lördag 25 januari 2014

GMO och dess bekämpningsmedels biverkningar på gravida och foster

Till alla gubbar som säger att GMO inte är farligt för att det inte hänt er någonting när ni ätit produkter med GMO produkter i..... så vill jag bara säga.... tala för er själva...

Annat är det för gravida kvinnor och ofödda/födda barn. Bekämpningsmedlet till och med dödar mänskliga embryo celler.


Klicka in på länken och titta på staplarna själva.

Vi väljer vad vi vill ha på hyllorna i våra livsmedelsbutiker. Livsmedelsverket går i lobbyisternas ledband. De tycker inte ens att det skall anges på innehållsförteckningarna.http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0890623811000566

Abstract

Pesticides associated to genetically modified foods (PAGMF), are engineered to tolerate herbicides such as glyphosate (GLYP) and gluphosinate (GLUF) or insecticides such as the bacterial toxin bacillus thuringiensis (Bt). The aim of this study was to evaluate the correlation between maternal and fetal exposure, and to determine exposure levels of GLYP and its metabolite aminomethyl phosphoric acid (AMPA), GLUF and its metabolite 3-methylphosphinicopropionic acid (3-MPPA) and Cry1Ab protein (a Bt toxin) in Eastern Townships of Quebec, Canada. Blood of thirty pregnant women (PW) and thirty-nine nonpregnant women (NPW) were studied. Serum GLYP and GLUF were detected in NPW and not detected in PW. Serum 3-MPPA and CryAb1 toxin were detected in PW, their fetuses and NPW. This is the first study to reveal the presence of circulating PAGMF in women with and without pregnancy, paving the way for a new field in reproductive toxicology including nutrition and utero-placental toxicities.


Keywords

  • Pregnant women;
  • Maternal and fetal blood;
  • Nonpregnant women;
  • Genetically modified foods;
  • Glyphosate;
  • Gluphosinate;
  • Cry1Ab
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar