onsdag 16 mars 2016

Borrelia och förmodade följdsjukdomar

Har du fått borrelia eller känner du någon som drabbats så läs upp dig kunskapsmässigt så att du själv eller ditt barn kan få den bästa vården.

Beroende på var man bor i världen så används olika testmetoder och jag har rekommenderat många vars barn drabbats av symptom att ta sig till Tyskland snarast möjligt då de ligger långt före när vi pratar test, diagnos och behandling. Jag är förvånad över att testmetoder och behandling inte ligger i prioritet trots att många drabbats.Citerar Borrelia - en global epidemi.

"Efter alla kontakter jag haft och alla studier jag läst, är jag tämligen övertygad om att väldigt många som är diagnosticerade i ME/CFS, MS, Fibromyalgi, Altzheimers och även några med Parkinson och ALS de facto har en aktiv borreliainfektion. Borrelia ligger bakom ett antal autoimmuna sjukdomar. Det finns t o m studier som visar att borrelia triggar vissa tumörbildningar. Borrelia är en fruktansvärd sjukdom, om den inte blir behandlad i tid.
Just nu pågår en insamling av bevis bland flera som jag har hjälp av. Jag tror att många av er kommer att bli förvånade när det kommer att presenteras. Borrelia och dess medinfektioner är en epidemi!  Det är en mörkning som pågår i Sverige. Jag skulle uppskatta att mellan 50-70% av alla med ME/CFS eller fibromyalgi har aktiv infektion av borrelia, Säkert uppåt 40% av de med MS. Det finns andra diagnoser som även har hög representation av aktiv borrelia, vilket jag återkommer om."
Läs hela inlägget här:


Citerar: Provtagnings- och behandlingsmetoder mot Borrelia för utvecklas

"Flera personer som varit kronisk sjuka under många år hör nu  av sig till mig löpande efter att ha erhållit positiva resultat på utländska borreliatester (företrädesvis Elispot). Många av dem har deltagit i den så kallade spiroketundersökningen där spiroketer kunde påvisas i deras blod. Är det ren bluff? Är det påhitt? Symtombild, synliga spiroketer i blodet och positivt på ett borreliatest som anses både ha hög sensitivitet och specificitet enligt studier, borde tillsammans med låga värden på CD57-prov vara en rätt säker metod. Elispot är dock inte validerat i Sverige och därför inte en godkänd diagnosticeringsmetod.
Kronisk borrelia förnekas av en handfull personer i Sverige, vilket förstås påverkar övrig sjukvårds inställning. Vad har de för motiv till det? Bygger deras synsätt verkligen på vetenskap och beprövad erfarenhet? Den är ju riktigt skral i Sverige. Annat är det med ILADS, vars behandlingsriktlinjer antagits nationellt i hela USA. Det innebär även att behandling av borrelia får ske så länge som det är nödvändigt.
Det innebär förstås en uppenbar risk att många människor inte får rätt diagnos, och därmed inte heller rätt behandling. Ca 70%  får en typisk hudrodnad några dagar efter smittotillfället. Om man upptäcker rodnaden och kanske även fästingbettet är det normalt inga problem. En vanlig penicillinkur på 10 dagar med kåvepenin kan ofta räcka för att slå ut spiroketerna som då befinner sig i blodbanan och är lättåtkomliga. Även om antibiotika, doxyferm/doxycycline, är att föredra då det är mer bredspektra.
Om man inte får hudrodnad, men vet med sig att man blivit fästingbiten och kanske insjuknar i feber, ledvärk mm, så blir det lite svårare då antikroppsbildning är sen avseende borrelia. Det kan ta flera veckor, varför ett ELISA-test kan ge felaktigt resultat. För övrigt kan ELISA alltid ge felaktigt resultat då just antikroppar är ett särskilt kapitel  avseende borrelia."
Läs hela inlägget här:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar