fredag 15 november 2013

Flublok det första influensavaccinet, rekombinant GMO


By Jonathan Benson | Global Research, June, 2013
”According to reports, the U.S. Food and Drug Administration (FDA) recently approved the vaccine, known as Flublok, which contains recombinant DNA technology and an insect virus known as baculovirus that is purported to help facilitate the more rapid production of vaccines.”
”According to Flublok’s package insert, the vaccine is trivalent, which means it contains GM proteins from three different flu strains. The vaccine’s manufacturer, Protein Sciences Corporation (PSC), explains that Flublok is produced by extracting cells from the fall armyworm, a type of caterpillar, and genetically altering them to produce large amounts of hemagglutinin, a flu virus protein that enables the flu virus itself to enter the body quickly.”

Flublok influenza vaccine for the 2013-14 season now available

Published on November 14, 2013 at 12:07 AM · No Comments
Protein Sciences Corporation, the manufacturer of Flublok, the new, pure influenzavaccine containing no egg proteins, influenza virus, preservatives (e.g., thimerosal), antibiotics, gelatin or latex, announced today that doses for the 2013-14 season have been released by the FDA and are now available. Quantities of Flublok are limited and will be distributed on a first-come, first-served basis exclusively by FFF Enterprises.
Flublok, a cutting-edge class of influenza vaccine called RIV3 (recombinant hemagglutinin influenza vaccine, trivalent formulation), is made by making just the active ingredient needed for protection without growing influenza virus.  The vaccine contains 3 times the protective ingredient in traditional flu vaccines.
The CDC recommends the use of Flublok for all adults 18-49 years old and specifically for those in that age range who have a known or suspected egg allergy, regardless of severity.


Inte farligare än andra influensavaccin och likvärdiga biverkningar.

Ett vaccin som riktar sig till den åldersgruppen som normalt väljer att inte vaccinera sig. Om det nu är så säkert så borde det ju kunna ges till barn, åldringar och människor med nedsatt immunförsvar.

Åter igen så kommer ett nytt vaccin ut på marknaden. Testat och säkert. Säkert! Har vi glömt Pandemrix... nej det har vi inte.
Vilka biverkningar skall vi få se denna gång och är det staten som med hjälp av våra skattepengar skall stå för eventuella ersättningar? 


https://www.nordfront.se/forsta-gmo-vaccinet-ute-pa-marknaden.smr
USA. Nu har det genmodifierade influensavaccinet Flublok släppts på marknaden. Det är det första influensavaccinet gjort på genmodifierade proteinsträngar och finns nu på marknaden.
Nu har influensavaccinet Flublok, som myndigheten FDA godkände tidigare i år, kommit ut på marknaden. Flublok är det första godkända vaccinet baserat pårekombinant DNA. Det innebär att vaccinet innehåller genmodifierade proteinsträngar, i det här fallet från tre olika influensavirus. Vaccinet innehåller även ett insektsvirus känt som baculovirus, som enligt producenten, Protein Sciences Corporation (PSC), ska snabba på produktionen av vaccinet:
Genom att extrahera celler från en typ av nattfjärilslarv (Spodoptera frugiperda) och sedan genmodifiera dem kan man få cellerna att producera stora mängder hemagglutinin. Hemagglutinin är ett protein som hjälper influensaviruset att binda sig vid en frisk cell för att sedan kunna ta sig in i den friska cellen (och kroppen).
Så genom att använda sig av de genmodifierade cellerna och genmodifierade proteinsträngar slipper man nu odla fram viruset på det traditionella sättet i till exempel hönsägg. Därför kan man nu snabbt få fram stora mängder vaccin under en epedemi och öka vinsterna för vaccinindustrin.
Frånser biverkningarna
Men det nya vaccinet har visat sig ha många sidoeffekter, bland annat har patienter drabbats av nervsjukdomen Guillain-Barre Syndrome. Andra potentiella biverkningar är allergiska reaktioner, luftvägsinfektioner, huvudvärk, trötthet, försämrat immunförsvar, rinnsnuva och muskelvärk.
Enligt uppgifter på bipacksedeln som följer med vaccinet dog två försökspersoner till följd av Flublok under PSC:s utvärdering. Trots biverkningar och dödsfall insisterar fortfarande företaget på att vaccinet är säkert och effektivt. Det genmodifierade vaccinet uppges fungera på hela 45 procent av de influensavirus som existerar idag.
Enligt Reuters är redan två andra genmodifierade vaccin under utveckling. Ett av vaccinen, som utvecklas av Novavax, kommer även det innehålla ”virusliknande partiklar” från insektslarver.


Mycket pengar involverade gällande GMO vaccin forskning:  

http://www.prnewswire.com/news-releases/protein-sciences-announces-presentations-at-icaac-of-clinical-data-on-flublok-the-first-recombinant-egg---and-additive-free-protection-from-influenza-by-john-treanor-md-pandemic-formulation-and-lisa-m-dunkle-md-seasonal--169164976.html


Bipacksedeln:

Jag är inte förvånad över att läsa att biverkningar skall rapporteras in för det görs numera under resans gång. Dock fortfarande på frivillig basis i Staterna.


Nästa steg blir väl att förpacka doserna så att de kan spridas med flygplan, eller?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar