måndag 20 oktober 2014

Emotionell stress kan skapa sjukdom -1- ATT DUGA

ATT DUGA ELLER INTE DUGA..... that´s the question....


Detta är ett stort problemområde i mångas liv, men med vetskap så kan det göras mindre.

De som drabbas hårdast här är de som varit utsatta för psykisk misshandel, perfektionism eller en sträng religiös uppfostran.

De största problemområdena här är skuldkänslor, skam och rädsla som sitter långt, långt inne och många har kanske till och med adopterat känslorna som ett normalt JAG.

Skuld, skam och rädsla kan vara helt förödande. Förutom de plågsamma upplevelserna försätter sådana känslor kroppen i ett starkt stresstillstånd. Den största gruppen av människor som har problem inom detta område finner man bland perfektionister.
Häri ligger svårigheter för de berörda att se det ohälsosamma i agerandet eftersom de själva tycker att det är bra och beundransvärda egenskaper.


Att inte duga i sina egna ögon är värre än att inte duga i andras. Det skapar en stress inombords att ständigt prestera mer och bättre, att aldrig få vara riktigt nöjd.

Man kan vara perfektionist för att man trivs bättre med ordning och reda, för att man kan.... inte för att man måste. Och man kan faktiskt ta tre djupa andetag och fundera över vad man blir glad och tillfredsställd av.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar