söndag 22 maj 2011

Sjukvård och vinstmarginaler

SOS Alarm ägs till lika delar av Staten och SKL (Sveriges Kommuner och Landsting).

Vinstmarginalen skall ligga på 12 % per år och man kan ju fundera över vad de skall göra av de pengarna? Skall de komma skattebetalarna till godo eller skall de hamna som bonus i någon eller någras ficka?

De som förvaltar våra skattepengar för att de skall komma medborgarna till nytta och ge bästa möjliga service och vård drivs idag som privata bolag. Vinstmarginaler sätts före människans behov och i mina ögon så är det här att bryta mot de mänskliga rättigheterna. Vården bryter emot dessa dagligen ”in the name of profit”. Vi har även blivit itutade att kompetenta ledare kostar pengar och kräver att bonus samt stora pensionsavtal utlovas samt utbetalas. Detta vare sig de utför ett gott jobb eller inte och vissa har ju till och med fått sin fallskärm trots att de begått kriminella handlingar. Dessa kompetenta ledare drivs av att tjäna pengar, både till sig själva och åt sin uppdragsgivare. Men hur går det då med servicen och med dem som varje månad bidrar med sina skattekronor? Nja, vem bryr sig egentligen?

Det finns ett fåtal som fortfarande ser Sverige som den stora anfader som tar hand om allas väl och välmående. Livsmedelsverket, Läkemedelsverket, Landstinget, Försäkringskassan, Socialstyrelsen….ja de är alla tillsatta för att se till vårt bästa och dem kan vi lita blint på. Men snälla unga som sitter på rumpan och skriker ”upplys mig, så att jag själv kan avgöra om jag skall ta ett speciellt vaccin, äta antidepressiva”, eller vad det nu kan vara. Lita på dessa myndigheter och organisationer – valet är ert! Men glöm inte att det är ni och ingen annan som får ta konsekvenserna av era val.

De flesta tycker att vi har en bra fungerande vård i Sverige men det är människor som kanske varit på besök ett fåtal gånger. Det är först när du hamnar i en situation där du är i verkligt behov som du ser hur det verkligen fungerar. Vårdcentralens läkare är på semester. Eftersom det inte finns någon ersättare eller uppbackning så blir det att snällt vänta tills han/hon kommer tillbaka eller så får man söka akut. Man söker till en akut som klagar på att den heller inte fungerar för att de måste ta fall som vårdcentralerna normalt skall klara av. Resultat: hemskickad utan åtgärd och sedan får vederbörande gå med värk och oro i ytterligare ett par veckor. Detta är ingen påhittad saga utan detta är många äldres vardag här i Sverige idag.

Kanske lika bra att privatisera hela skiten för då får ju bara de som betalar själva den vård de kräver. Det kommer inte att bli den vård de behöver i alla lägen eftersom läkarna ständigt måste tillgodose vinstmarginalerna men det blir ju i alla fall lite omhändertagande. Fattiga medborgare får då rätten att dö på parkeringsplatsen utan att någon släpar in dem på akutmottagningen. Tyvärr är detta inte ett bra scenario eftersom hela vårdapparaten tjänar ofantliga summor pengar på sjuka människor.

Hur säkert är det när en myndighet kontrollerar en annan myndighet och båda har samma ägare? Jo, det blir precis som på ICA, datummärkningen har gått ut och köttet är otjänligt, vad händer med självkontrollsinstansen? De fokuserar på bolagets vinst och ger det utdömda köttet en färskare datum.
Läkemedelsverket följer EMA:s rekommendationer och vems Livsmedelsverket följer det vet i farfar för genmanipulerade födoämnen invaderar vårt land trots att de gör människor sjuka.

En sjukvård som bedrivs i vinstgivande syfte kan aldrig vara säker.

Läste följande på SVT Text sid 107 i morse och tänkte Johnny aha moderat så klart! Innebär inte detta att Moderaterna sätter vinstmarginal före människors liv, eller?


Nåjaaa…. Lägg inte kraft på småsaker

Kanske är det så att Johnny skall ta jobb som innebär tänkande runt Slottskogen eftersom han inte följer moderaternas filosofi, eller?

samt

- För oss moderater är det inte driftsformen som är det viktigaste, utan vårdens kvalitet och tillgänglighet. Vi vill låta alla goda krafter bidra till att skapa en tillgänglig och bra vård i hela regionen, säger Gunilla Levén      källa: http://www.lidkopingsnytt.nu/2011/05/09/moderat-utspel-vanstern-vill-stanga-vardcentraler/

Notera notera: att ägare kräver högre vinst och vem ägarna är!!!!

Ägarna kräver högre vinst

Publicerad i dag 06:23
Pressen ökar på SOS Alarm att redovisa högre vinst, visar DN:s granskning. Enligt styrelseordföranden Johnny Magnusson (M) ska personalstyrkan reduceras och fler samtal besvaras från andra håll i landet än där den som ringer in bor.
SOS Alarms ägare vill tjäna mer pengar på företagets verksamhet.
Eftersom bolaget inte ger tillräckligt hög vinstutdelning tvingades styrelsen i höstas införa ett krav på en årlig vinstmarginal om minst 12 procent. Det innebär att mer än var tionde krona som företaget drar in som omsättning måste gå till vinst – en andel som ytterst få statliga bolag når upp till i dag.
År 2010 låg vinstmarginalen hos SOS Alarm på 0,5 procent.
Företaget ägs till hälften av staten och till andra hälften av Sveriges Kommuner och landsting, SKL.
Den ekonomiska pressen på SOS Alarm har redan gett  resultat. Förs-ta kvartalet i år ökade vinsten efter skatt med 425 procent jämfört med samma period i fjol – från 2 miljoner till knappt 11 miljoner kronor. Det beror huvudsakligen på minskade personalkostnader.
Regionrådet Johnny Magnusson (M), som är ordförande i SOS Alarms styrelse, bekräftar för DN att bolaget just nu jobbar hårt med att redovisa ett bättre resultat.
– Vi har ett utdelningskrav på oss från ägarna som vi måste nå upp till. Vi måste vidta åtgärder för att få upp resultatet.
Ny teknik har införts som gör att personal på andra larmcentraler än där man bor kan besvara samtal. På så sätt jämnas toppar i belastningen ut och svarstiderna förbättras.
Tappar man inte den geografiska kopplingen?
– Ja, det kan finnas en risk för det. Men det handlar också om vilka samtal som styrs om först.
Innebär det att ni måste göra er av med personal?
– Avsikten är att vi ska reducera personalstyrkan generellt över hela bolaget, men vi vet inte hur.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar