fredag 16 september 2011

Förorenat Gardasilvaccin orsakar problem för skolflickor i USA.

Vem i hela världen kan vi lita på?.......... bra sång men tillbaka till verkligheten.

Man kan undra varför läkemedelsverk i USA och England godkänner vaccin som de uppenbarligen vet är förorenade/contaminerade. Det för tankarna till att det kan finnas en avsikt bakom som inte är helt rumsren. Läkemedel skall bota, lindra eller förebygga - inte skada eller orsaka dödsfall!


Innocent girls being injected with genetically engineered HPV rDNA

What all this means is that through Gardasil vaccines, innocent young girls are being injected with the recombinant DNA of HPV, and that this biohazardous substance persists in their blood. The implications of this are rather scary, as Dr. Lee explains:
“Once a segment of recombinant DNA is inserted into a human cell, the consequences are hard to predict. It may be in the cell temporarily or stay there forever, with or without causing a mutation. Now the host cell contains human DNA as well as genetically engineered viral DNA.”
The vaccine industry, of course, has a long and dark history of its vaccines being contaminated with cancer-causing viruses and other frightening contaminants.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar