torsdag 7 mars 2013

Cancer, virus och vaccin -en djungel.

Idag läser vi och lär på nätet. Vi bildar vår egen uppfattning, funderar och summerar, det är som att gå in i en djungel i ett land man aldrig förut varit i. Man går förutsättningslöst in i en ända och finner direkt att det finns tusentals upptrampade stigar att välja mellan. Stigar med hänvisning till höger,vänster eller rakt fram och som leder till vägskäl, en klippkant eller till skylten: obehöriga äga ej tillträde. Mellan de olika områdena pågår djungelkrig så man får gå på tå med vita bomullsvantar. Om man har jättetur så råkar man på någon hängande lian som man kan svinga sig bort i. Det spelar ingen roll hur mycket man skriker, man måste lära sig att överleva i djungeln speciellt som Tarzan har pensionerat sig.

Men allt vi läser överensstämmer inte alltid med sanningen. Det vinklas en hel del eftersom vinklingen är ett sätt att äska pengar till bl a forskning, som vi alla vid det här laget vet, är enormt kostnads och tidskrävande. Väldigt få vill eller kan arbeta gratis. Men det handlar även om olika uppfattningar eftersom forskare faktiskt kommer fram till olika resultat. Det beror i mångt och mycket på vad de söker efter och ibland kommer ett resultat upp liksom en biverkning för dem. Forskning är i stor grad beroende av en stor portion nyfikenhet som drivande faktor till sökandet av sanningen, den sanning som kan påvisa om deras tankar i formandet av hypotesen är sann eller falsk. Och sedan så har vi tillverkarna av de produkter som skall bota, läka eller förebygga allt som forskarna finner ut -även de skall se om sitt hus och cashflow.

En väninnas bror arbetade med cancerforskning på 80-talet och via honom fick jag lära mig att cancer med all säkerhet orsakades av virus och kanske till och med av bakterier eller parasiter. Men att man valde att tala tyst om detta eftersom man då var rädda för att skapa någon slags panik. Tänk om människor skulle börja se på cancersjuka som smittande objekt..... vem skulle då umgås med dem och ge dem den vård de behöver. Över åren så har jag nämnt detta ett flertal gånger och fått både skratt och huvudskakningar till svar. Men så en dag kom HPV vaccinet och eftersom jag inte har kontakt med den tidens bekantskaper så undrar jag om mina gamla ord klingar någonstans i bakhuvudet. Nu trettio år senare skall dessa cancerskapande virus bekämpas med vaccin. Varför nu kan man undra och varför startade man inte för 25 år sedan? Forskningen har med all sannolikhet gått framåt inom området sedan 80-talet och man kan ju fundera över vad det är som de inte talar öppet om.... ännu....och varför talar man inte om hur man skall skydda sig praktiskt via försiktighet, hygien och annat?

Min syster sa för över 20 år sedan "man behöver ingen liten kondom - man behöver en stor jävla kondom som täcker hela kroppen" - hon kom direkt ifrån en kurs som handlade om sexuellt överförda sjukdomar eftersom hon då arbetade på gyn. Hon hade kollegor som faktiskt inhandlade ficklampa till sovrummet, inga smutsiga snorrar eller snorrar med utslag skulle ges tillträde efter denna chock. Detta, ett minne, ligger mig mycket varmt om hjärtat och har gett många goda skratt.

Varför har man släppt tankegångarna på förebyggande friskvård, är sanningen den att det egentligen inte går att skydda sig? Mina tankar lutar åt det hållet eftersom cancern förespås öka istället för att minska. Något annat som ökat markant är kemikalietillverkningen, vi har säkert fått 100.000:tals nya ämnen utöver de som tillverkades och användes fram till 70-talet, samt fortfarande används. Sedan så har vi förstås ökningen av läkemedel och vaccin som ges till de djur som slaktas för att hamna på våra köksbord. Att gå tillbaka och bli vegeterian är inte heller helt säkert eftersom det inte finns tillräcklig variation inom det biodynamiskt odlade utbudet. Men människokroppen är helt fantastisk och de allra flesta brukar klara av omställningar som sker genom att cellerna genetiskt programmeras om. Men ibland blir det lite för mycket skit i systemet och då kapslas det in för senare utforsling. Om det blir för mycket av den dåliga varan så kastar kroppen in handduken. Fullt förståeligt. Kan det vara så att cancer faktiskt kan ha en positiv inverkan på vår kropp i ett förgiftat stadie?
Och att man inte skall tillsätta mer gift eftersom gift oftast inte bekämpar gift utan att man skall börja tänka i nya innovativa banor. Det är inte många som vet men mycket av det som används för cancerbehandling har använts vid biologisk och kemisk krigsföring.
 
Den första Hepatit B (HBV) virus infektionen dokumenterades år 1883. Utbrottet skedde bland varvsarbetare i Tyskland, efter att de blivit vaccinerade mot röda hund. Ett vaccin som då innehöll mänsklig lymfa ifrån bärare av HBV viruset. Vaccin har med andra ord varit en smittbärare i sig självt i lite över 100 år och detta skriver jag till dem som tror att vaccin är helt ofarliga och bara räddar liv. Det finns fler förorenade vaccin som ställt till det inom hälsoområdet och kommer förmodligen alltid att finnas eftersom virus är levande och måste framodlas i någonting levande. Försök görs nu med klippta avdödade virus och förmodligen kan anledningen till detta vara att man på så sätt tror sig kunna minska smittorisker och biverkningar. Nackdelen med dessa klippta avdödade virus som jag uppfattar det är, att skyddet efter en vaccination inte håller mer än ett fåtal år, vilket innebär att patienter ständigt måste vaccineras om, få s.k. boosters. Tillbaka till ämnet HBV.

HBV sprids via kontakt med och genom kroppsvätskor. Man beräknar att cirka 2 biljoner människor idag bär på denna sjukdom världen över och att cirka 300 miljoner av dessa är diagnostiserade som kroniska bärare av sjukdomen.
Man tror att kronisk HBV infektion orsakar upp till 80% av alla cancerogena cellförändringar som kan ske i levern. Låter skrämmande när man hör det men om man tittar lite längre bortom savannen, så kan man lära, att kroniska bärare av HBV huvudsakligen finns bland missbrukare, bland dem som missbrukar droger eller sex. Alla nyfödda barn i USA vaccineras mot HBV och det redan efter bara några timmar, direkt efter födseln. Detta sker enligt medicinsk expertis satta regelverk eftersom Hepatit B (HBV) orsakar cancer i levern.

Siffror från CDC utvisar att cirka 0,1-0,5% av den amerikanska befolkningen är kroniska bärare av HBV. Detta resultat är baserat på att endast 5% av de akuta HBV infektionerna leder till kronisk HBV. Med andra ord så verkar det som om cirka 95% av dem som smittas av HBV läker ut och därmed kan de aldrig bli kroniska bärare. Men de som då har blivit klassade som kroniska bärare, utvecklar alla de levercancer? Svar nej, CDC:s kalkyler utvisar att det endast är cirka 25% av dem som är kroniska bärare av en HBV infektion som dör i förtid av levercancer.

Är det kanske möjligt att förändringar skett under resans gång? Kan det nu kanske finnas andra faktorer som orsakar eller hjälper till att orsaka lever cancer? För trots allt så finns det ju en hel del människor som dör i sjukdomen.

Om en gravid kvinna testas positiv för Hepatit B, innebär detta då att hennes barn kommer att vara eller bli infekterat? Svar: Nej. Enligt CDC så är chansen för en mamma att smitta sitt barn c:a 10%.
Med information som denna i ryggsäcken..... tänk tanken.... behöver verkligen alla barn vaccineras omedelbart vid ankomst och i så fall vilken skulle motiveringen vara? Anledningen till att jag funderar i de här banorna är att inom snar framtid så kommer våra barn att vara så fulla av allsköns vaccin och att detta kan få katastrofala effekter. Än så länge så ligger Sverige bra mycket lägre, men i USA är det inte ovanligt att en baby får 9 vaccin på raken och det ibland på en och samma dag. Ingen sjukförsäkring och volontärarbetande läkare, snabbt, lätt och billigt. Och sedan undrar man varför barn får autism och andra neurologiska sjukdomar........

Vi har nu även fått lära oss att humant papillomavirus (HPV), vilket är ett vanligt förekommande befolkningsvirus, ett som de flesta av oss redan bär på, orsakar livmoderhalscancer och att det är med anledning därav som man nu försöker övertala föräldrarna till flickor och pojkar att vaccineras redan vid 9 års ålder. Konventionell medicin lär oss alltså att virus orsakar cancer men är det hela sanningen? En läkare som jag kände trodde att cancervirus är något som de allra flesta bär på, alltså de ligger latent i våra kroppar och att det borde spenderas mer forskning på att söka orsaken till var som triggar igång deras celldelning.
HPV har blivit klassad som den vanligaste sexuellt överförda infektionssjukdomen i USA och cirka 20 miljoner människor beräknas idag vara infekterade. Man räknar med en årlig ökning på cirka 6 miljoner nya infektionsfall. Enligt CDC så fann forskare HPV-virus i cellerna på utvecklad livmoderhalscancer redan på 80-talet. Det finns mer än 100 olika typer av kända HPV virus, vad man vet per idag så kan endast ett fåtal av dem anses vara cancerframkallande. De vaccin som finns på marknaden idag täcker tyvärr inte alla dessa HPV typer men för dem som är intresserade så finns det ett nytt som ligger i pipelinen och som testats i all hemlighet under några år.
 
Många med mig trodde att Bill Soft skulle bli vår nye Tarzan men han klarar liksom inte den rollen. Vi måste söka en ny som snabbt kan svinga sig i lianerna och komma till undsättning när vi behöver det.


 
 
 
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar