lördag 10 december 2011

Varför får så många gamla Risperdal - nationell demensepidemi??

Anhörig till gammal person, dement eller ej. Gå igenom läkemedelslistan och om du finner att din gamla mamma eller gamle pappa har Risperdal, Zyprexa eller Haldol så reagera och ta en kontakt med ansvarig läkare.
Dessa medel används idag för att lugna ner äldre personer för att de skall bli lite mer lätthanterliga. Läs de nya reglerna som kom för ett långt tag sedan och ta upp dem med läkaren för det verkar som om många inte har hela informationsbiten.

Nya riktlinjer

Detta har fått läkemedelsverket att reagera. Man har där arbetat på nya riktlinjer på området, men släpper med anledning av debatten redan nu en sammanfattning av de nya riktlinjerna.
Så här ser rekommendationerna ut i av mig ytterligare förkortad version:
Behandling och bemötande vid Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom – ”BPSD”
1. Utredning av symtom och tänkbara orsaker.
2. Översyn av medicinering – ev utsättande av mediciner med förvirring som biverkan. Insättning av läkemedel mot demens?
3. Optimerad vårdmiljö och bemötande.
4. Vid otillräcklig effekt – överväg medicinering
- Ofta antidepressiv medicin (SSRI) i första hand
- Vid vanföreställningar och aggressivitet med lidande för patient och potentiell fara för andra: Risperdal (schizofrenimedicin) i dos upp till 1,5mg / dag kan prövas. Stor återhållsamhet rekommenderas på grund av risk för allvarliga biverkningar och död.
- Oxazepam (lugnande bensodiazepin) kan provas kort tid.
- Om Risperdal eller Oxazepam används: planera i första hand för kort behandlingstid. Utvärdera inom 2 veckor. Ta regelbundet ställning till ev utsättning / dosminskning.

 

För anhöriga

Användande av schizofrenimedicin (som Risperdal, Zyprexa, Haldol) skall till dementa personer endast användas i sista hand och i lägsta möjliga dos. Behandlingen skall utvärderas inom 2 veckor. Så snart som möjligt skall dosen minskas eller medicinen sättas ut.
Mycket ofta i vården idag följs inte dessa rekommendationer.
Om en dement anhörig till dig står på sådan medicin sedan längre tid kan det vara lämpligt för dig att kontakta din anhöriges läkare för att diskutera saken. Skriv gärna ut Läkemedelsverkets nya rekommendationer och ta med om du vill ha stöd!


Fullständig info fås: 
 http://www.kostdoktorn.se/nya-rekommendationer-om-medicin-till-dementa


Det känns inte precis upplyftande att få äran att bli gammal i det här landet!!!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar