjukhusets mottagning för våldtagna kvinnor. Rådet går ut på att flickorna efter det första samlaget ska sticka sig i underlivet med en nål som hon gömt i klänningsfållen eller bland sybehör i toalettväskan. Trots att rådet har kritiserats från flera håll hänvisar tunga institutioner fortfarande till hennes riktlinjer. Nationellt Centrum för Kvinnofrid (NCK) i Uppsala refererar till skriften i sin handledning för hälso- och sjukvården om hur man ska stödja flickor som drabbas av hedersproblematik. Den blev klar i juni.
Docent Birgitta Essén vid NCK säger att man genom hänvisningen till Hellströms skrift beskriver frågeställningens historik.
– Vi har ett helt vårdkoncept med råd som vårdgivare kan använda sig av när flickor söker för oskuldsrelaterade frågor. Vi måste arbeta med de här frågorna på psykologisk, social och medicinsk nivå – och som en fråga som handlar om sexuell hälsa. Det är inte så lätt att ändra traditioner från en dag till en annan, säger Birgitta Essén till Aftonbladet.

"Den allra yttersta utvägen"

Även Svensk förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG) hänvisar till Hellströms skrift i sina råd till medlemmarna.
Lotti Hellström beskriver rådet som den allra yttersta utvägen sedan alla andra sätt att hjälpa flickan har misslyckats.
– Det kan handla om att skydda en skräckslagen, ensam 17-årig flicka vars liv är i fara, säger hon.
Gynekologen Matts Olovsson är vetenskaplig sekreterare i SFOG:s styrelse och var inte medveten om att man refererat till rådet på sin hemsida.
– Självklart står vi inte bakom ett råd som går ut på att flickor ska skada sig själva. Vi ska diskutera frågan på ett styrelsemöte i veckan och se om vi ska plocka bort referensen, säger han till TT.

torsdag 25 augusti 2011

Funderar du på Gardasil - läs detta först!

Gardasil dangers: First lawsuite against the vaccineThough no widespread risk had been identified since the release of the Gardasil vaccine, several young French women have suffered what they say are brutal side effects from what was supposed to protect them from cervical cancer.
15 July 2011
Their mothers thought they were doing the right thing: protecting their daughters against a disease — cervical cancer – that had been so gravely depicted on television and radio commercials, and was even the subject of a feature film.
But now, Gardasil, the vaccine the two teenagers took after it was put on the market in France back in November of 2006, has transformed their lives into a nightmare, say Laura Agnès, 16, and Laëtitia Celli, 20.
The two young French women recount how their days are interrupted by unpredictable paralysis, headaches and unbearable stomach aches that they say began after the vaccination that was distributed throughout France by Sanofi Pasteur MSD laboratory.
Last week, they sent a claim for indemnification to the Commission of Conciliation and Compensation for Medical Accidents (RCCI) in Lyon. Their lawyer describes the complaint: “The first problems occurred after their injections, and these young girls were in good health before, and there is no previous case of problems in their family.”


Som jag sagt tidigare..... valet ligger mellan pest och kolera. Gör rätt val!

Amning + lightdricka = inte santSå mammor ingen lightdricka när ni ammar och vill ni vara på säkra sidan så drick inte läsk överhuvudtaget. Det finns massor av bra alternativ att välja emellan som inte innehåller kemiska sötningsmedel och med tanke på att Neotam inte behöver tas upp i innehållsdeklarationen på grund av den låga mängd som behövs så är det nog lika bra att bojkotta all sötdricka för att vara på säkra sidan. Valet är ditt!


Svenska mammor har enorma problem med amning – Läkare avråder från light-läsk

”Ungefär 90% av de mammor jag pratat med har problem med amningen”. Citatet kommer från en svensk förstaföderska vid ett möte idag med nyblivna föräldrar på en barnavårdscentral nära Aspudden, Stockholm. En barnläkare verifierar problemet. Hon säger att många svenska barn inte vill acceptera modersmjölken. De vägrar dricka den. Det andra problemet är att det inte kommer mjölk alls. 
Text: Torbjörn Sassersson
Mammorna i Sverige ger efter ett tag upp och de tar till mjölkersättning. Vår barnläkare menar till och med att trenden är att även barn som lämnat amningsåldern inte vill äta. Jag känner själv två föräldrarpar vars barn vägrar äta nästan helt och därför inte växer. Med andra ord är många barn undernärda. Det låter som ett osannolikt problem i ett i-land som Sverige.
Låt oss fokusera på amningsproblematiken. Modersmjölk innehåller samtliga beståndsdelar för att spädbarn ska växa normalt. Dessutom finns i modersmjölken ett naturligt immunförsvar vilket innebär att föräldrar lugnt kan skippa samtliga vaccinationer mot barnsjukdomar. Uppgiften kommer från barnmorskor vid Danderyds sjukhus i Stockholm. Immunförsvaret i moderns blod går via modersmjölken över till barnet. Vi kan kalla det naturlig vaccinering om vi vill.

Modersmjölk ersätter vaccin

Problemet som uppstår när spädbarn istället får modersmjölksersättning är att moderns immunförsvar inte förs över till barnet. Det finns alltså all anledning att verka för att mammor ammar. Barnet får en av naturen skapad superdryck spetsad med immunförsvar och upplysta föräldrar kunniga om riskerna med vaccination slipper oroa sig och de slipper betala för modersmjölkersättning. Det är viktigt att betona att både läkare och barnmorskor verifierar det, men de går inte ut med informationen i första taget.
Innan vårt barn föddes utbildades vi på ett svenskt sjukhus i kunskaper om att föda barn och allt vad det innebär. I en välbesökt lektionssal satt ett antal förväntansfulla blivande föräldrar. Vi blev informerade om vaccin. Jag märkte snabbt att svenskarna i salen inte ställde några frågor överhuvudtaget. Så jag började ställa svåra frågor. Mina frågor matchades av en invandrarkille. En väsentlig fråga jag ställde var:
Varför ska barnen vaccineras om immunförsvaret förs över via modersmjölken?
Svaret blev hör och häpnad att det stämmer och att barnen faktiskt inte behöver vaccineras. Informationen kom dock inte på tapeten förrän en konkret fråga ställdes!

Svenska tjejer hinkar light-läsk och känner inte till farorna


Tillbaka till vår barnläkare som verifierade problemet med att svenska barn inte ammar. Hon sa att hon ger mammorna rådet att inte dricka light-läsk och att de måste äta tillagad bra mat. Hon sa bekymrat att mammorna inte tycks följa hennes råd. Min egen fru som skyr light-läsk som innehåller aspartam eller sukralos (tex Coca Cola Light) lagar en fantastisk afrikansk mat och vårt barn John har inga amningsproblem överhuvudtaget. Han äter och växer som en häst. Vid mötet med de andra föräldrarna på barnavårdscentralen såg jag att vår tvåmånadersson var lika stor (7 kg) som barn som var både tre och fyra månader gamla.
Too much aspartate or glutamate in the brain kills certain neurons by allowing the influx of too much calcium into the cells. This influx triggers excessive amounts of free radicals, which kill the cells. The neural cell damage that can be caused by excessive aspartate and glutamate is why they are referred to as ”excitotoxins.” They ”excite” or stimulate the neural cells to death.
Source: Dr. Russell L. Blaylock, professor of neurosurgery at the Medical University of Mississippi
Under mötet lyssnade jag noga på vad mammorna och den närvarande barnmorskan ansåg att amningsproblemen berodde på. En återkommande orsak var prestationsstress.  En mamma sa att innan födseln informerade sjukhuset (Söderjukhuset, Stockholm) ingenting om amning eller amningsproblem. På BB däremot stressades däremot mammorna av personal att omedelbart börja amma. Flera mammor under mötet bekräftade denna stress, att de kände sig ”piskade” att amma. Resultatet blev att de låste sig för flera av dem och ingen mjölk kom och ingen mjölk kom på flera veckor. Därför valde de att satsa på modersmjölkersättning.
Under diskussionen togs även upp problemet med light-läsk. Barnmorskan avrådde från det. Misstanken är att all ”skit” som mammor stoppar i sig går över i modersmjölken och att barnen instinktivt därför ratar mjölken.
Sammanfattningsvis
 • Svenska mammor har i hög grad problem med att producera bröstmjölk,
 • barn till svenska mammor ratar i en oroande hög grad modersmjölk förmodligen beroende på att de instinktivt skyddar sig från gifter i mjölken,
 • svenska barnläkare och barnmorskor bekräftar problemen med amning hos svenska mammor,
 • svenska barnläkare och barnmorskor avråder mammor från att dricka light-läsk (pga innehållet: aspartam, sukralos),
 • svenska mammor känner sig onödigt stressade av BB att snabbt börja amma och
 • modersmjölk är en naturlig superdryck som innehåller all näring och immunförsvar som ett spädbarn behöver och denna mjölk utesluter behovet av modersmjölkersättning och vaccin. Detta påstående verifieras av barnläkare och barnmorskor.

Lyssna på ditt förnuft – ifrågasätt – skaffa dig kunskap via internet

Det som slår mig är att problemet med att svenska mammor har problem med amning är så stort och att problemet inte tycks adresseras av svensk sjukvård. Jag frågar mig även varför man stressar mammor att amma. Rimligen beror det på att kunskapen finns om modersmjölkens förträfflighet. Det är även anmärkningsvärt att ute i den öppna kostdebatten i Sverige diskuteras inte riskerna med aspartamläsk medan det tex i USA är en debatt som kommer och går. Allt finns tillgänglig via internet.
I Sverige hinkar sig framför allt tjejer i sig denna light-läsk utan att ställa några kritiska frågor om nyttigheten med det. Det är t ex vetenskapligt bevisat att när aspartam bryts ned i kroppen bildas små mängder metanol som är ett nervgift. Är det detta som spädbarn reagerar på? Ingen tycks veta säkert. Vid en för hög dos av metanol inträffar döden. Det är däremot vedertaget.
Två mammor sa vid mötet idag på BVC något som kan ledsaga alla mammor. De sa att man måste lita på sig själv mer och inte bara lyssna på auktoriteter. Det verkar även som att när barnläkare och barnmorskor lyssnar till sitt eget förnuft först då ges de bästa råden. Ta hand om din hälsa, ät riktig kost, vänta med vaccin, skippa light-läsken och tro på ditt eget omdöme.
En barnläkare sa till min fru, som kommer från ett afrikanskt land, att om det finns någon medicin i ditt hemland som hjälper mot kolik, tveka inte att testa det om våra mediciner inte funkar. Vi gjorde det. Min fru lyssnade på sin mamma som sa att en medicin som heter Gripe Water fungerar bra. Vi köpte på internet och medicinen fungerade. Förmodligen begick vid någon form av brott när vi beställde medicinen tullfritt från Amazon.co.uk.

onsdag 24 augusti 2011

GMO proteiner dödar bin

Kanske är det så att GMO proteiner även dödar oss människor på sikt men det verkar inte vara så många forskare som är intresserade av att göra några närmare studier i denna fråga.

Att beröra att det finns vissa likheter med tjocktarmscancer kan nog bortförklaras av korrupta forskare som så mycket annat.

Att producera och sälja hela bisamhällen var en ny storsäljare i USA i början av 2000-talet när jag bodde där eftersom de hör och häpna behövs för pollineringen………..  

men vi kanske kan få några utländska bemanningsföretag intresserade av att rekrytera manuella pollinerare, eller?

Åt fanders med ekosystem…. vem behöver egentligen dem när det finns piller undrar dagens flundra….


Conclusion:
      The proof is obvious that one of the major reasons of the bees’ decline is by the ingestion of GMO proteins. This is problematic, as there is such an increase of indigestible foods in humans and bees. The situation of colon cancer in humans is somewhat similar in occurrence. This is only a theory but leaves one to wonder what are we eating en mass. The external or complementary good of the bee is obviously a rise for a global concern. The long-term economical and environmental impact has yet to be completely understood. 
The Ecological Impact of horizontal gene transfer and increase of rampant disease is not fully examined and if so, is kept silent by these Conglomerates. The Economic impact of the bee colony collapse would mean inflation, scarcity of agricultural commodities, and ultimately the collapse of North American agriculture.
The Environmental Impact of scarcity and increased demand for resources, will beyond doubt have severe repercussions for our long-term food security.  The bio-diversity of the bees causes positive economic and ecological externalities. The negative externalities have yet to be fully grasped or understood.
Organic crops: still relatively untouched
      The truth is that organic farming is relatively untouched as the bee crisis is concerned. Organic farming maintains the diversity of the eco-system and preserves the quality of the foods produced. The economic impact that the scarcity of bees will potentially have on our society as a whole is very worrisome. In the end, only our children will fully realize; that it was greed that destroyed our beautiful blue planet.
Bra att Global Research valde att publicera både gammalt och nytt eftersom det har en tendens att falla i träda…

http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=25950

söndag 21 augusti 2011

Vad hände med registret som skulle avslöja skandalläkare?

2004 avslöjades att en läkare arbetat ett par år på ett sjukhus i Värmland och gjort ingrepp på patienter utan att ha giltig läkarlegitimation. Han skrev också ut narkotika till sig själv. Socialstyrelsen kritiserade de bristande rutiner som möjliggjorde mannens anställning.

2004 anmälde ett sjukhus i dåvarande Skaraborg att en läkare där troligen fått sin läkarlegitimation med hjälp av falska handlingar.

2005 fick en läkare i Malmö legitimationen indragen sedan hon förfalskat intyg för att få dansk läkarlegitimation. Med stöd av den danska legitimationen fick hon sedan en svensk.

2007 avslöjade SVT:s uppdrag granskning att en läkare varnats fyra gånger av HSAN, troligen fått svensk legitimation och anställningar i Sverige med hjälp av förfalskade handlingar.

I maj 2010 visade det sig att en dansk läkare som felbehandlat 29 patienter i Norge och förlorat rätten att operera där arbetade på ett sjukhus i södra Norrland.

I februari uppgav Socialstyrelsen att minst sju av de läkare och sjuksköterskor som dittills i år ansökt om legitimation visade sig vara dömda för brott, som till exempel narkotikabrott, vapenbrott eller rattfylleri. Personer dömda för allvarliga brott får ingen legitimation.

Källa: Socialstyrelsen, TT:s Nyhetsbank


En dansk skandalkirurg tillåts jobba på en privat klinik i Malmö och gör kosmetiska ingrepp mot kontantbetalning. Det börjar likna USA där läkarna under mörkläggning avstängs i en "state" så att de lugnt kan åka till en annan och öppna upp en ny klinik....

Voyne, voyne, det tungrodda landet Sverige har svårt att hantera tidsreglerad deslegitimation eftersom vi inte själva har en sådan. De kan tydligen bara hantera permanenta indragningar.

Man skall inte kasta sten i glashus..... man kallar homeopater med år av utbildning för kvacksalvare och vad jag kallar ovan nämnda går under min egna censur.....

Inte nog med att den skapade läkarbristen kostar skattebetalarna multum så skall vi behöva tampas med sjukhuspersonal som inte håller sig på rätt sida om lagrummet.

Läkare och sjuksköterskor borde drogtestas med jämna mellanrum precis som man gör med piloter och om de även skulle bekosta sina egna behandlingsskadeförsäkringar så hade det nog blivit annat mjöl i skeppan.
Som patient skall man inte behöva mötas av en narkotikamissbrukande läkare eller sjuksköterska, de skall bedömas av FK och sjukskrivas tills de räknas som friskförklarade.

Om nu ansvarig ledning inom stat, kommun eller landsting väljer att följa pågående spelregler så ger en privat behandlingsskadeförsäkring offret lite högre ersättning än vad som utgår ifrån patientförsäkringen. De som drabbas är offer för ett icke fungerade system.... ingenting annat och begreppet sjukhus lever upp till sitt namn dvs sjuk hus - ett hus som skapar sjuka istället för friska.

Men först borde vi börja med registret.... vad hände egentligen på Island förra året..... bordlades ämnet?


lördag 20 augusti 2011

Läs den senast om autism och vaccin

http://childhealthsafety.wordpress.com/2011/08/19/autism-figures-existing-studies-shows-shocking-real-increase-since-1988/


Autism Figures – Existing Studies Show Shocking Real Increase Since 1988

Arlas mjölk eller Åsens? Definitivt Åsens för mig.....smakar som mjölk!

På Västfronten intet nytt som man sa förr i världen.......

Vem är det som bestämmer om ett födoämne är nyttigt/ohälsosamt, bra/dåligt.... är det vetenskapliga beslut som ligger bakom eller handlar det bara om politik? Är högpastöriserad mjölk bättre än lågpastöriserad, eller handlar det bara om att förlänga varans liv i hyllan före människornas liv?

Hur är det egentligen med mat och s.k. matburna sjukdomar?
Läs artikeln:
 Foodborne Illnesses in America
Complex Factory Foods pose the Highest Risk:  
 
RANKING FOODBORNE RISKS
Statistics tend to put people to sleep, but three important reports were published this year that deserve attention: one by the Centers for Disease Control (CDC), [5] one by the University of Florida (UF) to which Grooters contributed, [6] and one by retired pathologist and raw milk drinker, Dr. Ted Beals. [7]
Let’s agree that numbers can be massaged to prove just about anything. However, when opponents of raw milk make outrageous claims about its dangers, and when millions of state and federal dollars are spent eliminating it as a food choice thru armed raids – and yet their own statistics belie the stated risk – we ought to shout that from the rooftop.
How Bad It Is(n’t)
As the Director of Research and Education, Grooters is responsible for the STOP Foodborne Illness page, “Fact vs. Myth.”  As if unable to distinguish the two, SFI repeats unsubstantiated, fear mongering propaganda. We’ll start with an easy one:
“There are no documented health benefits associated with ingestion of unpasteurized milk or milk products.”
Quite the opposite is true.  In 2006, researchers reported the “competitive exclusion” effect of good bacteria found in raw milk, observing that:
 Lactococcus lactis subsp. lactis C-1-92 and Enterococcus durans 152 … are bactericidal to Listeria monocytogenes or inhibit the growth of L. monocytogenes both in vitro and in biofilms.” [8]
Listeria monocytogenes is responsible for 1,591 illnesses a year, according to the 2011 CDC report (at Table 2). [5] That’s for all foods, not just milk. Dr Beals described it this way: 
Listeria monocytogenes is the most serious and deadly of the contemporary foodborne pathogens. Yet it is also ubiquitous in our environment.” [7]
Based on Dept of Health and Human Services (DHS) data covering 1999 thru 2010, Dr Beals determined, “there have been no cases attributed to drinking raw milk in the last twelve years.” [7]
On the other hand, Lactococcus lactis, a probiotic bacterium found in raw milk of pastured cows, was legislated as Wisconsin’s state microbe last year. Microbiology professor Kenneth Todar explains that Lactococci are associated with grasses, which pastured cows ingest, and which then show up in their milk. [9]
Not only are Lactococcus deadly to pathogenic bacteria, but they are vital to making certain cheeses and other fermented products. And, they have to be added back in when starting with pasteurized milk.
Grooters also advises that: 
“Pregnant women, young children, the elderly and those with weakened immune systems should avoid unpasteurized products.”
It’s a wonder the human species survived 200,000 years before the food police came along! We know for certain that humans have been drinking unpasteurized animal milk for at least ten thousand years. [10]  Human population certainly hasn’t decreased since then.
The enzymes and “friendly” bacteria destroyed by pasteurization boost our immunity.  We know this based on the scientifically accepted “competitive exclusion” principle – the more friendly bacteria you have, the fewer pathogenic ones that survive. Friendly bacteria compose part of our immune system, and competitive exclusion is what the entire probiotics food industry is based on.
Pasteurized Milk Contaminations
Grooters also stated at the Myths and Facts page: 
“Raw or unpasteurized milk can transmit many serious infectious diseases to children.”
Then why doesn’t it?  Statistics from the UF report to which she contributed show dairy to be the safest of all foods, accounting for 1/100th of a percent of all foodborne illnesses annually. (More on this below.)
In fact, raw milk is much safer than pasteurized. According to Dr Beals, in 2010, DHS reported 90,771 confirmed foodborne illnesses for the period 1999 thru 2010.  Based on DHS data, Beals reports you are 35,000 times more likely to get sick from any food other than raw milk. [7]
Beals calculated that 42 people become ill from contaminated raw milk each year, a figure which includes “both ‘confirmed’ and ‘presumed’ cases.”  
Yet, in a single case of contaminated pasteurized milk, over 16,000 people became ill in Illinois and several other Midwest states. Later, up to 5 of them died. That 1985 calamity was called the “worst outbreak of Salmonella food poisoning in U.S. history.” [11]  It even beats last year’s half-billion egg recall with just over1,900 confirmed cases of salmonella poisoning.
In a 1983 Massachusetts milk contamination case, 49 people became ill. Later, 14 of them died.  An inspection found the pasteurization process up to snuff, leading scientists to question relying on pasteurization to kill listeria. [12]
70% of all foodborne illnesses come from factory foods; Dairy is safest of all food
Here is where a political agenda drives scientific reporting. The 2011 UF report [6] sought to determine which pathogens and which foods pose the highest risk. “Complex foods” (defined as non-meat factory foods with a host of additives) accounts for a whopping 70% of the 3,861,128 annual foodborne illnesses UF considered. (p.9)
Dairy, on the other hand, accounts for 434 illnesses. That’s about 1/100th of a percent, “almost all” of it “due to soft-ripened cheeses” – mostly queso fresco, a soft cheese made from raw milk favored in the Hispanic community. (p.43)
UF developed a ranking system based on various factors including “quality of life,” a term used by DHS. This is where numbers can be massaged to show an increased risk that wouldn’t be obvious from raw numbers.  This probably explains how UF ranked dairy risk #5 in a field of 10, despite that factory foods sickened 2,689,877 people and dairy sickened only 434.


Some philosophy of osteopathy‏

Guest-entry by Magnus E

Hi!

Just wanted to write down some philosophy and thoughts behind the founders of osteopathy from a book "Life in Motion" written by Rollin Becker, Osteopath (he mention Dr Andrew Still - he's the founder of ostoepathy and Dr Sutherland, he kind of continued the research and osteopathic philosophy - just thought if you wouild be interested in some osteopathic philosophy. This is the old stuff, which unfortunately doesn't mention so much about officially in the school (just a little quietly in the last year ;-))
There is a beautiful and calm experience in the practice when reasoning from this point of view when silently working with the patient's body (sometimes when patients come in and their minds is - we'll don't want them to talk, then it is pretty cool to tell them to lie on the bench and be quit, and then start to listen to the body - one always get better answers there and some more "wise entity" to reason with - but some people are tough doing that anyhow - I think you kind of can understand when treating...


Taken from article 1965, Pennsylvania Rollin :

"How often in this day and time do we hear reference made to the Master Mechanic of the human body, the Grand Architect, the Master Architect, God, Deity, Creator or other terms of reverence for the maker of the human temple in which we reside? These are the terms of the science of osteopathy as envisioned by Dr. Andrew Taylor Still. Dr Sutherland told us, "Ihave often said that we lost something in osteopathy that Dr. Still tried to get across, that was the Spiritual that he cinluded in the science of osteopathy." Dr. Still was closer to his Maker than mere material breathing in his devlopment of the science of osteopathy; he was guided by a Spiritual Fulcrum and so was Dr. Stuherland. If we, as students of the science of osteopathy, are to understand osteopathy, we will find it necessary to reawaken our knowledge of the Deity that centers us, make it our Spiritual Fulcrum for our guidance, and learn to think, feel and use the Creator in our daily practices. Through his knowledge and use of the science of osteopathy, Dr. Sutherland gave us the guideposts to follow."


"...with this thought in mind, let us take the terms he used - Highest Known Element, Potency, Fulcrum, Stillness, Tide, and Breath of Life, and try to read between the lines to find a practical fulfillment of these basic principles. Throughout this discusission, let it be remembered that Dr. Stuherland was guided by his Maker, whom he affectionalatley called Dad. This was not a term of irreverence but one that allowed him to feel close to his Maker on Whom he depended for guidance and from Whom he received the necessary urgind to dig on when the road was difficult to follow. This is no mere fancy. This is a reliance on a Great Wisdom from Divine Mind"

"You and your patient already are at work, quietly doing the things within that are required to be done to maintain the health pattern. Patients aren't in any particular hurry. They may act as if they're in a hurry, but their mechanism isn't in any hurry, not one bit. I don't worry about the fact that the patient may have to come back again for another visit just becasue I didn't hear the mechanism as clearly as I should. Perhaps I didn't get quite the results I was supposed to get. Nevertheless, I am permittedt to see that patient again in the next office visit, and so I can relax and enjoy and try to work from that which is in front of me The mechanisms within the body physiology have no problems whatsoever none. They are literally at work within each one of us. They're doing the best job they can to keep us alive."

" The mechanisms itself will teach us. Yes, the patients do have problems - they wouldn't be in our offices if they didn't. But we don't have to hurry or rush to find out what is and what isn't, where it's going and what it's doing. We have to quietly accept the fact that both the physician and the patient are alive and functionoing, and the rules for the game are built into the patient's mechanisms. Patients don't think in these terms. They think in terms of sympotoms, they think in terms of suffering, they think in terms of this, that and the other. Buth the mechanism isn't suffering, it's quietly doing its work"

Have a nice weekend
Magnus

Håller med ovanstående talare.... detta är jätteviktiga tankar om hur våra kroppar verkligen fungerar speciellt som vi lever i ett samhälle som inriktats på att jaga saker och ting som alla andra har........för sanningen är nog den att vi inte bara jagar ifatt andras lyxartiklar utan vi får även napp i ohälsans sjö av bakterier, virus eller annat smågodis....


söndag 14 augusti 2011

Odla mer GM i Europa och säkra läkemedelsindustrins framtida tillgångar!!!

Vad spelar det för roll om vi föder missbildade barn i framtiden.... de skulle ju ändå inte bry sig om att det inte finns några bin eller fjärilar. Nej, bättre satsa på forskning och läkemedelsindustrins framtida överlevnad. Vi skall skapa de allra bästa förutsättningarna som vi kan för dem så att de kan forska fram nya botemedel mot allt det nya sjuka som skapas i vår herres hage.......

När läkemedel testas på råttor med gott resultat så heter det att det är vetenskapligt testat och bevisat att det verkar som om det skulle ha en viss effekt. Detsamma gäller GMO...... det visar också en viss effekt..... "visserligen är den inte bra men det kunde ju varit värre" som en kär arbetskollega till mig brukar uttrycka sig när något är väldigt inte bra.... så att säga.

Merparten av oss har redan via movies blivit hjärntvättade om att framtiden endast skall bestå av piller som enda födoämnet så vi förstår och hänger med..... synd bara för en äkta ekologisk gräddbakelse är ju så jädrans gooooood.... men what the heck.... lite måste man väl offra för den globala ekonomin, eller???

4. GM foods are not more nutritious but can be toxic or allergenic

There are no commercially available GM foods with improved nutritional value. Currently available GM foods are no better and in some cases are less nutritious than natural foods. Examples include:
 • GM soya had 12—14% lower amounts of cancer-fighting isoflavones than non-GM soya [28]
 • Oilseed rape engineered to have vitamin A in its oil had highly reduced vitamin E and altered oil-fat composition [29]
 • Human volunteers fed a single GM soya bean meal showed that GM DNA can survive processing and is detectable in the digestive tract. There was evidence of horizontal gene transfer to gut bacteria [9, 30]. Horizontal gene transfer of antibiotic resistance and Bt insecticide genes from GM foods into gut bacteria is an extremely serious issue. This is because the modified gut bacteria could become resistant to antibiotics or become factories for Bt insecticide. While Bt in its natural form has been safely used for years as an insecticide in farming, Bt toxin genetically engineered into plant crops has been found to have potential ill health effects on laboratory animals [31, 32, 33]
 • In the late 1980s, a food supplement produced using GM bacteria was toxic [34], initially killing 37 Americans and making more than 5,000 others seriously ill.
 • Several experimental GM food products (not commercialised) were found to be harmful:
 • People allergic to Brazil nuts had allergic reactions to soya beans modified with a Brazil nut gene [35]
 • The GM process itself can cause harmful effects. GM potatoes caused toxic reactions in multiple organ systems [8, 19]. GM peas caused a 2-fold allergic reaction — the GM protein was allergenic and stimulated an allergic reaction to other food components [17]. This raises the question of whether GM foods cause an increase in allergies to other substances.
Läs vidare:  http://www.bangmfood.org/publications/4-short-leaflets/1-10-reasons-why-we-dont-need-gm-foods

Filmtime......En sevärd film i 9 delar.

Vore det inte bättre om vi koncentrerade oss på naturlig och hälsosam föda istället för piller och vaccin gjorda i kemiska fabriker????Varför lägger media locket på när det gäller vaccin/autism?

The importance of this of course is that it underlines the points that:-
 • news media are intentionally covering up the public disaster where 1 in 64 British children [1 in 40 being British boys] have an autistic condition and 1 in 100 US children do also;
 • when they should instead report such a terrible thing fairly and campaign to do something about stopping this happening;
 • the evidence presented is so strong that a UK national newspaper cannot answer it and airbrushes it from its online pages.
What happened was that in response to numerous comments claiming vaccines are not implicated in causing autistic conditions CHS intervened.  CHS posted publicly made quotes and links to evidence confirming numerous US government agencies and officials have confirmed vaccines do cause autistic conditions.  These include:
 • Merck’s current Director of Vaccines Julie Gerberding when she was Director of the US Centers for Disease Control;
 • the US Health Resources Services Administration;
 • the US Federal Court;
 • the US Secretary of State for Health and Human Services.
The evidence and posts appear below in full.  These include posts noting the financial ties between the Guardian newspaper and medical publishers with undeclared substantial conflicting financial and business interests in the pharmaceutical industry

Underliga äro herrens vägar sa alltid gammelmormor..... Hur kunde vi hamna i en situation där media väljer att skydda läkemedelsindustrin istället för att tillvarata allas vår rätt till korrekt information?

Mer och mer tidningar väljer att ta bort möjligheten för läsarna att skriva kommentarer och någon nämnde att det inte var en demokratisk rättighet att kommentera.......

Det är dock en demokratisk rättighet att inte läsa den förvrängda informationen utan vi kan alla söka på nätet och kontakta forskarna direkt istället.GM potatis... grädde på moset för vem???

Redan 1999:s vetenskapliga studier visade att genmanipulerad potatis kunde skada lilla magen... men denna vetskap verkar ha fallit i träda. Vad gör man inte för att hålla marknaden lycklig?

Evidence of the specific harm genetically modified (GM) foods can cause is finally beginning to surface.
In a recent study of rats fed on GM potatoes, damage to the small intestine was detected. Researchers in Aberdeen found that potatoes modified to express the Galanthus nivalis lectin, or GNA, caused an increase in mucosal thickness of the stomach, when compared with those fed on potatoes which had not been genetically modified.
The GM-exposed rats also had a more pronounced immune response to the diet and an alteration in the intestine. The authors suggest that any plant containing lectins, such as the GM soya bean, may have the potential to ...Handen på hjärtat.... lite skit rensar magen men när det åsamkar skador i tarmarna och rubbar immunsystemet då kan man ju börja fundera, eller?torsdag 4 augusti 2011

Djurliv i en nordamerikansk trädgård
Ni måste bara se Ginnys underbara bilder av hennes dagliga besökare i trädgården.

Dela Ginnys glädje här i livet den korta tid hon har kvar.......

http://ginnyswildlife.blogspot.com/2011/07/chipmunks-at-play-again-july-27-2011.html


Dessa jordekorrar är något av de största lustigkurrarna jag själv sett i moder jords natur. Jag kunde spendera timmar i trädgården med att bara titta på deras upptåg. Det var jättekul varje gång jag tvättade min cykel eller vår bil för då kunde de springa upp och hänga sig i stövelkanten så att de kunde leka med bubblorna i spannen. Inte undra på att Disney valde dem till att spela rollerna av piff och puff.

Hälsa kan vara många ting.... det kan vara foto-balsam för knoppen...

Dags att ta beslut om Gardasil-sprutorna???

KOM IHÅG ATT VI ALLA HAR ETT VAL OCH ATT VI SJÄLVA MÅSTE TA KONSEKVENSERNA AV VÅRT HANDLANDE.

HJÄLP DITT BARN TA KONSEKVENSERNA AV DITT HANDLANDE!

Hedra de bortgångna flickorna genom att begrunda den artikel som skrevs "till minne av..."

på: http://childhealthsafety.wordpress.com/2009/07/06/gardasil-victims/

Gardasil Victims – Remember My Name
Aged 15 to 21
Memorial for the New Year
Posted on July 6, 2009 by childhealthsafety


Some excerpts from the Vaccine Adverse Events Reports.

(COD = Cause Of Death)

How many young girls and women have died suddenly and the connection to Gardasil was never made? (If you know of a young girl or woman that died suddenly or of natural causes that had the Gardasil vaccine, please contact me through my website www.cynthiajanak.com/contact.html all responses will be kept confidential.)  This has become an international epidemic. I am receiving hits to my website from all over the world and reports of injury from outside of the United States. Here is an article from the European Medicines Agency.
279592 — Cause of death from a blood clot.
278865 — Respiratory failure on 3/6/07. 6/1/07 Received Death Certificate from epidemiologist which reveals COD asmultiorgan system failure and influenza B viral sepsis with contributing cause of staphylococcal secondary infection. (NOTE: 3/5 & rapid strep was negative & diagnosis was probable influenza.)
280163 — “the death was due to an anaphylactic reaction to Gardasil.”
297528 — the patient died in her sleep.
275428 — Autopsy Report which reveals COD as acute probable viral etiology myocarditis & manner of death as natural. (NOTE: Aortic & mitral valve insufficiency of unknown etiology.)
275438 — Sudden cardiac death and pulmonary embolism.
275990 — “the patient died of a blood clot 3 hours after getting the Gardasil vaccine.”
282747 — physician who attended a conference that mentioned two patients who were vaccinated with Gardasil. Subsequently the patients died. The cause of death not reported.
287888 — the patient died suddenly. The cause of death was unknown.
291804 — autopsy report which reveals COD as diabetic ketoacidosis & manner of death as natural.
293388 — death certificate from funeral home which states COD as brain death due to cerebral herniation and meningoencephalitis. (NOTE: patient received HPV & Menactra on 5/10/2007.)
300066 — the patient was found dead in her truck from a blood clot
323430 — amyotrophic lateral sclerosis & death by respiratory collapse.
319810 — She was taken to the hospital by ambulance but passed away during the transport from an unknown cause.
320909 — The cause of death was “viral insult to the heart.”
320910 — The patient’s mother told to the physician that her daughter died in her dorm room 4 days after receiving the dose.
318491 — The cause of death was reported as allergic reaction to GARDASIL.
316983 — Death
317757 — Death — coroner says enlarged heart & enlarge spleen
309233 — Due to the arrhythmia the patient was placed on life support and died
325814 — The patient was told that the leukemia was treatable however on 25-JUN-2008 the patient passed away. (NOTE: physician mentioned that something had to trigger the onset and the reporter believed that it was GARDASIL.)
325063 — the patient experienced myocarditis and died.
310262 — cause of death is undetermined.
322250 — The cause of death was unknown.
321405 — Subsequently the patient died. (NOTE: One office mentioned that it had something to do with spleen, another office said that the case was closed; the patient died of natural causes, and a third office said that this case was still under investigation.)
319533 — Cardiac arrest, cause undetermined
324002 — Cause of Death: cardiovascular collapse as a consequence of pulmonary emboli, dehydration and diabetic ketacidosis. (NOTE: Sudden death)
305606 — Autopsy report states COD as undetermined.
321696 — (NOTE: Her cause of death was listed as “cardiac disturbance of undetermined etiology.” Taken from newspaper report.)
London, 24 January 2008
Doc. Ref. EMEA/37479/2008
The European Medicines Agency (EMEA) has received reports of deaths in women who had previously received Gardasil, including two reports concerning the sudden and unexpected deaths of two young women in the European Union (EU).
For some reason the reporting of adverse events in the media both here and abroad are being silenced. How do I know this? An acquaintance of mine reported to me that a contact of ours whose daughter is now paralyzed has been threatened into silence and not allowed to talk to the media.
All efforts to find out who threatened them and why have come to no avail, they are too scared to even talk to us.
Take that any way you want. Should I be scared of those forces that have created such fear into this family, probably? Am I scared, No.
Exposing the injustices to our children and the people has become a calling for me. If something should ever happen to me someone else will take up my banner and continue to fight for the people of this great nation and world.
© Cynthia A. Janak
Posted with Permission

måndag 1 augusti 2011

Hur fungerar vaccin egentligen och varför kommer sjukdomar tillbaka?

Can “vaccinatable” diseases “return” despite vaccination?  Yes.  If you are too poorly nourished your body is likely to lack essential nutrients needed to maintain its immune system sufficiently to withstand disease.  This will happen regardless of how many vaccinations you have had.  This was experienced in Eastern Europe following the collapse of the old Soviet Bloc and the economic chaos which ensued, leaving many in great poverty.
For the same reason vaccines do not “work” and “save” lives in impoverished African and other third world economies.  The majority of third world child deaths still occur despite vaccination.  These children need proper food, clean water to drink and wash in and sanitation.  We give them vaccines instead.

Läs hela artikeln samt ladda ner pdf filen med statistik:


This is the data the drug industry do not want you to see. Here 2 centuries of UK, USA and Australian official death statistics show conclusively and scientifically modern medicine is not responsible for and played little part in substantially improved life expectancy and survival from disease in western economies.
The main advances in combating disease over 200 years have been better food and clean drinking water.  Improved sanitation, less overcrowded and better living conditions also contribute. This is also borne out in published peer reviewed research: