söndag 13 maj 2012

Vaccin ger autistiska symptom på primater

Babyapor utvecklade autistiska symptom efter att de vaccinerats med de mest populäraste/vanligaste vaccinen.
Läs artikeln: Vaccine bombshell: Baby monkeys given standard doses of popular vaccines develop autism symptoms – by Ethan A. Huff, staff writer - Originally published May 6 2012 naturalnews.com article- av Ethan A. Huff, personal författare - Ursprungligen publicerad 6 Maj 2012 naturalnews.com
Dagens vaccinförespråkare och forskare påstår att vacciner inte har något som helst samband med utveckling av autism hos barn och man kan då fundera över varför de blundar/döljer en del av sanningen.
Om ett läkemedel fungerar bra på råttor så fungerar det bra på oss människor. MEN…… Om ett vaccin orsakar autism hos primater då händer liksom ingenting med människobarnen…..  Tror de höga vederbörande i sina vita fina rockar att den stora massans hjärnor är så mossiga att de inte kan klara av att tänka själva? Ett och ett blir här inte två.
Den primära frågan som man skall ställa till tillverkare och förespråkare är:
VARFÖR FORTSÄTTER MAN ATT GE BARN AV DE VACCINER SOM MAN VET ORSAKAR AUTISM HOS PRIMATER?

Forskare vid UP Universitetet i Pittsburgh, PA, fann att många av de ap-ungar som ingick i forskningsprogrammet utvecklade autistiska symptom och det efter att ha givits standarddoser av ordinare barnvaccin.
Flertalet av vaccinen innehåller den giftiga tillsatsen Thimerosal, en kvicksilverbaserad förening som fasats ut i vissa vacciner, men som fortfarande används i några andra. I studien ingick även den kontroversiella MMR vaccinet mässling, påssjuka och röda hund, som gång på gång visar samband mellan autistiska symptom och andra lika allvarliga och ofta oåterkalleliga hälsoproblem hos barn.
Vi kan bara tacka för denna kritiska forskning som genomförts och hoppas på att denna kan understryka det kritiska behovet av breddad forskning inom vacciner och dess innehåll.
Om någon glömt så vill jag påminna om att ett läkemedel skall förebygga och bota inte skapa andra sjukdomar….
Det här med att man bara forskar i ett vaccin i taget är heller inte bra. Idag så vet inte forskarna vad som händer när fler än ett vaccin sprutas in samtidigt. Kanske en kemisk reaktion någonstans som man inte förutsett?
Analysen av studien på svenska finner du här:
och i på engelska:

Källa: http://childhealthsafety.wordpress.com/2012/05/07/baby-monkeys-get-autism-from-standard-vaccines/


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar