tisdag 12 februari 2013

Vetenskapsbaserad snuspolitik á la Christofer Fjellner (M).
Det är guld värt när man finner citat som följande:

Vi behöver mer vetenskapsbaserad politik istället för
politisk baserad vetenskap.
Då skulle nog många börja förstå att snus är ett mindre
hälsoskadligt alternativ än rökning”.

Europaparlamentarikern Christofer Fjellner (M)
I en intervju i Tobak & Mer apropå EU:s snusförbud.

Måndag 11 februari 2013 /NWTChristofer, Christofer, vetenskapsbaserad politik är precis vad du och alla andra politiker allaredan sysslar med. I denna vår värld så är det tillverkarna (politikerna) som har fria händer och som egenhändigt sätter upp de kriterier som behöves för att nå de slutresultat som avses. Utvärdering, försvar och pajkastning sker först efter avslutat och genomfört test. Ersättningar medges och utbetalas mycket mycket sällan.

Vad vi behöver är en politisk baserad vetenskap där politikerna via lagstiftning styr upp lagar och regler för hur vetenskapsbaserade tester skall utföras.

Som det är idag så inhämtas information ifrån lobbyister, som själva kanske inte ens sitter med hela den korrekta faktabilden utan endast framför vad de blivit ombedda att säga. Det är ju det som de har betalt för. Sedan att de som grädde på moset kan vinna stora lobbyistpriset är ju även det en liten extra morot för dem, eller hur?

Skulle snus vara mindre hälsoskadligt än rökning? Rökning av vadå?

Vilken är nyttan och vilken är riskerna med tobaksprodukterna? Att nyttan är ekonomiska vinster för företag och aktieägare är helt klart samt att riskerna är en mängd antal sjukdomar....
Är det antal kronor som ställs mot antal registrerade sjukdomar eller dödsfall?

Vad är din åsikt och ditt uttalande grundat på Christofer, vetenskaplig nytta eller risk?

Menar du att snusning skulle vara mindre hälsoskadligt än rökning eller att snus är ett mindre hälsoskadligt alternativ till cigaretter, cigarrer eller dylika tobaksprodukter som rökes?

Hur är det egentligen Christofer ….... är det tobaken i snus/cigaretter/cigarrer som är farlig i sig självt eller är det alla tillsatserna som är skadliga för hälsan? Vilka skillnader föreligger hälsomässigt mellan snus och röktobak, med tillsatser samt utan?

Har du någonsin rökt obesprutad ekologisk odlad tobak utan tillsatta smakämnen och kemikalier som golvlim etc.? Vet du skillnaden? Vilka vetenskapliga studier har du läst?
Är det så svårt att förstå att EU inte anser att smakämnen som lakrits eller annat som skapar sug, inte hör ihop med tobaksprodukter.
Jag har själv varit rökare och när suget kom, ja, då ville jag ha en cigarett som smakade tobak. En snusare vill ha snus som smakar snus för om de är sugna på lakrits så kan de köpa det påsvis för ett helt annat pris.
Vad suget handlar om, kan jag faktiskt inte svara på, men det vore inte otänkbart att suget gäller något av de tillsatta kemikalierna före själva nikotinet. När jag började röka ekologiskt så gick min konsumtion ner ifrån 25 cigaretter om dagen till hela 5, ibland bara 4. Konstigt nog så röker man när suget kommer och om man inte känner något sug så glömmer man lätt av tobaken för annat som är mer intressant. Att sedan ta beslutet att sluta med 4-5 om dagen var inte svårt alls.


För tillverkarna så handlar det i första hand om resultat och inte om människors hälsa. Kanske är EU-medborgarna lite mer införstådda med riskerna än vad vi svenskar är och i dessa ekonomiska kristider så är det knappast populistiskt att godkänna något som skulle leda till höjda kostnader för sjukvård.
De sjukdomar som skulle följa i denna svenska exportvarans spår blir...hör och häpna.... till en belastning för de skattebetalare som bor i det landet där användarna insjuknar.

Att svensk politik på senare år nästan helt övergivit sina medborgare och skattebetalare, står fullständigt klart för många. Privatisering och stöttning med hjälp av skattemedel till företag är den nya satsningen. Utan förtag så stannar Sverige, eller hur?
De små skall numera ta hand om de stora och som tack så sker neddragningar inom vården och väntetiderna blir bara längre och längre.

Kanske nästa motion kunde handla om tobaksbolagen och deras nya satsningar på privata ”Hospice” där de ger sina tobakskunder ett värdigt slut med en god palliativ behandling.

Avslutningsvis så skulle det vara intressant att få veta hur ni politiker i M resonerar gällande fisande kor kontra fler flygavgångar och hur det påverkar allas vår hälsa. Mindre antal kossor på ängarna och mer flygplan i luften.... voyne voyne.

Har MP somnat in helt? Snus inverkar på munnen och munhålans inre miljö.......
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar