fredag 15 november 2013

Vetenskapsmän pratar ur skägget om GMO grödor, finns inga ordentliga studier.

Jag vill ha ett GMO-fritt Sverige. GMO-märkning skall ske på alla produkter oavsett bearbetning.

Anteckningar

Ett. http://www.ensser.org/media/Sammanfattning av uttalandet, "Ingen vetenskaplig konsensus om GMO-säkerhet":
1. Det finns ingen vetenskaplig konsensus om att genmodifierade grödor och livsmedel är säkra för människors och djurs hälsa.
2. En peer-reviewed översyn av säkerhetsstudier på genmodifierade grödor och livsmedel som finns om ett lika stort antal forskargrupper upphov till oro över GMO säkerhet som grupper avslutande säkerhet. Dock var de flesta forskarna avslutande säkerhet anslutna med bioteknikföretag som stod att dra nytta kommersialisera GM grödan i fråga.
3. En översyn som ofta citeras för att visa genmodifierade grödor och livsmedel är säkra i själva verket omfattar studier som väckte farhågor. Forskarna är oense om tolkningen av dessa fynd.
4. Inga epidemiologiska studier har genomförts för att ta reda på om genmodifierade grödor påverkar människors hälsa, så hävdar att miljontals amerikaner äter GM-matar utan skadeverkningar har ingen vetenskaplig grund.
5. Det finns ingen vetenskaplig konsensus om säkerheten hos genmodifierade grödor för miljön. Studier har associerat GM herbicidtoleranta grödor med ökad herbicid användning och GM insektsdödande grödor med oväntade toxiska effekter på icke-målorganismer.
6. En undersökning bland forskare visade att de som fått stöd från bioteknikföretag var mer benägna att tro GM-grödor var säkert för miljön, medan oberoende forskare var mer benägna att betona osäkerheter.
7. Även om vissa vetenskapliga organ har gjort i stort sett stödjande uttalanden om GM under åren, de innehåller ofta betydande förbehåll, ring för bättre lagstiftning, och uppmärksamma de risker samt de potentiella fördelarna med GMO. Ett uttalande av American Association for att främja vetenskap (AAAS) hävdar GMO säkerhet utmanades av 21 forskare, inklusive långvariga medlemmar av AAAS.
8. Internationella avtal som Cartagenaprotokollet om biosäkerhet existerar eftersom experter världen över tror att en starkt förebyggande attityd är motiverad när det gäller GMO. Oron riskerna är välgrundade, vilket framgår av de ofta komplexa, motsägelsefulla och ofullständiga resultaten av säkerhetsstudier på GMO.

Översättningen som bjuds är ingen höjdare men här finner ni hela artikeln på engelska:http://gmwatch.eu/index.php/news/archive/2013/15126-no-consensus-on-gmo-safety-scientists-release-statementInga kommentarer:

Skicka en kommentar