måndag 19 december 2011

Vaccin historik inför beslut om HPV-vaccin
Var finns forskningsstudierna som visar att våra flickor inte blir sterila efter 2-3 booster-doser? Kan det vara så att det inte sker någon forskning över huvud taget bara för att forskarna och läkemedelsföretagen är livrädda för resultatet?

Är denna läkare den enda i världen som upptäkt njursvikt efter vaccinering och som funderar över varför vaccin så ofta är förorenade med andra okända virusstammar? Varför talar smittskydd inte om denna problematik och varför ifrågasätter inte läkemedelsverket varför detta sker?

Läkare letar inte efter vaccinrester eller om dödsorsaken kan härledas till en vaccinering därför kan vi som konsumenter inte lita på vad våra läkarspecialister när de säger att inträffade dödsfall inte kan härledas till ett speciellt vaccin.

Vi konsumenter bör lobba för bättre vaccinskadeförsäkringar så kanske tillverkarna börjar genomföra lite mer och lite bättre tester....


Man kan ju fundera över hur mycket pengar läkemedelsindustrin tjänar på att ljuga, förmörka och manipulera alla lekmän inte bara här utan i hela världen, eller?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar