tisdag 28 mars 2017

Obligatoriskt vaccinprogram motion 2015/16:430 strider mot grundlagen?

Sent: Monday, March 27, 2017 6:37 AM
To: sofia.arkelsten@riksdagen.se
Subject: Obligatoriskt allmänt vaccinationsprogram Motion 2015/16:430

Hej Sofia,

I din motion finner jag följande text:
Ett litet antal föräldrar vägrar att vaccinera sina barn och skyddar dem alltså inte från de nio farliga sjukdomarna. De utsätter också andra människor för fara när de motverkar förebyggande av smitta. Detta skapar lidande och utsätter barn för onödig fara. Därför bör riksdagen ge regeringen tillkänna att det allmänna vaccinationsprogrammet ska vara obligatoriskt.

Vore mycket tacksam om du kunde motivera ditt påstående så att jag förstår vad det är för fara som andra människor utsätts för när föräldrar av olika anledningar väljer att inte vaccinera sina barn. Har du betänkt att det även finns religiösa skäl, olika sjukdomsbilder, allergier och att det i vissa fall finns biverkningar som måste ställas emot sjukdomens biverkningar.

Tänker du dig ytterligare en tandlös lagstiftning med en massa undantag?Så här känner jag Sofia:

Ett beslut om tvångsvaccinering strider inte bara emot grundlagen utan även mot de mänskliga rättigheterna. Alla har rätt att bestämma över sin egen kropp. 

Läkemedelsföretagen/vaccintillverkarnas lobbyister har sedan några år tillbaka spridit informationen om att ovaccinerade skulle utgöra en fara för de vaccinerade. Jag har inte mer än fem års studier inom hälsoområdet i ryggsäcken själv men jag har vänner som är läkare och kan väl lugnt säga att det är ingenting som kan verifieras i skolmedicinens utbildningsmaterial. De är medvetna om de olika innehållsämnena och deras biverkningar men har inte gjort något försök att finna hälsosammare substitut. Vi är fortfarande i fasen pest eller kolera. 

Jag förstår att ni som politiker saknar kunskaper inom detta område och att använda lojalitetsmotiveringar ytterligare en gång känns inte riktigt rumsrent. Pandemrix gav allvarliga biverkningar. Biverkningar som tillverkaren inte behövde ansvara för då de blivit friskrivna ifrån ansvar gällande eventuella ersättningsanspråk.  

Jag anser att beslut om vaccinering skall ske i samråd mellan läkare och föräldrar när det gäller barn eller mellan läkare och vuxen. Det är inget beslut som skall tas av regering/riksdag då ni inte har den medicinska kompetens som behövs för att avgöra vad som är rätt eller fel för en annan människa. 

Ett vaccin skall om det fungerar starta antikroppsbildning mot sjukdomen och om detta inte sker så är vaccinet verkningslöst. I dagens vacciner finner vi ofta avdödade virus som till och med är sönderklippta för att de skall kunna sälja och distribuera fler doser. 
De innehåller även en uppsjö av andra arters gener, allt ifrån barnfoster till gnagare, tungmetaller och andra kontaminering. Det är upp till varje familj att avgöra vad som är rätt för familjen. De som vaccinerar sina barn idag får inte heller adekvat information om biverkningar vilket gör det svårt för föräldrar att ta beslut.

De som väljer att inte vaccinera sina barn är väldigt ofta väl pålästa då det går att ladda ner innehållsförteckningar och att läsa forskningsrapporter vilket ger en tydlig bild  av de fakta som bör tas med i beräkning när man tar sitt beslut. Att köpa bilden av att det finns ett stort antal skrämselpropaganda som gör att människor tar felaktiga beslut köper jag inte längre. Vissa tillverkare har börjat ta betalt för sina rapporter för att minimera risken att information får för stor spridning vilket även leder till att våra läkare tycker att det är för omständligt och tidskrävande att hålla sig uppdaterade. 

Handen på hjärtat Sofia. Skulle du vilja att någon tog dessa beslut för dig?

Varma hälsningar
Pia Lindqvist Hopkins

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar