söndag 17 november 2013

Något brunt konstigt födelsemärke växer i mitt ansikte

Grattis sa distriktssköterskan till mig..... så nu har även du blivit gammal...... 
leendet var varmt och ironiskt.

Något hade börjat växa i mitt ansikte och det kändes inte speciellt bra att inte veta vad det var 
som växte där vid sidan om ögat och speciellt roligt såg det inte ut heller för den delen.

Lugn bara lugn...... det är vara en liten senila verucca 
en virus som läker ut sig själv förr eller senare.

En kollega tyckte att jag skulle ta en kniv och skrapa bort den själv.
Olika äro vägarna vi väljer. Bedöm själv men var framför allt
inte orolig.

http://www.orebroll.se/sv/uso/Patientinformation/Kliniker-och-enheter/Hudkliniken/Patientinformation/Hudtumorer/Godartade-hudtumorer/Vartor-verruca-vulgaris/


Beskrivning

Verruca vulgaris orsakas av virus (flera typer). Vanligt i barnaåren men förekommer även hos vuxna. På fingrar ofta tämligen stora med hyperkeratos (förgrovad ytterhud). På övriga lokaler, företrädesvis i ansiktet, ofta med filiform (fingerliknande) yta. Fotvårtor ofta "intrampade", plana, med hård yta.

Behandling

Virusorsakade vårtor är alltid självläkande och bör i princip inte åtgärdas kirurgiskt. Dessa försvinner normalt inom loppet av månader, men kan ibland finnas kvar i flera år.
Tålamodet tar allt som oftast slut hos föräldrar till barn med vårtor. Man "kräver" att något ska göras. Trots påtryckningar bör kirurgisk åtgärd (operation) ändå undvikas.
Ett kirurgiskt ingrepp ger alltid  ett ärr som aldrig försvinner. Detta är extra viktigt vad gäller fotvårtor där ett tryckbelastat ärr kommer att vara smärtsamt för all framtid, medan vårtan bara är smärtande tills den har försvunnit. Istället rekommenderas en avlastande skumgummiring över vårtan så länge den gör ont.
"Egenbehandling" med filning och keratolytiska preparat ("Oj-Oj" och liknande) kan möjligen skynda på förloppet om den utförs konsekvent och på rätt sätt. Nya och möjligen effektivare vårtbehandlingsmedel har lanserats på marknaden under senare tid. Fråga på apoteket!
I den mån behandlande läkare inte orkar stå emot föräldratrycket, eller vid påtagligt plågsamma vårtor, kan kryoterapi (frysbehandling) vara aktuellt. Behandlingen kan utföras av hudläkare som fryser med flytande kväve. Upprepade behandlingar krävs. Behandlingen är smärtsam och är ytterst sällan aktuell för barn under 10 år.
Andra metoder som kan komma i fråga på hudkliniker är bl.a. laserbehandling och Bleomycininjektioner (ett slags cellgift).
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar