onsdag 25 september 2013

Homeopati ett hopp för cancerpatienter?

HPV-vaccinen är mycket omdiskuterade eftersom otaliga rapporter om biverkningar inkommit världen över. Så visst är denna studie intressant som Dagens Homeopati skriver om. Själv tror jag inte på den nya tekniken som arbetar med avdödade sönderklippta virus. Borde vara bättre med något som inriktade sig på att förgöra cancercellerna.

Bra att forskning pågår på många olika områden. Hörde härom dagen att tyskarna är ganska framgångsrika med olika behandlingar och en anledning kan ju vara att man kombinerar vanliga läkemedel med homeopati.
Kanske vi i Sverige så småningsom kan öppna sinnet för kombinerade behandlingar??http://dagenshomeopati.se/2013/09/15/homeopati-far-cancerceller-att-bega-sjalvmord/Studie visar att Lycopodium i potenserna 5C och 15C orsakar apoptos, alltså programmerad celldöd hos cancerceller. Homeopati på friska celler ger däremot ingen eller liten skade-effekt.

Cellinjen HeLa-celler användes, som kommer från livmoderhalscancer. Viruset innehåller en kombination av mänskliga kromosomer och gener från humant papillomavirus, HPV.
Potensen 5C som är under avogadros tal och potensen 15C som är över avogadros tal användes i studien. Bägge potenserna visade sig ha cytotoxic effekt på cancercellerna.
Med tanke på att cancerbehandling som används idag har som biverkan att den också dödar friska celler, ger denna forskning hopp att i framtiden cancerpatienter kan få en behandling som dödar cancerceller men inte friska celler. Fortsatt forskning är befogad.
Notera också att det var cancerceller från livmoderhalscancer som begick självmord av den homeopatiska medicinen. Vilket alltså kan betyda att HPV-sprutan, om detta ovan stämmer, blir ännu mer onödig än vad den redan är.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar