måndag 20 oktober 2014

Emotionell stress kan skapa sjukdom -2- KÄRLEK

Lite kärlekskarameller att suga på?


Kärlek, sann kärlek, är att lägga mina egna behov och önskemål åt sidan och göra det som är bäst för andra och mig själv. 

Om valet står mellan mina egna och en annan persons behov eller önskningar, då väljer kärleken den andra personens.

Kärlek innebär att välja smärta.


Om du verkligen har älskat, då vet du utan tvivel att kärlek är smärta.

Men kärleken vinner över smärtan och väljer att göra det bästa i alla omständigheter.

Betyder det att jag aldrig får mina behov tillgodosedda? Absolut inte.

Det vore väldigt svårt, för att inte säga omöjligt, för mig att älska andra om jag inte älskade mig själv.

Problemet är att de flesta av oss är så upptagna av oss själva eller är så förslavade av våra destruktiva 
gamla minnen att vi ofta inte ens ser möjligheterna att visa andra människor kärlek.

Kärlek är inte heller sex. Sex är och skall vara en hyllning till livet. 

Brist på förlåtelse är ett resultat av själviskhet och brist på kärlek.

I själva verket är brist på förståelse en av de sekundära beståndsdelarna i kategorin för kärlek.Känslorna går alltid före förståelsen. När man älskar så skiter man i att förstå om man står i en valsituation. Man väljer att känna.
Att förstå allting kommer i andra rummet... det är inte det viktigaste. Det viktigaste är att man skapar vad man båda mår bra av.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar