tisdag 14 augusti 2012

Hur vet vi om äpplet är vanligt eller gmo i butiken?

Dear friend,
 
This is for in the States, but perhpas the same system is used in EU.


Those stickers on fruits & veggies tell you a lot! 4 numbers mean they were conventionally grown, 5 numbers starting with number 8 means they are genetically modified (GMO), and 5 numbers starting with 9 means they were organically grown without the use of pesticides or GMO's / Love
 
Fick det här tipset för någon vecka sedan och vet ännu inte om samma system gäller även här i EU men jag skulle nog förmoda att så är fallet.
 
4 siffror utvisar att äpplet är konventionellt odlat
 
Äpplet kan även ha 5 siffror men om det startar med  en
 
8:a så är det ett gmo äpple
 
9:a så är det ekologiskt odlat utan bekämpningsmedel.
 
 
Två bra val utav tre, inte illa!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar