tisdag 14 augusti 2012

GMO, infertilitet och cellförändringar

Ytterligare en studie som påvisar att GMO föda som getts till djur resulterar i en högre grad av barndödlighet samt orsakar fertilitetsproblem. En rysk biolog Alexey V Surov tillsammans med ett antal andra forskare matade hamstrar med Monsantos GMO soja under två år. (Dessa djur har en snabb reproduktionstakt som vi alla vet). Noteras skall att sojaprodukter inte ingår i en hamsters normala diet.
Till att börja med så noterades ingenting ovanligt och det var först efter tre generationer som de började se att vissa saker började gå fel. De noterade en ganska så allvarlig förändring när de tog ett helt nya par och fortsatte med samma diet. Dessa par växte saktare och det tog längre tid för dem att nå sexuell mognad. När tredje generationen föddes så djuren infertila. Förmågan att föra arten vidare hade helt enkelt försvunnit.
Även andra konstigheter noterades så som hårväxt i håligheterna insidan munnen, vissa hade hårväxt runt tänderna, vilken var borstlik. Forskarna tror att även små mängder av bekämpningsmedlet roundup kan vara källa till dessa störningar.

Även andra problem än infertilitet har dykt upp på GMO:s himmel att nämna:
Djuruppfödare i USA som använt GMO föda har inrapporterat infertila kor och grisar.
Australienska forskare har rapporterat att 4:e generationen Franken-uppfödda möss har blivit totalt sterila/infertila.
Tusentals döda får, buffel och getter har rapporterats in efter de ätit GMO bomullsfrö:
Inre organskador, cellförändringar i lever och bukspottkörtlar och förändrade enzymvärden.
Ökad celltillväxt i magsäcken hos råttor som givits GMO potatis, vilket potentiellt leder till cancer.
GMO majs bidrager till mänsklig övervikt (fetma) samt att inre organ inte arbetar som de skall.

Behöver man nämna mera? Jordbruksministern tycker att det är helt okey att odla GMO potatis i Skåne men vad tycker de skånska mammorna och papporna?

Kanske skall vi alla hoppa i säng med Monsanto, eller?

Läs hela artikeln:

http://readersupportednews.org/news-section2/312-16/12842-gmo-fed-hamsters-become-infertile-have-stunted-growth

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar