onsdag 24 augusti 2011

GMO proteiner dödar bin

Kanske är det så att GMO proteiner även dödar oss människor på sikt men det verkar inte vara så många forskare som är intresserade av att göra några närmare studier i denna fråga.

Att beröra att det finns vissa likheter med tjocktarmscancer kan nog bortförklaras av korrupta forskare som så mycket annat.

Att producera och sälja hela bisamhällen var en ny storsäljare i USA i början av 2000-talet när jag bodde där eftersom de hör och häpna behövs för pollineringen………..  

men vi kanske kan få några utländska bemanningsföretag intresserade av att rekrytera manuella pollinerare, eller?

Åt fanders med ekosystem…. vem behöver egentligen dem när det finns piller undrar dagens flundra….


Conclusion:
      The proof is obvious that one of the major reasons of the bees’ decline is by the ingestion of GMO proteins. This is problematic, as there is such an increase of indigestible foods in humans and bees. The situation of colon cancer in humans is somewhat similar in occurrence. This is only a theory but leaves one to wonder what are we eating en mass. The external or complementary good of the bee is obviously a rise for a global concern. The long-term economical and environmental impact has yet to be completely understood. 
The Ecological Impact of horizontal gene transfer and increase of rampant disease is not fully examined and if so, is kept silent by these Conglomerates. The Economic impact of the bee colony collapse would mean inflation, scarcity of agricultural commodities, and ultimately the collapse of North American agriculture.
The Environmental Impact of scarcity and increased demand for resources, will beyond doubt have severe repercussions for our long-term food security.  The bio-diversity of the bees causes positive economic and ecological externalities. The negative externalities have yet to be fully grasped or understood.
Organic crops: still relatively untouched
      The truth is that organic farming is relatively untouched as the bee crisis is concerned. Organic farming maintains the diversity of the eco-system and preserves the quality of the foods produced. The economic impact that the scarcity of bees will potentially have on our society as a whole is very worrisome. In the end, only our children will fully realize; that it was greed that destroyed our beautiful blue planet.
Bra att Global Research valde att publicera både gammalt och nytt eftersom det har en tendens att falla i träda…

http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=25950

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar