tisdag 18 november 2014

Barn med strålade hjärnor och kanske förändrat DNA, bra eller dåligt?

http://nyadagbladet.se/halsa/krav-pa-varningstexter-for-surfplattor/

citerar:
Var fjärde svenskt barn i åldrarna 2-3 använder en surfplatta dagligen. Detta menar Strålskyddsstiftelsen kan vara farligt för barnens hälsa och vill därför se varningstexter på surfplattorna.
Strålskyddsstiftelsen menar att den strålning som exempelvis Apples iPad ger i från sig när den är uppkopplad till internet överskrider de nivåer, 0,05W/kg som forskare från Wiens universitet upptäckt kan skada DNA:et på cellnivå.
– Det är ett allvarligt svek mot barnen och deras föräldrar att utelämna information om kända vetenskapligt visade hälsorisker, säger Mona Nilsson, ordförande för Strålskyddsstiftelsen, i ett pressmeddelande.
– Det är dags att betrakta mobiltelefoner och surfplattor på samma sätt som tobak, det vill säga att det behövs varningstexter, informationskampanjer och förbud för marknadsföring och försäljning riktad till de yngre åldrarna.
Strålskyddsstiftelsen efterlyser breda statliga informationssatsningar om hälsoriskerna och skärpt lagstiftning kring surfplattors strålning. Bland annat ett förbud för marknadsföring och reklam för surfplattor och mobiler riktade till barn under 12 år.


Kommentarer:
Varje gång jag tar upp ämnet så blir det iskalla blickar och jag ses som någon slags konspiratör som försöker att slå sönder det lilla familjeliv som finns kvar på grund av den ständiga bristen på tid.
Många föräldrar sätter de egna behoven som prioritet ett och surfplattor ger den där lilla extra andningspausen i hemmet, i bilen, på resan etc.
Ord står emot ord. De som har något att tjäna på försäljning och användande propagerar för säkerhet. De som arbetar med strålskydd försöker överrösta varandra och det blir svårare och svårare att ta ställning till vad som är bäst för min familj. Vid det här laget så torde vi veta vems intressen som går först när aktiebolag och politik är de styrande.
Tillverkare skall säkerställa och kontrollera sina egna produkter. Det känns ibland som om det blivit legitimt, lagligt, att köra en kort test på råttor för att sedan göra de stora långtidsstudierna direkt på mänskligheten. Och vad händer om något går fel? Ursäkter och segdraget lidande som eventuellt kompenseras såvida inte en friskrivningsklausul finns inrättad.
Forskning i hur kroppen utvecklas har kommit ganska långt och vägleder idag hur träning i gymnastik och sporter skall genomföras. Man vet att hjärnan är känsligare under den växande perioden. Men man vet inte riskerna med långvarigt användande ännu.
Ett barn som är 2-3 år gammalt. Har det verkligen ett behov av en surfplatta eller är det ett verktyg för föräldrarna? Kan familjen göra något annat ihop istället... kan barnet lära på annat sätt?
De finns de som tycker att ett förändrat DNA är okey för att det för människorasen framåt i utvecklingen. Vad som är rätt eller fel kommer framtiden att visa.

Frågorna är många men det är ditt ansvar som förälder som styr tryggheten och säkerheten för ditt barn. Gör det val som du kan leva med.

Här kommer lite rått info:

http://nyadagbladet.se/halsa/mobilstralning-skadar-ratthjarnan/

citerar:
Strålningen drabbar hjärnans hippocampus och dess olika skikt som spelar en viktig roll under tiden hjärnans minnesförmåga bildas. Man valde kvinnliga råttungar därför att unga flickor använder mo­biltelefoner oftare än pojkar. 900 MHz är den mest förkommande mobiltelefonfrekvensen i Europa.
– Tre olika forskningsrapporter redovisas i NeuroQuantology 11 (2013) och sammanfattas utförligt i tyska oberoende Strahlentelex (3/2014). Även om flera studier redan tidigare har hänvisat till att 900 MHz framkallar skador tiger hälsomyndigheterna i de flesta länder. Framförallt barnen borde varnas och begränsa användningen av mobiltelefoner. Det är slutsatsen Strahlentelex drar.

söndag 16 november 2014

Bisfenoler - inte bara i nappflaskor - utbilda dig själv.


     Vi är idag år 2014 helt i händerna på alla vinstfokuserade aktiebolag som bara har ett mål i fokus och det är inte människornas bästa.

     Den petrokemiska industrin finner användningsområde efter användningsområde för att kunna sälja sina produkter förutsättningslöst vare sig de är klassade som farliga eller ej. Lobbyister verkar ha större framgång hos våra politiker än naturskyddsföreningen.

     Man pratar om ökande cancer som om det är vår tids digerdöd och undviker i största möjliga mån att knyta paralleller med tillverkningsindustrin. Fullt förståeligt om man tittar på ägarstrukturerna, det finns ju inget företag som vill skjuta sig själv i foten.

     Bisfenol A används av tandläkarna för att fylla ut ojämnheter i barns tänder.
Socialstyrelsen anser dock att gränsvärdena ligger under de satta och att det skulle i princip vara ofarligt. Men hur är det med de barn som fått kroppen full av ämnet ifrån andra källor?

http://kurera.se/hjalp-till-att-begransa-hormonstorande-bisfenoler/


citerar:

Idag används hormonstörande bisfenoler i kontakt med livsmedel, i kvitton och tandlagningar. Bisfenoler ska endast få användas om de genom grundliga vetenskapliga studier har bevisats ofarliga, menar Naturskyddsföreningen. Så är inte fallet i dag. Var med och påverka – skriv på namninsamlingen du också.
Bisfenol A är ett hormonstörande ämne som kan hittas på en mängd olika ställen – bland annat i konservburkar, kvitton och i det där vita som vi bland annat lagar våra barns tänder med.
Just nu utreder de svenska politikerna hur vi ska få mindre av miljögiftet bisfenol A i oss. Ett beslut om regleringar mot bisfenol A ska tas i januari. Nu har Naturskyddsföreningen startat en namninsamling som de kommer att lämna till miljöminister Åsa Romson inför beslutet.Viktiga kunskaper om gluten


Jättebra, Superduperintervju med glutendoktorn Tom O'Bryan; Till alla att höra, unga, gamla, sprider den för fullt till alla mina vänner, enormt viktiga kunskaper.....


http://video.childrenshealthsummit.com/video/Tom_Obryan.mp4

måndag 20 oktober 2014

Emotionell stress kan orsaka sjukdom -4- VÄNLIG

Vara vänlig eller avvisande och hård?

Att bli bemött med vänlighet och att visa vänlighet kan vara del allra viktigaste dygden speciellt för dem som har upplevt en icke fysisk smärta i sitt liv.

En person som reagerar med rädsla istället för vänlighet är en självisk person som väljer att agera på ett ovänligt och avvisande sätt mot andra människor utifrån den egna inre smärtan och rädslan för att bli avvisad.

Att bli avvisad är det mest förkrossande vi kan uppleva i livet. Det ligger till grund för så gott som alla problem som involverar kärlek som vi brottas med i livet. Vi vill alla känna oss älskade, accepterade och värdefulla.

Kanske kan vi alla må bättre om vi visar lite mer vänlighet?

Emotionell stress kan skapa sjukdom -3- TÅLAMOD

Kan lösningen till ilska, frustration och otålighet vara TÅLAMOD?

Brist på tålamod är något vi nämner så där i förbifarten, likt en kul grej. Av någon konstig anledning så definierar vi inte tålamod som en negativ känsla eller som en stor sak. Men brist på tålamod kan faktiskt vara en mycket stor sak i våra liv.


Brist på tålamod infinner sig oftast som ett bevis på att vi någonstans innerst inne inte är nöjda. Det visar även att man jämför sig med andra, vilket alltid leder in tankarna på helt fel spår, bort ifrån hjärtat.


Att jämföra sig med andra leder bara till två nya känslor, känslan att känna sig underlägsen eller överlägsen.Inget av dessa är bra eftersom de leder till onödig stress.


Ett litet tecken på att man har problem med tålamod är känslor av irritation, frustration, ilska och osäkerhet. Dessa negativa känslor påverkar faktiskt vårt immunsystem i fel riktning.


Något att fundera över nästa gång otåligheten knackar på dörren.... är vi beredda att bli sjuka på kuppen? Eller skall vi plocka fram det där tålamodet och ta tre extra andetag?


Varje negativ känsla kan härledas till rädsla. Ilska verkar vara tecknet på att rädslan har gått tillräckligt långt i någons liv.


Ser du någon korrelation mellan de fysiska och känslomässiga problemen i ditt liv eller i någon annans?Nappflaskor - vad du bör veta om bisfenol och alternativa kemikalier

Vi känner alla igen..... 

...nytt bättre innehåll
....innehåller inte

När detta används skall den röda flaggan gå i topp och den kritiska tanken skall infinna sig...

vad är det som göms?http://www.testfakta.se/guider-och-artiklar/f%C3%B6r%C3%A4ldrar-och-barn/alternativa-kemikalier-beh%C3%B6ver-inte-vara-b%C3%A4ttre#.VETE8ctpmVs.google_plusone_shareAlternativa kemikalier behöver inte vara bättre

”Fri från ftalater”, ”innehåller inte PFOA” eller ”bisfenol A”. Att berätta vad produkten inte innehåller har blivit ett försäljningsargument. Men vad innehåller de i stället? – Ersättarna kan vara lika problematiska, hävdar experten.
Bisfenol A, ftalater och perfluorerade ämnen är några exempel på hormonstörande kemikalier som det skrivits och larmats mycket om de senaste åren. Vissa av ämnena har förbjudits i exempelvis barnprodukter. I andra fall har den mediala uppmärksamheten inneburit att industrin själva valt att fasa ut ämnen med dåligt rykte. Men frågan är vad den innehåller i stället. 
– I många fall byter man bara ut ämnet mot ett annat som ofta har en snarlik kemisk uppbyggnad och som kan ha samma negativa effekter som det ämne man fasat ut. För industrin är detta inget problem, man mixtrar lite med molekylerna och så kommer larmet ett decennium senare, säger Carl-Gustaf Bornehag, professor i folkhälsovetenskap vid Karlstad universitet.

Fakta: 
Hormonstörande ämnen och deras ersättare

Ftalater
Används framförallt för att göra PVC-plast mjukare. Ftalaten DEHP anses extra farlig och har till stor del ersatts av ftalaten DINP som också visat sig hormonstörande i allt fler studier. Det finns även alternativa mjukgörare som inte är ftalater: DINCH räknas inte som ftalat, men framställs av ftalaten DINP. COMGHA kommer från ricinolja.  
Så står det på produkten: Fri från ftalater
Fråga: Vilken typ av plast är produkten gjord av? Är det PVC eller vinyl så innehåller den troligtvis någon annan mjukgörare.
Bisfenol A
En av världens mest använda plastkemikalier som används vid framställningen av polykarbonat och epoxiplaster samt som hårdgörare i andra plaster. Ibland ersätter man bisfenol A med andra typer av bisfenoler som till exempel bisfenol S. Enligt kemikalieinspektionen är det inte säkert att dessa är mindre skadliga.  
Så står det på produkten: Innehåller inte bisfenol A/BPA
Fråga: Innehåller den andra bisfenoler?
 
Perflourade ämnen
Används bland annat i kläder, skor och impregneringssprayer eftersom kemikalierna är vatten- och fettavstötande samtidigt som det tillåter materialet att andas.  PFOS är förbjudet och PFOA finns med på EU:s kandidatlista. Men det finns många andra perfluorerade ämnen vars effekter man inte vet så mycket om.
Så står det på produkten: Innehåller inte PFOA/PFOS
Fråga: Innehåller produkten andra perfluorerade ämnen eller fluorkarboner? En vanlig ersättare är PFBS som också kan ha hormonstörande effekter.

Emotionell stress kan skapa sjukdom -2- KÄRLEK

Lite kärlekskarameller att suga på?


Kärlek, sann kärlek, är att lägga mina egna behov och önskemål åt sidan och göra det som är bäst för andra och mig själv. 

Om valet står mellan mina egna och en annan persons behov eller önskningar, då väljer kärleken den andra personens.

Kärlek innebär att välja smärta.


Om du verkligen har älskat, då vet du utan tvivel att kärlek är smärta.

Men kärleken vinner över smärtan och väljer att göra det bästa i alla omständigheter.

Betyder det att jag aldrig får mina behov tillgodosedda? Absolut inte.

Det vore väldigt svårt, för att inte säga omöjligt, för mig att älska andra om jag inte älskade mig själv.

Problemet är att de flesta av oss är så upptagna av oss själva eller är så förslavade av våra destruktiva 
gamla minnen att vi ofta inte ens ser möjligheterna att visa andra människor kärlek.

Kärlek är inte heller sex. Sex är och skall vara en hyllning till livet. 

Brist på förlåtelse är ett resultat av själviskhet och brist på kärlek.

I själva verket är brist på förståelse en av de sekundära beståndsdelarna i kategorin för kärlek.Känslorna går alltid före förståelsen. När man älskar så skiter man i att förstå om man står i en valsituation. Man väljer att känna.
Att förstå allting kommer i andra rummet... det är inte det viktigaste. Det viktigaste är att man skapar vad man båda mår bra av.