fredag 22 januari 2016

Mögel-klorfenoler

http://www.lfs-web.se/myndigheter-mogel-klorfenoler.htm

Artikel väl värd att läsas då utsatthet för mögel oftast sopas under mattan då fastighetsägare och arbetsgivare oftast väljer att peka i en annan riktning istället för att undersöka, åtgärda och ta i problematiken.

citerar:

"Ponera vad som händer då en kvinna klagar på sin arbetsplats där det finns fuktskada, mögel och träskyddsmedel. Kvinnan har blivit sjuk, fått typiska sjuka hus symtom och upplever att hon blir bättre då hon inte är på arbetet, likt vid semesteruppehåll och på helger. Följderna har blivit så allvarliga att hon inte längre är arbetsförmögen. Vad tror du man säger inom vården? KBT-behandling ska enligt Steven Nordin (6) vara det bästa botemedlet trots att man ännu inte utvärderat och vetenskapligt säkerställt metoden i relation till symtom och sjukdom inducerat i sjuka hus. Om KBT inte avhjälper, vad händer då? Kvinnan riskerar hamna utanför det sociala skyddsnätet och får troligen en stämpel som handlar om psykisk ohälsa. Den för huset eller fastigheten ansvarige ställs utan skyldighet och blir genom den mot kvinnan naiva polariseringen eller polemiken i stort sett skuldfri. 

Psykologiska faktorer kan ligga med i bilden men sällan så starkt som dessa män framför. Deras knapphändiga och ofullständiga vetenskapliga hävd formligen drunknar i annan medicinsk och toxikologisk forskning, samtidigt som de pratar omkull sina egna teser. Dålig planering och intressestyrt sponsrat arbete verkar det som. Vem betalar för det här, vilka intressenter?

Hur ska man inom kommunerna då det gäller fuktskadade förskolor och skolor reagera på Johnny Lorentzens och Steven Nordins rön? Det blir troligen som innan ett asch, det luktar lite men det skadar inte, så det är ingen brådska att åtgärda. Bara att vädra lite extra. Kommunerna kan alltid luta sig mot den f.d. överläkaren i Örebro, Kjell Andersson (4) som genom Örebroenkäten (MM enkäterna) (15) tar reda på att ingen är sjuk, även om så är fallet. MM enkäterna är bra men bara om de används rätt och ärligt. Vi har bevis på motsatsen. (15) Faktum är att spåren från Johnny Lorentzen och Steven Nordin leder tillbaka till Kjell Andersson som en gång i tiden börjat med denna tokiga polarisering emot psykiska faktorer.

Forskningsrönen är mycket egendomliga då man säger att skador måste åtgärdas, men att det inte är någon egentlig fara så länge man inte är rädd för skadelukten. Ändå blir allt fler sjuka, även utan att reagera på lukten. Lukten som kanske inte ens finns även om det är fukt- och mögelskada i huset. 

Det här är inget annat än kvinnoförtryck samt missbehandling av barn. De män som drabbas ska inte heller glömmas bort. 

Vi kräver utredning av situationen kring sjuka hus. Utredning är sett till digniteten given då man nu tillsätter utredning om mörkandet av överfallen av kvinnor i Sverige. Tilläggas skall att det dagen efter presentation av denna artikel från åklagarmyndigheten blev beslutat att Polisens undanhållande av uppgifter om övergreppen inte skulle utredas. Ytterligare liknelse med sjuka hus som inte heller utreds.  "

söndag 21 juni 2015

Rapsolja och dess negativa effekter

När jag ändå är i farten så skall jag passa på att slå ett negativt slag för rapsoljan. Min mage gjorde en rejäl vändning till det bättre när jag slutade med den för 20 år sedan. Det första jag hörde när jag flyttade till USA var att de Kanadensiska myndigheterna påtalat att den bearbetade giftiga rapsoljan vilken där kallas för Canola oil är mer lämpad för bilmotorer än människomotorer.

Rapsoljan är billig att framställa och finns idag i allt ifrån mat till hygienprodukter. Tänk på att det som kroppen inte mår bra av skall heller inte läggas på huden.

Du avgör själv om du skall äta rapsolja eller ej. Den verkar fungera bra för vissa men inte för alla. Våra kroppar är som små kemiska fabriker och de reagerar inte alltid samma så gör rätt val för dig själv och din kropp.http://thetruthaboutcancer.com/canola-oil/


Can a “health food” eaten by millions really be dangerous?
Canola oil and its derivative, rapeseed, are primary suspects for the exceptionally high incidence of Asian lung cancer[1].
According to mainstream media though, canola oil is “good for the heart” offering viable monounsaturated fats similar to olive oil. Sadly, much of what we hear in the mainstream media and various “health” blogs has been influenced by aggressive marketing tactics of big food companies.
For this reason, it is critical to know what websites to avoid and where you can go to get trustworthy and accurate health information.
In order to understand how canola oil came into the marketplace, some historical background is needed.
A Bit of History on Canola Oil
We can trace olive oil back to olives and sesame seed oil back to sesame seeds, so wouldn’t it make sense that canola oil would come from canola seeds? Well, it’s not the case. There is no natural canola plant that produces canola oil.
In the late 1960s canola oil was invented in Canada. The oil was cheap to manufacture and a dominant ingredient in many processed foods. A derivative of the rapeseed plant, which is part of the mustard family of plants, canola oil has been hybridized to eliminate the lethal erucic acid found in rapeseed.
Olive oil was the product of choice among those who were health conscious; however, it was quite expensive to mass produce. So the food industry, needing a more affordable substitute, started selling rapeseed oil. Unfortunately, the rapeseed oil caused muscular heart lesions.
The erucic acid found in rapeseed oil is naturally poisonous to the degree that insects avoid it. Rapeseed oil is also the source of the notorious chemical warfare agent[2], mustard gas. The US banned rapeseed in 1956 when thousands of soldiers and civilians experienced blistered lungs and skin. Rapeseed oil also lubricated steam engines and ships due to its unique ability to adhere to wet metal.
In 1964, the food industry collaborated with both the chemical and nuclear industries[3] in an attempt to reduce the toxicity levels of rapeseed. It took the food industry over a decade and a tremendous amount of genetic engineering to get rapeseed oil to be acceptable to the US market.
The late 1970s introduced a technique of genetic treatment involving cracking open seeds.[4] Canadian plant breeders developed a variation of rapeseed that produced a monounsaturated oil low in erucic acid.
The name was changed to LEAR: Low Eruric Acid Rapeseed. LEAR was not well received in the US as its association with rapeseed was too glaring. Not to mention having the word “rape” in a product name, which did not promote a healthy image.
In 1978 the food industry merged the words “Canada” and “ola” meaning oil – creating the name Canola Oil.

Jodbrist länk till bröstcancer?

Intressanta rader och man kanske till och med kan säga att de känns ganska så logiska.
Vi lever i en värld av föroreningar och efter senaste kärnkraftsläckan så har vi ännu mer 
radioaktivitet i omlopp.


citerar:

A recent study found higher levels of free T3 (a thyroid hormone) as well as thyroid peroxidase and thyroglobulin antibodies in patients with breast cancer when compared to healthy controls. (1) Nearly one in seven (14%) U.S. women have breast cancer. Thyroid disorders are the most common endocrine disorder present in the U.S. There are estimates that from 10-40% of the U.S. adult population suffer from a thyroid disorder. Could there be a link between the 40-year epidemic rise of breast cancer and thyroid disorders?
Our iodine levels have fallen over 50% during the last 40 years. I (along with my partners) have tested well over 6,000 patients for their iodine levels and have found that over 96% are deficient in iodine. Most are severely deficient. As I wrote in my book, Iodine: Why You Need It, Why You Can’t Live Without It, iodine deficiency is responsible for the epidemic of thyroid and breast disorders that we are seeing today. This includes autoimmune thyroid disorders such as Hashimoto’s and Graves’ disease, thyroid cancer and hypothyroidism as well as fibrocystic breast disease and breast cancer. Every cell in the body requires adequate iodine levels to function optimally. In the glandular tissue—the thyroid, ovaries, uterus, breast, pancreas, and prostate–iodine is responsible for maintaining the normal architecture of the glands. When iodine deficiency is present, it sets in motion a cascade of events. This cascade starts with glandular cysts forming. If iodine deficiency continues, the cysts become hard and nodular. The next step is the glandular tissue starts to assume a precancerous appearance—called hyperplasia. The final stage in this sequence is cancer. The good news is that in vitro (in test tubes) and in vivo (in animals and people) studies have found that iodine therapy can halt the progression of glandular events and even reverse it.
The answer is “yes”.
And the link could explain not only the breast and thyroid connection but also why we are suffering from an epidemic of other glandular illnesses—including cancer—of the ovary, uterus, pancreas, and prostate. What is the link?
The link is iodine deficiency.

http://www.sciguru.org/newsitem/19146/jet-contrails-affect-surface-temperatures?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+ScienceNewsScigurucom+%28Science+News+SciGuru.org%29söndag 29 mars 2015

Liten vaccin autism-video från over thereVisste du att....

Vaccintillverkarna inte behöver betala rättegångskostnader, den kostnaden står skattebetalarna för.

Hälften av alla barn i USA idag lider av kroniska sjukdomar......


Borde inte vaccinskadade barn ha rättigheter?


Eventuella hälsorisker med trådlös strålning

Alltid bra att vara uppdaterad när det gäller smutsig el och trådlös strålning. 


Varför inte besöka

http://elektrosmog.se              tisdag 10 mars 2015

E330 citronsyra inte längre vad namnet säger

Fick en länk sänd av en bekant idag eftersom han funnit en bra artikel om citronsyra.

Detta är viktig information för våra allergiker.

Kontakta tillverkaren om du är osäker på om det handlar om äkta citronsyra eller en biokemisk produkt.


http://www.aktavara.org/news.aspx?r_id=112765

E330, citronsyra, är en av livsmedelsindustrins mest använda tillsatser. Men trodde du att ämnet, med det oskyldigt klingande namnet, var tillverkat av citroner, så trodde du troligen fel.

Medlet, som har en antioxidativ, konserverande men framförallt surhetsreglerande effekt i allt från krossade tomater till läsk, är idag i själva verket en rent bioteknisk produkt.

Råvaran till citronsyra är sällan längre citroner eller annan frukt. Istället är den någon form av sockerhaltig lösning, inte sällan framställd av den billiga och i dagens livsmedel frekvent använda majsen. Till denna lösning sätts svampar av svartmögel, Aspergillus niger, som när de "äter" av sockret producerar bland annat citronsyra.

Nästa steg i processen är att filtrera bort själva möglet. För att sedan utvinna just citronsyran ur lösningen tillsätts det starkt basiska ämnet släckt kalk, kalciumhydroxid, varpå ett salt av citronsyra, ett citrat, fälls ut.

Detta salt omvandlas sedan tillbaka till citronsyra genom behandling med svavelsyra. Av citronsyra framställs också en handfull andra E-nummer med liknande effekt, kallade citrater.

Produktionen av citronsyra sker i stora fabriker, varav en stor del ligger i Kina. Enligt statistik från 2007 tillverkades ungefär 1,6 miljoner ton citronsyra i världen, varav ungefär cirka 70 procent användes till livsmedel.

En del personer uppger sig, bland annat på vår sajt, få allergiska reaktioner av tillsatsen citronsyra, vilket skulle kunna ha att göra med finns rester av mögel, mögelsporer eller mögelbiprodukter i tillsatsen. Vi känner dock inte till någon forskning som stödjer detta och EU:s matsäkerhetsmyndighet EFSA menar att biotekniskt framställd citronsyra är säker.

Ivar Nilsson