söndag 21 augusti 2011

Vad hände med registret som skulle avslöja skandalläkare?

2004 avslöjades att en läkare arbetat ett par år på ett sjukhus i Värmland och gjort ingrepp på patienter utan att ha giltig läkarlegitimation. Han skrev också ut narkotika till sig själv. Socialstyrelsen kritiserade de bristande rutiner som möjliggjorde mannens anställning.

2004 anmälde ett sjukhus i dåvarande Skaraborg att en läkare där troligen fått sin läkarlegitimation med hjälp av falska handlingar.

2005 fick en läkare i Malmö legitimationen indragen sedan hon förfalskat intyg för att få dansk läkarlegitimation. Med stöd av den danska legitimationen fick hon sedan en svensk.

2007 avslöjade SVT:s uppdrag granskning att en läkare varnats fyra gånger av HSAN, troligen fått svensk legitimation och anställningar i Sverige med hjälp av förfalskade handlingar.

I maj 2010 visade det sig att en dansk läkare som felbehandlat 29 patienter i Norge och förlorat rätten att operera där arbetade på ett sjukhus i södra Norrland.

I februari uppgav Socialstyrelsen att minst sju av de läkare och sjuksköterskor som dittills i år ansökt om legitimation visade sig vara dömda för brott, som till exempel narkotikabrott, vapenbrott eller rattfylleri. Personer dömda för allvarliga brott får ingen legitimation.

Källa: Socialstyrelsen, TT:s Nyhetsbank


En dansk skandalkirurg tillåts jobba på en privat klinik i Malmö och gör kosmetiska ingrepp mot kontantbetalning. Det börjar likna USA där läkarna under mörkläggning avstängs i en "state" så att de lugnt kan åka till en annan och öppna upp en ny klinik....

Voyne, voyne, det tungrodda landet Sverige har svårt att hantera tidsreglerad deslegitimation eftersom vi inte själva har en sådan. De kan tydligen bara hantera permanenta indragningar.

Man skall inte kasta sten i glashus..... man kallar homeopater med år av utbildning för kvacksalvare och vad jag kallar ovan nämnda går under min egna censur.....

Inte nog med att den skapade läkarbristen kostar skattebetalarna multum så skall vi behöva tampas med sjukhuspersonal som inte håller sig på rätt sida om lagrummet.

Läkare och sjuksköterskor borde drogtestas med jämna mellanrum precis som man gör med piloter och om de även skulle bekosta sina egna behandlingsskadeförsäkringar så hade det nog blivit annat mjöl i skeppan.
Som patient skall man inte behöva mötas av en narkotikamissbrukande läkare eller sjuksköterska, de skall bedömas av FK och sjukskrivas tills de räknas som friskförklarade.

Om nu ansvarig ledning inom stat, kommun eller landsting väljer att följa pågående spelregler så ger en privat behandlingsskadeförsäkring offret lite högre ersättning än vad som utgår ifrån patientförsäkringen. De som drabbas är offer för ett icke fungerade system.... ingenting annat och begreppet sjukhus lever upp till sitt namn dvs sjuk hus - ett hus som skapar sjuka istället för friska.

Men först borde vi börja med registret.... vad hände egentligen på Island förra året..... bordlades ämnet?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar