fredag 9 januari 2015

Gardasil - ingen risk för MS!?! Efter bara 2 års registerstudier....

http://www.lakemedelsvarlden.se/nyheter/ingen-ms-risk-av-hpv-vaccin-13746

Enstaka fallrapporter har gett intrycket av att HPV-vaccination skulle kunna ge multipel skleros eller andra sjukdomar som bryter ner myelin i nervsystemet.
Då vaccinet ingår i en allmän vaccinering i många länder och fler än 175 miljoner doser redan getts är eventuella orsakssamband med även ovanliga biverkningar viktiga att reda ut.
Nu har svenska och danska forskare gjort en registerstudie där nästan fyra miljoner flickor och kvinnor mellan 10 och 44 år ingick. Bland dessa fick 789 000 personer HPV-vaccinet Gardasil. Under riskuppföljningstiden på två år fanns det inget samband mellan vaccinationer och att utveckla ms eller liknande sjukdomar slår studien fast.
Sjukdomarna som studerades var multipel skleros, synnervsinflammation, akut disseminerad encefalit och andra myelinförstörande sjukdomar i centrala nervsystemet som lett till sjukhusbesök och informationen om dessa hämtades i Sverige från Patientregistret vid Socialstyrelsen. Vaccinationsinformationen hämtades från Folkhälsomyndighetens HPV-vaccinationsregister.Funderingar som vi alla borde ha: 

"Det är en väldigt kort observationstid för ett påstående om att inget samband finns.

Två års observation ... vad händer efter fem år ... tio år ... men problemet kommer sannolikt att osynliggöras i framtiden, då intentionen finns att vaccinera alla."


Vetenskapliga studier har en tendens att grunda sig i befintliga rapporter istället för att individerna grundligen undersöks. 


Tycker att forskningen gått framåt med stormsteg. 
Att studera register istället för myelinskivor tar mina tankar till häxornas kristall-kulor...., eller?


En bekant funderar i följande banor:

 ...en registerstudie är den enklaste och kan vara verkligt trovärdig. Man verkar registrera alla som får vaccin mot HPV, sen tar man deras personnummer och kör mot tex. alla som har MS, som tydligen också finns registrerade och så faller det ut ett antal som jämför med dem som inte har fått vaccin. Tänk om alla rökare varit registrerade och så samkörde man med registren för KOL och lungcancer. Då skulle man se att fler rökare får cancer. Fast det vet vi och så får man inte, ännu i alla fall ... registrera rökning...
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar