- Jag är väldigt nöjd, säger Åke Bergman, professor i miljökemi.
Hos Coop har andelen ekobananer ökat från 22 procent i början av förra året till 40 procent i slutet, rapporterar Dagens Nyheter. Ica noterar en uppgång med 150 procent sedan mitten av 2013.
Hos Axfood, med bland andra Hemköp och Willys, är ökningen cirka 100 procent mellan 2012 och 2013.
- Jag är väldigt nöjd över detta. Det visar att det finns en lyhördhet hos konsumenter att försöka att undvika onödiga kemikalier, säger Åke Bergman, professor i miljökemi vid Stockholms universitet.
Enligt butikskedjorna är en av förklaringarna till uppsvinget ett larm för snart ett halvår sedan om bekämpningsmedel i vanliga bananer.
Förra året analyserade Åke Bergman, på uppdrag av Testfakta, vilka bekämpningsmedel som finns i de vanligaste banansorterna. Det visade sig finnas insekticider och svampmedel i både skal och fruktkött. Men inte i de ekologiskt odlade.
- Vill man skära i sitt intag av bekämpningsmedel ska man välja det ekologiska alternativet, säger Åke Bergman, som efter testerna bara köper hem ekologiska bananer.
Han tycker att det finns anledning att göra det, även om de uppmätta nivåerna i Testfaktas test låg under EU:s gränsvärden.
- Det finns ett skäl att göra det i preventivt syfte. Risken för att få i sig bekämpningsmedel från frukt och grönsaker är uppenbar.


Professorn testade en SVT reporter och här kan ni läsa resultatet:
flamskyddsmedel i gravad lax...
http://www.testfakta.se/livsmedel/article57652.ece