tisdag 19 augusti 2014

MMR vaccin orsakar autism - studie 2003

Läs och bilda er en egen uppfattning i frågan.
Inte så lite tragiskt om en myndighet som Centre of Disease Control (smittskydd) har undanhållit denna information i alla dessa år.Dr. Hooker stated:
The CDC knew about the relationship between the age of first MMR vaccine and autism incidence in African-American boys as early as 2003, but chose to cover it up.”
The whistleblower confirmed this.
When asked if there could be any scientific basis for excluding children born outside of Georgia, Hooker responded,
I know of none, and none has been provided by the authors of the DeStefano study.” He added, “The exclusion is reminiscent of tactics historically used to deprive African-Americans of the vote by requiring valid birth certificates.”
Dr. Hooker concluded further study is needed to determine why this specific effect (3.4-fold increase when MMR is administered prior to 36 months) is seen exclusively in African-American males, and determine whether delaying the first MMR vaccination should be advised for this population. A link between the MMR vaccine and autism has been conceded in cases compensated by the National Vaccine Injury Compensation Program.
The CDC whistleblower informant, who has worked for the government agency for over a decade, remarked to Dr. Hooker in phone calls:
We’ve missed ten years of research because the CDC is so paralyzed right now by anything related to autism. They’re not doing what they should be doing because they’re afraid to look for things that might be associated.” http://www.translationalneurodegeneration.com/content/pdf/2047-9158-3-16.pdf


http://childhealthsafety.wordpress.com/2014/08/19/cdc-whistleblower-cdc-knew-in-2003-mmr-vaccine-was-causing-higher-autism-rate-and-covered-it-up/

fredag 8 augusti 2014

Forskning svininfluensa-narkolepsi - vad har man funnit hittills?


http://www.reuters.com/article/2014/08/07/us-health-narcolepsy-idUSKBN0G72A720140807


LONDON (Reuters - Scientists who believed they had started to decipher links between a GlaxoSmithKline H1N1 pandemic flu vaccine and the sleep disorder narcolepsy have retracted a study after saying they cannot replicate their findings.

The paper, originally published in the journal Science Translational Medicine in December 2013, suggested narcolepsy can sometimes be triggered by a scientific phenomenon known as "molecular mimicry," offering a possible explanation for its link to GSK's "swine flu" vaccine, Pandemrix.
The results appeared to show that the debilitating disorder, characterized by sudden sleepiness and muscle weakness, could be set off by an immune response to a portion of a protein from the H1N1 flu virus that is very similar to a region of a protein called hypocretin, which is key to narcolepsy.
But in a statement issued last week, the journal said the researchers, led by Emmanuel Mignot, a professor of psychiatry and behavioural sciences at Stanford University, had asked that the paper be retracted "because they were unable to replicate some of the results reported in the paper".
GSK, which has been funding Mignot's research into links between the vaccine and narcolepsy, said in a statement it believed "the original scientific hypothesis remains a valid one that needs to be further explored".
"We will continue to support Professor Mignot and his colleagues with their continued research in this area and hope these ongoing efforts will enable us to provide more answers," the British drugmaker said.
Previous studies in countries where GSK's Pandemrix vaccine was used in the 2009/2010 flu pandemic - including in Britain, Finland, Sweden and Ireland - found its use was linked to a significant rise in cases of narcolepsy in children.

Narcolepsy is thought to be brought about by loss of function in "wakefulness" cells called hypocretin cells in one of the brain's sleep centers.

tisdag 8 juli 2014

Frisk efter mögelexponering

Vad rekommenderar de som arbetar med mögelsanering?

Lär dig så mycket som möjligt så är du bättre rustad för ett lyckat slutresultat. Kort citat nedan.


Läs hela inlägget här:  http://www.lfs-web.se/mogel-frisk-medicin.htm


Mögel, går det att bli frisk?

Det finns inte så många läkare som arbetat aktivt med att verkligen försöka ta reda på vad som händer i kroppen då vi inandas mögel och bakterier i dess hela begrepp, vilket innebär att man också måste titta på de olika gifter och andra metaboliter (sekundärprodukter) som avges från ett s.k. mikrobiellt angrepp i hus. Några har dock av olika anledningar kommit att göra det till sin livsuppgift att forska kring, både gällande vad mögelexponeringen leder till och hur man kan bota och bli frisk. På sidan mögel och biomarkörer - vad läkare skulle kunna analysera har vi specifikt lyft fram den kanske mest betydande läkaren vid namn Ritchie Shoemaker och startat en diskussion om vad sjukvården skulle kunna kontrollera och analysera för att bättre än idag hjälpa de aktuella vårdsökanden. Shoemaker har konstaterat att följden av vistelse i hus med fukt och mögel ofta leder till inflammatoriska tillstånd vilket han benämner CIRS, Cronic Inflammatory Response Syndrome (1). Detta är en fullt möjlig och logisk förklaring till många av de hälsosymtom som drabbade personer upplever kopplat till mögel i hus. Möglet har potentiell förmåga att påverka många viktiga funktioner i kroppen varvid man inte längre känner sig frisk. I begreppet CIRS övervägs nu om inte sjukdomar som Fibromyalgi (FM), Multipel Skleros (MS), Kroniskt trötthetssyndrom (ME), Multiple Chemical Sensivity (MCS) m.fl. diagnoser utlöses genom samma biotoxiska väg i kroppen. Mögel och viss annan aktuell påverkan kan för många drabbade vara den gemensamma nämnaren.

Evidens finns både från djurförsök och praktisk erfarenhet kring olika sjukdomar och allergier, medan medicinsk forskning i stort inte ännu kunnat få fram exakt koppling ned på molekyl- och cellnivå. I denna strikta medicinska forskningsvärld där prestige och pengar tenderar styra medges inte samband innan det är framkommet att sådan utom rimligt tvivel verkligen existerar. Man fortsätter alltså hårdnackat neka. Det ger mer utrymme för forskning kring omkringliggande faktorer och fokus kan ibland därför från vissa parter riktas emot det som inte verkar vara huvudsakliga problemet. Ta exemplet där koncentration på psykiska faktorer överbryggar vad som egentligen sker i kroppen då vi utsätts för mögel. Sedan måste också nämnas att man inte rakt av kan särskilja olika faktorer för visst påverkar kropp och själ vartannat vilket vi vill benämna psykosomatisk verkan. Men att skylla allt på psyket, det vore ett rent tjänstefel och en tankevurpa utan dess like. Till de som driver detta vilseledande spår (inte minst Yrkesmedicinska i Örebro och Umeå Universitet) ger vi budskapet tänk om, tänk rätt, tänk logiskt. Tuula Putus (2) som i Finland är högst aktiv inom området mögel och sjuka hus menar att det vi kan se vid djurförsök kan vi också se hos människor. Hos djur finns inte de psykiska faktorerna. Tuula gav svar på tal under konferens vid Umeå Universitet (3). Det går att rada upp mängd med likvärdig information och trots en mycket kvalitativ sammanställning går det redan att följa upp och till del svara på Tuulas frågor och misstankar om sjukdomssymtom då allt fler erkänner och studerar samband likt de som framkommer vidare i texten och referenserna här, där unik information ges om den saknande länken eller pusselbiten som krävdes för att vi bättre ska förstå varför hjärnan drabbas av mögel och kronisk inflammation, med en mängd symtom som följd.

Depression och mögel

Kort citat nedan - läs hela artikeln/inlägget här:


http://www.lfs-web.se/mogel-lackande-hjarna-depression.htm
Depression

På sidan Mögel-hus orsakar depression och skilsmässa lade vi ut svar på en fråga som sedan företagsstarten varit mycket vanligt inkommande, nämnligen om mögel i hus kan vara orsak till depression, håglöshet, trötthet, irritation, ilska, koncentrationssvårigheter och liknande tillstånd. Ett antal år senare kan vi nu i skrivande stund ge mer ingående svar på frågan och det blir inte nekande eller på något sätt avvikande utan istället mycket mer förtydligat. Svaret är ja, det finns högst sannolik koppling. (17, 20, 29) Inte minst är det frekvent omtalat att mögelutsatta personer lider av kroniskt trötthetssyndrom (ME) också kallat chronic fatigue syndrome. Vid test på ME patienter som varit mögelexponerade konstateras att det finns mögelgift i kroppen till skillnad från icke exponerad kontrollgrupp. (18)

Just mögelgifters roll vid inandning är medicinskt sett oklar trots att det finns en mängd studier som framhäver de potentiella skadeverkningar som gifterna har. En av rollerna mögelgift kan ha vid depression är att ge sig på mitokondrierna som bl.a. är till för att ge kroppen och hjärnan energi. (18, 19, 20) Mögelgift är förknippat med neurotoxicitet bl.a. genom oxidativ stress (21) och har vidare dokumenterad förmåga att kunna passera och nedsätta funktionen i blod-hjärn barriären.

Depression är faktiskt satt i förbindelse med samma biomarkörer som mögel är då det löser ut inflammationstillstånd. Samma avvikande värden av cytokiner etc. som ses hos sjuka hus patienter ses också hos de som är deprimerade utan att ha varit fuktskadeexponerade. (16, 20) Informationsmängden och studierna om det här är så överväldigande att tvekan om orsakssamband inte finns. Det som saknats är en sammanslagning av forskningen. När sådan nu görs faller pusselbitarna på plats. Inflammation är nyckeln till förståelse för många sjukdomar, liksom olika inflammationstriggande faktorer såsom mögel, bakterier(streptomyces) och fuktskadeemissioner från material och kemikalier. En kaskad av "nedsättande" händelser sker i kroppen där det ena påverkar det andra.

tisdag 24 juni 2014

Gardasil - korrupt journalistik?

Vem sida står media och journalisterna på? Tillverkarens?
Är detta verkligen ett smart sätt att försöka sudda ut biverkningar och eventuella risker som Gardasil vaccinet kan medföra för dem som reagerar negativt mot det?

Frågor som dessa skall man nog ställa sig när man läser vad som hänt i Danmark.
Inte nog med att de vaccinskadade inte blir trodda de måste även bära konspirationsmanteln allt medan tillverkaren sitter i orubbat bo.


SANEVAX


citerar:

BT’s Heidi Pedersen start writing about the HPV vaccine two months after Jacob Sheikh has put an end off his series of articles in the newspaper Politiken.
The first articles are published in late July 2013 and is about the vaccine’s potential adverse events. Heidi Pedersen did not contact Sanofi Pasteur MSD in her research. Her work is based on the National Board of Health News “Nyt om bivirkninger” (News about Adverse Events) and it’s the Danish National Board of Health), she contacts for an interview about the problems described.
Heidi Pedersen calls the National Board of Health’s Press Office Wednesday, July 24th in the afternoon and gets an appointment about an interview. It is a huge surprise to her, when the next morning she is called by the LEAD Agency, Communication Bureau for Sanofi Pasteur MSD. The consultant explains that she knows what Heidi Pedersen is writing on. She offers to explain out the facts.
Heidi Pedersen is stunned: “I’m used to the agencies that are sending me material. But I’ve never had them call me and say they know I’m sitting with a story about this or that. There, they try so much to control my angle.”
Heidi Pedersen asks the consultant to confirm in writing that it is from the National Board of Health, she knows about BT’s upcoming articles.
Confirmation lands in the inbox at 10:10 that morning. The email also contains some information about the HPV vaccine. The content is a refutation of the story about the vaccine’s adverse events. The consultant refers consistently to adverse events as “rumors” or “myths” and explains how the myths are originated from America’s powerful but absolutely arbitrary anti-vaccine lobby.
“It is a sobering case that illustrates the anti-vaccine lobby efficient process from Canada to the Danish parliament,” the LEAD Agency writes among other things with regard to the health minister having been questioned about the subject.
That Sunday lands BT in newspaper stands across the country with the following cover: “422.000 has been vaccinated with the HPV cancer vaccine. Doctors warn them about adverse events”
The same afternoon, Mads Damkjaers response receives in BT’s chief editor Anders-Peter Lose Landert’s inbox.
Mads Damkjaer has two main anchors. First, he believes that it is wrong when Heidi Pedersen writes that there is an increased incidence of adverse events. The disorders reported as adverse events are not increased in numbers after the vaccine was introduced. Second, the source selection is biased Mads Damkjaer states. Heidi Pedersen is among others citing the private association Vaccination Forum and the doctor Claus Werner-Jensen. But the former is part of the anti-vaccine lobby. And the last is closely related to the same association as a commentator, says the criticism.
On the bottom line is that journalists like Heidi Pedersen’s are “coverpage horny stupids,” who “read facts and figures as hell is reading the Bible,” Mads Damkjaer wrote and ends with the following reminder:
“Despite the fact that the media is under so much pressure and eventually one can feed pigs with unemployed journalists, then a disaster as Heidi Pedersen is sitting on a coveted spot as a journalist on a national newspaper, despite the fact that neither diligence, fairness, nor source criticism can be counted among her virtues.”
Heidi Pedersen describes herself as a perfectionist. She is passionate about her substance. The email is an attack on the professionalism, she carefully cherishes, and therefore it is very unpleasant. However, both the increase in adverse events and sources are presented correctly, she answers in a detailed email to Mads Damkjaer. In addition, the industry’s representative did not quite check on source criticism itself.
Heidi Pedersen forward Mads Damkjaers mail to the doctor Claus Werner-Jensen, whose credibility he doubts. But Claus Werner-Jensen refuses to be put in the same boat with the association Vaccination Forum. He picks up the phone and demands an explanation from Sanofi Pasteur MSD.
“At that time I hardly knew what Vaccination Forum was, so I thought it was to push it too far. It triggered me, I did not think it should go unchallenged” Claus Werner-Jensen said.
Heidi Pedersen writes a few articles about the HPV vaccine later this year. Mads Damkjaer follows up with a new, more subdued mail, where he again points out errors and try to affect Heidi Pedersens sources.
Also the journalist at the magazine “Journalisten” noticed the coincidence of sources across media and countries when Gardasil is criticized. Is the media source criticism good enough? Heidi Pedersen thinks several seconds before she answers:
“I think it was frustrating when the sources did not dare to step forward. I have experienced that. I could not get the doctors who actually sat with the girls in front of them to step forward and tell the National Board of Health that it was possibly the vaccine’s fault that the girls felt like this.”
In other words, according to Heidi Pedersen, she has been at pains to track new voices in the debate. But like Jacob Sheikh, she experienced that the sources are afraid. They say that criticism can connect them with doctors in special circles that are labeled as radicalized idiots. In addition, the doctors fear for their relationship with the industry. The magazine “Journalisten” has been in contact with a source in the medical environment, confirming these claims.
Sanofi Pasteur MSD is located in a streamlined building at Lyngby Station. Here Mads Damkjaer denies the journalist’s interpretation of certain conditions. He apologizes for others. But basically he maintains his criticism.
First Mads Damkjaer rejects that Sanofi Pasteur is practicing any kind of influence on doctors who are airing criticism of Gardasil, “I am not aware of a single doctor, we should have contacted and asked, for example, to re-evaluate their opinion or recommendation ” he states.
He also claims that he has never contacted the newspaper, Politiken’s Jacob Sheikh about his source Simone: “It is not correct. We have never done this. We would never call and malign an experience source, because it is something very sensitive” he says and is also surprised that Sanofi Pasteur MSD’s interest in Politiken’s articles can be mistaken for monitoring:
“It’s completely standard to ask about sources and angles, if someone calls and asks if you want to participate in a critical article.”
Other conditions call for an apology. It is the tone of the mail, Mads Damkjaer sent to Heidi Pedersen after her front flapping about the vaccine’s adveres events. Mads Damkjaer has just returned from driving on holiday in Italy when the stories are printed. The front text acts as a red rag for tired eyes.
“It was the most serious article that is hammering out: 400.000 girls at risk. I think there should be reacted very quickly and efficiently. Besides I had been sitting 22 hours behind the wheel of a car, so it explains the tone and I apologize many times. It was not okay.”
He gives the same reason to the failed prosecution of the doctor Claus Werner-Jensen.
It’s during the same holiday that LEAD Agency contacts Heidi Pedersen after she has asked the National Board of Health for an interview. Also this tip Mads Damkjaer dries the mystery of. He explains that Heidi Pedersen asked the National Board of Health a question about the vaccine’s use in Japan. The National Board of Health contacted Sanofi Pasteur MSD, which is supposed to know most about such a case. The workflow is quite common.
Mads Damkjaer sensed what was coming, and he asked his agency to contact the reporter while he was in Italy himself.
Henrik G. Jensen, department manager at the National Board of Health, confirms this process.
On the other hand, he believes that it is a problem that Sanofi Pasteur MSD utilizes the approach to influence Heidi Pedersen.
“I was annoyed that they sent my request on to their marketing department. Why on earth did they do that? It was a concrete and relevant question she asked,” Henrik G. Jensen recalls.
He also don’t believe that it is unbiased information when the LEAD Agency dismisses adverse events like rumors and myths in the material they send to Heidi Pedersen afterwards:
“Myths and rumors are not the same as adverse events and facts. You have to be fearful of your words. It is important that the communication is factual. In The National Board of Health, we have chosen a strategy that states that all information about the adverse events should be told” Henrik G. Jensen says.
By the way Mads Damkjaer sticks to his methods and his criticism. The sources are often selected from biased doctors, scientists or simply activists in the field, both in terms of Jakob Sheikh and Heidi Pedersen’s articles, he said. Moreover, there are errors in facts, especially when it comes to the extent of adverse events, and those, Sanofi Pasteur MSD needs to address.
For both sources and error jumps from medium to medium. Each time, they live a bit stronger.
“Yes, I consistently go out and correct errors to the extent that it can be done. It is a strategy because the media lives as they live. The main instrument for research is gradually Infomedia. Therefore, if the wrong information is allowed to flourish, they will become a self-explanatory truth” he said.
Your agency dismisses adverse events The National Board of Health recognizes. Is your communication not just as unsettled?
“It’s probably a polemical tightening, but the fact is that adverse events have been allowed to fill in to an extent that is not at all proportional to the adverse events.”
During the interview Mads Damkjaer recall’s a motto. Several times he says, that he “has nothing against critical journalism, it is the uncritical” that’s the problem.
And according to Mads Damkjaer the health journalism has a problem with the quality:
“I would really like to think that the biggest problem is that it is a difficult area, which is hard to understand. But I think it is because it has become okay to do research until you find the two sources that says what you want the story should sound like. This is how I see it, unfortunately.”
Mads Damkjaer estimates that Sanofi Pasteur MSD has sold 5.000 fewer doses of Gardasil than usual, because of the media buzz around the vaccine. This means that about 1.300 girls have refused to be vaccinated based on the writings. If the statistics are following the reality, 17 of these women will develop cervical cancer, and 5 will die he explains:
“Maybe I tighten it. But my tension is closer to reality than the talk about the adverse events, and that I maintain. Journalism as this ultimately risk to cost lives.”
And thus ends the story where it started. At Eyeworks and Paul Anthony Sorensen, who in the last hour pulled the plug on a documentary that was sold to, and almost featured on TV 2. The research Paul Anthony Sørensen gave free of charge to TV 2 because he actually thought there was a reason to examine the vaccine further. TV 2 does not want to disclose to the “Journalist” if they plan to go ahead with the story.
But unlike Eyeworks, TV 2 has the resources to lift the story. For it is precisely in the tension between a difficult subject and a zealous industry that journalism about medicine encounter problems:
‘Medical Histories are very complex. In fact, they require that you ally yourself with doctors and not only let journalists do the research. I was afraid that we would potentially create panic in the light of research, I did not know if it was truth. But it requires such enormous resources to meet these stories, that the industry often will draw the longest straw, “says Paul Anthony Sorensen.
Magazine:
2014-07

Comments from a parent of a girl disabled by the HPV vaccine:
It is a completely unacceptable discussion. To judge from their own attitudes and beliefs. Where are the facts?
EMA in January prompted Sanofi Pasteur to explain the increased prevalence of POTS, meningitis and inflammation of the central nervous system after HPV vaccine.
WHERE ARE THE DATA WITH PROOF THAT THIS IS NOT THE CASE?
The “activists” referred to, are the poor souls who, like myself, followed throughout childhood immunization program. And paid the price in the form of disability. Telling one’s story is suddenly turning you in to be an activist???
0.4% of Danish women to die of cervical cancer is in sharp contrast to the official figures. In 2012 it was 1.9 per 100,000
The same official figures also say that the risk of dying from cervical cancer before 75 years of age is 0.2%
Another misrepresentation of reality from the National Board of Health and Mads Damkjaer.
Stick to the facts and tell us what the numbers really are.
How can you deny the facts that more than 1200 persons reported more than 4500 adverse events?
How can you deny the fact that Gardasil has more than 10 times higher frequency of side effects than other vaccines in Denmark?
Admit that thousands of Danish girls suffer from a disease that had its onset after their HPV vaccine. No matter, if the vaccine caused it or not – nobody wants to help them.
Is the lack of help a cover to avoid the truth coming through?

tisdag 17 juni 2014

Läkemedel säkerhet och våra barn

http://childhealthsafety.wordpress.com/2014/06/17/dr-ben-goldacres-alltrials-or-alllies-hiding-info-on-killer-medical-drugs-for-pharma-profit-misleading-80000-supporters-about-the-alltrials-campaign/


Det blir mer och mer uppenbart att läkemedelsföretagen väljer att undanhålla viss information. Vi blir bara delgivna vad de vill att vi skall veta. 

Hur kan man skydda sig själv, går det överhuvudtaget? Har man någon rimlig chans emot denna gigantiskt stora industri som värnar patent och insynsskydd. 

Vi kan bara hålla oss informerade och försöka ta de beslut som vi tror är rätt för oss.

Det finns "whistleblowers" som gör tappra försök. Huruvida de har rätt eller fel är upp till varje enskild individ att själv ta ställning till. Vi lever i en värld där korruption och mutor har blivit vardagsmat, vilket är både positivt och negativt för alla parter. För vem kan man lita på?


citerar:

Professor David Healy reveals information about how GlaxoSmithKline has been hiding information about killer drugs which it presents as safe and effective when they are not, like Paroxetine which causes children to commit suicide when supposedly meant to treat depression.   Professor Healy states:
Right now today GSK are refusing to tell the children who have been injured by their drug in Study 329 that they were injured by their drug.  Tomorrow GSK will do the same and tomorrow and tomorrow. ….. The reason GSK, Pfizer, Lilly and AbbVie don’t want anyone to get access to the data is so that no-one can access the damage.  No-one can find out about the Dan Markingsons who die or are injured in company trials.  They are not doing this out of a concern for Dan Markingson’s confidentiality.  They are doing it in order to avoid being sued.”
If you thought AllTrials was about getting all drug trial data published and so opened up to scientific scrutiny, like Dr Ben Goldacre and cronies want you to think, then you and 80,000 other individuals who publicly backed AllTrials on that basis and some who donated at Goldacre’s exhortations, seem to be wrong, judging by the information Professor Healy reveals.
Övrig läsning som tar upp rapportering av biverkningar etc:

http://davidhealy.org/sense-about-science-first-admit-no-harm/
torsdag 12 juni 2014

Entreprenör med muskeldystrofiMin makes brorson "Stevie" skulle aldrig överleva sin 3 års dag.

När han var baby ville läkarna att föräldrarna skulle lämna honom på ett research-sjukhus
så att de kunde studera hans sjukdom "muskeldystrofi".

Hans föräldrar vägrade och här är han nu... han har passerat 30-strecket.

Snacka om felbedömning!


Hans lillasyster, även hon född med samma sjukdom, lämnade oss för några år sedan. Anledningen kan diskuteras....


Trust your doctor? Nej tack!


Många undrar varför jag ständigt påtalar att man skall inhämta information för att sedan ta de rätta besluten för familjen. Beslut som alla kan leva med. Detta är en anledning.
Här finns en kille som inte låter sig stoppas av någonting. Han har alltid vetat att han lever på övertid och har en livsglädje som få.
Livsnjutande egenföretagare och entreprenör: http://www.3elove.com/blogs/meet-3e-stevie