tisdag 28 mars 2017

Implantat vätskebildning i brösten - lymfom?

http://www.lakemedelsvarlden.se/cancer-fran-brostimplantat-aven-i-sverige/

Citerar: I förra veckan skrev Läkemedelsvärlden.se om att den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA gått ut med en säkerhetsvarning rörande bröstimplantat, som i sällsynta fall kopplas till cancersjukdomen anaplastiskt storcellslymfom, ALCL, en typ av non-Hodgkins lymfom. Det är en mycket ovanlig komplikation som tycks ha samband med implantatens texturerade, alltså något skrovliga, yta.
Fram till februari i år hade den amerikanska myndigheten fått in 359 rapporter om fall där lymfomsjukdomen kopplas till bröstimplantat, varav nio lett till att patienterna avlidit.
Även i Sverige har åtminstone ett dödsfall förekommit relaterat till sjukdomen. Birgit Stark är specialist i plastikkirurgi och överläkare vid kliniken för rekonstruktiv plastikkirurgi på Karolinska universitetssjukhuset. Hon är också registerhållare för bröstimplantatregistret, BRIMP, där fallen med ALCL i Sverige registreras.
– Det bekräftade dödsfallet skedde 2015, berättar hon. Det var en kvinna som fått sina implantat 2006.
Sex år efter att hon fått implantaten bildades en vätskeansamling, serom, i bröstet. Sen serombildning, det vill säga mer än ett år efter implantatets inoperering, kan vara ett tecken på uppkomst av ALCL. Men då, 2006, var ALCL inte en känd diagnos i samband med bröstimplantat.

Jag arbetade med friskvård i USA 1998 och följde många kvinnors kamp för upprättelse gällande de skador som bröstimplantaten orsakad dem att nämna cancer eller andra inre skador som uppkommit pg av läckage. Vad som poängterades var att de nya implantaten var mycket bättre än de gamla. Man ville förstås fortsätta sina välbetalda arbeten som plastkirurger.
Kvinnor skall inte vara nöjda med sig själva de skall söka ständig förbättring för rätt utseende öppnar dörrarna till framgång och rikedom. Uppenbarligen var de nya implantaten inte helt ofarliga och man kan bara beklaga att människoliv spills helt i onödan..... all in the name of: modetrend. Mammor lär era döttrar att de är vackra som de är och att implantaten är till för dem som råkat ut för olyckor eller sjukdom. 
Jag kan i skrivande stund inte finna att någon information gick ut år 2015 när dödsfallet inträffade. Det skall inte behöva ta två år innan varningar går ut till allmänheten att denna risk finns och den skall definitivt diskuteras innan någon kvinna lägger sig under kniven så hon har full insyn och förståelse för de risker hon medvetet utsätter sig för. 

EU tittade på de viktigaste frågeställningarna och kom fram till vilka upplysningar som måste ges till kvinnor som funderar på bröstimplantat.
Se: http://www.notisum.se/rnp/eu/lag/50160666.htm


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar