måndag 27 januari 2014

Mögel i hus och hem = allergier cancer.

Jag vill bara tipsa och ge en länk till en mycket informativ site som säljer produkter och tjänster tillsammans med en massa matnyttig information gällande mögel i våra hus och offentliga byggnader.

Jag hade en granne med två ständigt sjuka barn och det var först när det var dags för badrumsrenovering som orsaken kom upp till ytan. När man bor i hyreslägenhet så renoveras badrummen efter ett ex antal år och dessemellan förekommer inte många mögelkontroller om ens några alls. Efter totalrenoveringen så valde familjen att inte flytta tillbaka till lägenheten eftersom de inte var helt säkra på att alla sporer avlägsnats och det gjorde de rätt i. Paret har idag två barn som är mer friska än sjuka.

citerar:

Det är belagt att möglets gift kan vara allvarligt för hälsan och faktiskt är cancerframkallande att få i sig via mat. Det som nu efterforskas rejält är huruvida skadligheten är lika allvarlig då mögel följer med in i kroppen via inandning. Ett exempel på intressant upptäckt är att svartmögel stachybotrys kan ge "inandningsskada". Vid allergistämman som gick av stapeln vintern 2012 informerade den svenske forskaren Dan Norbäck om upptäckterna att fukt och mögel i hus likt rökning är tydligt negativt genom att lungfunktionen sänks i synnerhet hos kvinnor och barn. Då vi slår samman de flesta rapporter som kommer ut ges samma tydliga budskap, mögel har potential att skada hälsan och orsaka inflammation som leder till sjukdom! Immunförsvaret är oerhört komplext och man vet idag inte fullt ut vad som förorsakar cancer och vad själva cancertumörerna består av, åtminstone träts det inom läkarleden huruvida cancer är en cell som börjat växa sjukdomsartat eller om tumörer faktiskt kan bestå av mögel eller någon annan form av svamp, virus etc. Då det gäller sjuka hus har vi inledande tittat på olika faktorer såsom mögel, bakterier och kemikalier för tryckimpregnering, huruvida detta potentiellt skulle kunna påverka kroppen så att cancer bildas. Läs mer om mögel kontra cancer.
Det finns faktorer som visar upp att möglets verkan i kroppen kan vara både primär eller sekundär orsak till de hälsoproblem som ofta ses. Debatten om barn som har och får neuropsykiatriska diagnoser har varit bidragande anledning till att man forskat en hel del om vad orsakerna består av och hur bot eller lindring kan ske på bästa sätt. De senaste åren har diagnosen PANDAS kommit på tal, där man finner streptokocker vara en av anledningarna till sjukdomsutbrott. Vi vet att mögel kan sätta immunförsvaret i obalans och funderar över om det skulle kunna ge sådana effekter att opportunistinfektioner ges fri lejd, d.v.s. att kroppen inte kan hejda bakterierna då immunförsvaret ej har kraft nog. Detta diskuterar vi vidare om i artikeln; Mögel samverkar med bakterier och ger bl.a. autism - Pandas.

Och denna länk klickar ni på när ni vill ha tips och information:

http://www.lfs-web.se/mogel.htm


 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar