tisdag 28 mars 2017

Kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa i Sverige 2017

Sent: Friday, March 3, 2017 10:02 AM
To: ud.registrator@regeringskansliet.se
Subject: Kvinnors rättigheter
 

Kära Isabella Lövin,

Jag blir alldeles varm i hjärtat när jag läser om dina insatser gällande den plattform som hela världen nu pratar om. En global rörelse som kommer att leva vidare genom "She decides".
 
Du vill att vi på detta sätt skall höja våra röster, att vi skall tala ut, göra våra val och prioritera det vi vill prioritera. Du har rätt, politik är inte att gapa och skrika, det är att skapa förändring och det är en ljuvlig filosofi du bär i ditt hjärta.

Det är hjärtskärande att höra att det är så många som två miljoner flickor som föder barn innan de fyllt 15 år. Att de här flickorna och kvinnorna som plattformen avser att hjälpa har ett stort behov av stöd det kan vi nog alla vara överens om. Jag förstår att du som minister för internationellt utvecklingsarbete är mycket nöjd med resultatet av denna konferens.

Då ni  gick ut med den här konferensen för bara tre veckor sedan så är det väldigt imponerade att höra att det finns en så enormt stark vilja hos många aktörer i världen som vill stå upp för kvinnors rättigheter samt för sexuell och reproduktiv hälsa. Vad jag förstår så har Sverige nu bidragit med 200 miljoner kronor men att det fortfarande saknas stora summor för att täppa igen luckan efter det att USA dragit sig ur. Att inte fortsätta med dessa ekonomiska bidrag till privata organisationer ses som ett ordentligt bakslag då forskning visar att mödrahälsan försämras om aborträtten begränsas. Risk för mödradödlighet kan öka vid osäkra aborter och det är ju inte tillrådligt.

Så nu kära Isabella, hoppas jag, att du rullar upp ärmarna och startar en ny plattform så att vi får lite kvinnlig trygghet i Sverige också. Kostnader för att kunna bedriva en säker verksamhet på den kvinnoklinik som stängdes i Sollefteå är cirka 16 miljoner kronor per år. Nästa sjukhus som ligger i farozonen som pekats ut är kvinnokliniken i Östersund. Som du säkert förstår så är ju kurser i bilförlossningar ett ordentligt bakslag för de drabbade kvinnorna samt deras partners som är boende i Norrland. Jag tror säkert att RFSU kan vara behjälplig med att ta fram den senaste forskningen gällande vad som krävs för säkert barnafödande, med tanke på både mammans och barnets hälsa och rättigheter. Även Stockholm har lite problem med tillgängligheten och det är inte alla kvinnor som säkert kan transporteras till Finland eller till någon annan stad.

Sedan vill jag även att du skall höja rösten för alla de flickor som varje vecka utsätts för sexuella kränkningar och  våldtäkter i Sverige. Då de flesta våldtäktsmän får sina straff nedskrivna eller på andra grunder blir helt  friade. Vill som exempel nämna att våldtäkten inte ansågs vara grov nog eller att rätten valt att skriva ner gärningsmannens ålder. Detta kan skapa psykiska problem för flickorna, då de känner skuld för det inträffade med anledning av gärningsmännens åtnjutande av gräddfiler. Här behövs utbildad personal och år av rehabilitering för att de skall få hjälp med att komma tillbaka till livet.  Det är inte bara psykologiska ärr som här måste tas i beaktande utan även de fysiska skador som uppkommit och som ger både fysiska och ekonomiska men för livet. 

Vill även nämna att de yngre minderåriga flickor som redan vid ankomst till Sverige är gifta med äldre män också behöver hjälp med laglig rätt. Laglig rätt till en trygg sexuell hälsa, att få ha sin barndom i fred eller att få vara tonåring som alla andra. Det krävs terapeuter som kan upplysa dem om att de som minderåriga inte behöver ha sex med sin make om de själva inte vill. Om de blir gravida och önskar abort så skall de skyddas och ges rätt till detta. 

Ser med stor förhoppning fram emot ditt nästa stora engagemang för kvinnors rättigheter och för vår sexuella och reproduktiva hälsa i ditt eget hemland Sverige. 

Varmt tack för att du lyssnar.

Med vänlig hälsning

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar