lördag 27 augusti 2011

Stick hål i slidan på bröllopsnatten....

Mycket skall man läsa och höra innan öronen trillar av.

Vad sägs om svenska gynekologers råd till invandrarkvinnor att sticka sig med en nål i slidan på bröllopsnatten? Historien förtäljer inte om andemeningen är att dölja våldtäkt, dölja föräktenskapliga sexakter mellan parterna eller om det är för de anhörigas förnöjelse och godkännande.

Ännu ett bra och vetenskapligt bevisat/beprövat råd ifrån läkare och läkarvetenskapen.... för det måste det väl vara eftersom läkare måste hålla sig till vetenskapligt beprövade metoder. Detta är ytterligare ett bevis på att vi fortfarande lever i ett hm hm samhälle och att vi har långt kvar att gå för att nå den demokratiska öppenhet som våra styrande talar om.

Varför inte gå ut med detta råd till alla tjejer för på så sätt så särbehandlar vi inte våra svenska flickor i vården. Det kanske sätter piff i akten för vissa andra, eller?

Det skulle vara intressant att veta om det följer någon bipacksedel med instruktionen "göm nålen i kjolfållen". Flickorna måste ju i den kunna läsa om eventuella biverkningar som kan ske och hur dessa skall undvikas. Man behöver inte arbeta inom vården för att förstå att här kan det lätt inträffa en blodförgiftning om det brister i renhet. Mannen kan ha bakterier på sin hud som tränger in i såret. Kanske det till och med är så att gynekologen vill ha en återkommande patient vad vet jag..... tankar går åt alla håll.

Nyamko Sabuni anser att rådet är helt oacceptabelt men ur hälsans synvinkel så vore det mer intressant att höra vad Maria Larsson och Annika Linde tycker. Att de älskar nålar det vet vi redan men är det annorlunda i denna form?


Göm nålen i klänningsfållen

Det kontroversiella rådet gavs först i ett vårdprogram från Karolinska sjukhusets SESAM-enhet (Enheten för sexuell hälsa) 2004. Det är skrivet av doktor Lotti Hellström vid Södersjukhusets mottagning för våldtagna kvinnor. Rådet går ut på att flickorna efter det första samlaget ska sticka sig i underlivet med en nål som hon gömt i klänningsfållen eller bland sybehör i toalettväskan. Trots att rådet har kritiserats från flera håll hänvisar tunga institutioner fortfarande till hennes riktlinjer. Nationellt Centrum för Kvinnofrid (NCK) i Uppsala refererar till skriften i sin handledning för hälso- och sjukvården om hur man ska stödja flickor som drabbas av hedersproblematik. Den blev klar i juni.
Docent Birgitta Essén vid NCK säger att man genom hänvisningen till Hellströms skrift beskriver frågeställningens historik.
– Vi har ett helt vårdkoncept med råd som vårdgivare kan använda sig av när flickor söker för oskuldsrelaterade frågor. Vi måste arbeta med de här frågorna på psykologisk, social och medicinsk nivå – och som en fråga som handlar om sexuell hälsa. Det är inte så lätt att ändra traditioner från en dag till en annan, säger Birgitta Essén till Aftonbladet.

"Den allra yttersta utvägen"

Även Svensk förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG) hänvisar till Hellströms skrift i sina råd till medlemmarna.
Lotti Hellström beskriver rådet som den allra yttersta utvägen sedan alla andra sätt att hjälpa flickan har misslyckats.
– Det kan handla om att skydda en skräckslagen, ensam 17-årig flicka vars liv är i fara, säger hon.
Gynekologen Matts Olovsson är vetenskaplig sekreterare i SFOG:s styrelse och var inte medveten om att man refererat till rådet på sin hemsida.
– Självklart står vi inte bakom ett råd som går ut på att flickor ska skada sig själva. Vi ska diskutera frågan på ett styrelsemöte i veckan och se om vi ska plocka bort referensen, säger han till TT.

2 kommentarer:

  1. De kanske istället borde börja informera människor om att alla tjejer inte blöder vid sitt första samlag. Och försöka lösa problemet från grunden istället för att ta till en akutåtgärd. Kanske kan funka tillfälligt för de tjejer med invandrarbakgrund, som kommer från en kultur där man måste vara oskuld, men det löser ju inte grundproblemet vilket är synen på tjejers sexualitet. Och uppenbarligen finns ju den skeva synen inte bara i "de där kulturerna".

    SvaraRadera
  2. Jag håller fullständigt med dig Anni men hur löser man grundproblemet vilket i mina ögon handlar om männens syn på tjejers sexualitet?

    SvaraRadera