fredag 20 december 2013

Gravid? förlossning och sfinkterskador

Det var illa 2012 och ännu värre 2013. Om inte jag minns fel så hade UG ett program om sfinkterskador och vad dessa innebär för de kvinnor som slits sönder samt hur deras framtid ser ut. Alla spricker ju inte hela vägen utan en del spricker på insidan.
Är det brist på personal eller innebär bristen i detta fall att man inte anställt tillräckligt med personal under sommarmånaderna?

Har utbildningarna förbättrats så att en diagnos kan ställas direkt efter förlossningen eller sker de flesta anmälningarna fortfarande av patienten själv i efterhand? Finns tillräcklig kompetens på plats för en återställande operation?

En annan fråga som man skall  ställa sig är om händelseförloppet under förlossningen dokumenteras i sin helhet ... med tanke på tidsbrist etc. Kanske borde man råda blivande mammor att ta upp denna diskussion i förlossningsrummet om det skulle bli aktuellt att ta ut barnet med en sugklocka. Har vederbörande tillräcklig kompetens och vet de exakt hur de skall sätta klockan på barnets huvud?
Vilka val kan göras i en situation som denna?

Vem tar hand om den svaga?
https://www.vardforbundet.se/Vardfokus/Webbnyheter/2013/December/Sfinkterskadorna-okade-i-Skane-i-sommar/

Fakta

  • Sfinktermuskeln är den muskel som sitter runt ändtarmen och som är nödvändig för förmågan att hålla avföring. Vid en sfinkterskada brister denna muskel helt eller delvis.
  • Största riskfaktorn är förlossning med sugklocka

Sfinkterskadorna ökade i Skåne i somras


Viktigt att sommarens bemanningsproblem inte upprepas nästa år enligt Region Skånes rapport om förlossningsvården.

I Ystad drabbades över fem procent av de kvinnor som födde vaginalt av en sfinkterskada grad tre eller fyra, det vill säga de mest omfattande. Sommaren innan var det bara två procent av de som födde i Ystad som drabbades.
Antalet sfinktrar ökade i somras på alla klinikerna utom i Kristianstad jämfört med året innan. I Helsingborg med två till 4,5 procent och på Skånes universitetssjukhus från tre till 4,5 procent.
651 extra arbetspass
Fler kvinnor än sommaren före hänvisades till andra sjukhus. Kejsarsnitten ökade också något, men för de allvarligaste komplikationerna som perinatal dödlighet, stora blödningar vid förlossning och infektioner i livmodern efter förlossning sågs ingen ökning jämfört med året som helhet och med förra sommaren.
Barnmorskorna tvingades ta 651 extra arbetspass under de tre sommarmånaderna. Flest extrapass, 298, tog barnmorskorna i Kristianstad. Näst flest förlossningen i Malmö med 138, trots att fem förlossningsplatser och fyra perinatalvårdplatser var stängda hela sommaren. Där drogs också nio semesterveckor in för barnmorskorna.
Öka bemanningen
Analysgruppen som har bestått av personer från alla Skånes förlossningskliniker konstaterar att samtliga kliniker har haft svårt att bemanna, särskilt med barnmorskor, och extra svårt har det varit på Skånes Universitetssjukhus. Det är också den enskilt viktigaste frågan att lösa, anser gruppen och föreslår bland annat ett aktivt arbete med lönesättningen.
– Det är glädjande att se att patientsäkerheten upprätthölls trots en pressad bemanningssituation. Personalen har utfört ett fantastiskt arbete. Det viktigaste nu är att förlossningsklinikerna ges bästa möjliga förutsättningar inför nästa sommar, vilket bland annat ska innebära bättre stöd för medarbetarna i deras arbete, kommenterar regionrådet Stefan Lamme (M) .

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar