tisdag 17 juni 2014

Läkemedel säkerhet och våra barn

http://childhealthsafety.wordpress.com/2014/06/17/dr-ben-goldacres-alltrials-or-alllies-hiding-info-on-killer-medical-drugs-for-pharma-profit-misleading-80000-supporters-about-the-alltrials-campaign/


Det blir mer och mer uppenbart att läkemedelsföretagen väljer att undanhålla viss information. Vi blir bara delgivna vad de vill att vi skall veta. 

Hur kan man skydda sig själv, går det överhuvudtaget? Har man någon rimlig chans emot denna gigantiskt stora industri som värnar patent och insynsskydd. 

Vi kan bara hålla oss informerade och försöka ta de beslut som vi tror är rätt för oss.

Det finns "whistleblowers" som gör tappra försök. Huruvida de har rätt eller fel är upp till varje enskild individ att själv ta ställning till. Vi lever i en värld där korruption och mutor har blivit vardagsmat, vilket är både positivt och negativt för alla parter. För vem kan man lita på?


citerar:

Professor David Healy reveals information about how GlaxoSmithKline has been hiding information about killer drugs which it presents as safe and effective when they are not, like Paroxetine which causes children to commit suicide when supposedly meant to treat depression.   Professor Healy states:
Right now today GSK are refusing to tell the children who have been injured by their drug in Study 329 that they were injured by their drug.  Tomorrow GSK will do the same and tomorrow and tomorrow. ….. The reason GSK, Pfizer, Lilly and AbbVie don’t want anyone to get access to the data is so that no-one can access the damage.  No-one can find out about the Dan Markingsons who die or are injured in company trials.  They are not doing this out of a concern for Dan Markingson’s confidentiality.  They are doing it in order to avoid being sued.”
If you thought AllTrials was about getting all drug trial data published and so opened up to scientific scrutiny, like Dr Ben Goldacre and cronies want you to think, then you and 80,000 other individuals who publicly backed AllTrials on that basis and some who donated at Goldacre’s exhortations, seem to be wrong, judging by the information Professor Healy reveals.
Övrig läsning som tar upp rapportering av biverkningar etc:

http://davidhealy.org/sense-about-science-first-admit-no-harm/
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar