söndag 22 maj 2011

Till och med läkarna skriker högt nu!

Läget är så pressat på vårdcentralen Gripen att läkargruppen befarar att många läkare kommer att säga upp sig.

Gripenläkarna slår larm

Karlstad
Läkarna på vårdcentralen Gripen slår larm.
I ett brev till ansvariga vid landstinget beskriver de sin arbetssituation som ohållbar.
– Det är nödvändigt för ledningen att se hur allvarligt läget är och att det utgör ett hot både mot patientsäkerhet och arbetsmiljö, skriver läkargruppen.
Det är specialisterna i allmänmedicin och ST-läkarna vid Gripen som genom sin facklige företrädare framför kritiken.
De säger att personalen inom landstingets allmänmedicin, dit vårdcentralerna hör, är ålagda att bedriva Sveriges billigaste primärvård.
Det ska ske samtidigt som bland annat antalet äldre multisjuka ökar, patientens fria val genomförts och med det löften om tillgänglighet, allt högre krav ställs på allmänläkarnas patientutredningar, det blir fler uppföljningar och kontroller, ökade krav på dokumentation och ökad byråkrati kring sjukskrivningar.
– Till detta ska vi vara tillgängliga för patienter via brev, e-post, fax och telefon, fortsätter läkarna.
De tillägger:
– Antalet ärenden som ska hanteras per dag är så många att flertalet av oss inte hinner under arbetsdagen och man tvingas sitta kvar efter arbetstid för att åtgärda det mest akuta.
Enligt läkargruppen leder den höga arbetsbelastningen till att planerade patientbesök är bokade för lång tid framöver och ofta måste även komplicerade fall tas om hand på de akutbesökstider som finns.
– Vi är ålagda enligt sjukvårdslagen att prioritera de svårast sjuka och av landstingsledning att erbjuda plats för alla som vill komma. Det går inte. Vi tilldelas ett beting som inte är hanterbart.
Den pressade arbetssituationen har även lett till sjukskrivningar bland sjuksköterskorna och att undersköterskor och sekreterare inte hinner med alla arbetsuppgifter.
– Man hänvisar till nyckeltal och ekonomiska ramar. Att vi inte klarar arbetet anses inte relevant. Om man påpekar detta kan man få svaret ”om det inte passar så kan du sluta”.
Läkargruppen befarar nu att många läkare kommer att säga upp sig.
– På vårdcentralen Västerstrand är det uppenbarligen vad som skett. Att primärvården på Västerstrand havererat innebär inte att vi plötsligt kan klara att ta mer eller har man tänkt att även köra oss i botten?
Slutligen skriver läkarna:
– När resurserna är otillräckliga är detta ett faktum som måste förmedlas till allmänheten. Man ska inte ge illusioner om något annat.
Karin Malmqvist, divisionschef för allmänmedicin vid landstinget i Värmland, säger i ett skriftligt svar att det i läkarnas brev finns flera uttalanden som var för sig kräver en fortsatt dialog och att hon självklart deltar i ett möte med läkarna och deras fackliga företrädare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar