tisdag 8 juli 2014

Depression och mögel

Kort citat nedan - läs hela artikeln/inlägget här:


http://www.lfs-web.se/mogel-lackande-hjarna-depression.htm
Depression

På sidan Mögel-hus orsakar depression och skilsmässa lade vi ut svar på en fråga som sedan företagsstarten varit mycket vanligt inkommande, nämnligen om mögel i hus kan vara orsak till depression, håglöshet, trötthet, irritation, ilska, koncentrationssvårigheter och liknande tillstånd. Ett antal år senare kan vi nu i skrivande stund ge mer ingående svar på frågan och det blir inte nekande eller på något sätt avvikande utan istället mycket mer förtydligat. Svaret är ja, det finns högst sannolik koppling. (17, 20, 29) Inte minst är det frekvent omtalat att mögelutsatta personer lider av kroniskt trötthetssyndrom (ME) också kallat chronic fatigue syndrome. Vid test på ME patienter som varit mögelexponerade konstateras att det finns mögelgift i kroppen till skillnad från icke exponerad kontrollgrupp. (18)

Just mögelgifters roll vid inandning är medicinskt sett oklar trots att det finns en mängd studier som framhäver de potentiella skadeverkningar som gifterna har. En av rollerna mögelgift kan ha vid depression är att ge sig på mitokondrierna som bl.a. är till för att ge kroppen och hjärnan energi. (18, 19, 20) Mögelgift är förknippat med neurotoxicitet bl.a. genom oxidativ stress (21) och har vidare dokumenterad förmåga att kunna passera och nedsätta funktionen i blod-hjärn barriären.

Depression är faktiskt satt i förbindelse med samma biomarkörer som mögel är då det löser ut inflammationstillstånd. Samma avvikande värden av cytokiner etc. som ses hos sjuka hus patienter ses också hos de som är deprimerade utan att ha varit fuktskadeexponerade. (16, 20) Informationsmängden och studierna om det här är så överväldigande att tvekan om orsakssamband inte finns. Det som saknats är en sammanslagning av forskningen. När sådan nu görs faller pusselbitarna på plats. Inflammation är nyckeln till förståelse för många sjukdomar, liksom olika inflammationstriggande faktorer såsom mögel, bakterier(streptomyces) och fuktskadeemissioner från material och kemikalier. En kaskad av "nedsättande" händelser sker i kroppen där det ena påverkar det andra.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar