fredag 13 december 2013

Fungerar kolesterolsänkande medicin?


Lyssna på doktor Ralf Sundberg som förklarar kolesterolets roll och funktion i kroppen.

Vad är sant och vad ä falskt? Vilka meningsskiljaktigheter finns det på området.....

LDL HDL  lyssna och lär.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar