torsdag 24 mars 2016

Virusstudie neuroendokrin cancer FAS-1-studie

Låt oss hoppas att denna nya metod kan förbättra situationen för dem som drabbats av cancer i magtarmkanalen samt i lungorna då dagens behandlingsmetod endast stoppar tumörernas tillväxt. Studien är privat finansierad.

Det onkolytiska viruset är ett genmodifierat adenovirus som specifikt angriper neuroendokrina tumörer. Genom att byta ut virusets promotor mot en promotor specifik för endokrina tumörceller kan viruset bara dela sig i tumörcellerna. Det i sin tur leder till att tumörcellerna sprängs medan omkringliggande, friska celler, klarar sig.
– I och med att cellerna sprängs släpper de också ut antigen som stimulerare immunsystemet, vilket gör att vi även får en immuneffekt, säger Kjell Öberg.
I fas I-studien ingår patienter med leverdominant sjukdom och virusinjektionen ges genom en kateter i leverartären. På så vis sprutas viruset rakt in i levern där det sedan sprider sig.
– När vi har visat att det fungerar kan vi fundera på hur vi kan applicera viruset mer systemiskt, säger Kjell Öberg.

Läs hela artikeln här:

http://lakemedelsvarlden.se/nyheter/forsta-cancerpatienten-doserad-i-virusstudie-15057Inga kommentarer:

Skicka en kommentar