fredag 4 november 2011

Maria Larsson borde kvalitetsäkras....

Hur ska anställda kvalitetssäkra om de riskerar att förlora jobbet?
– Det ligger i arbetsgivarens intresse att ha en god omvårdnad av personalen och se till att de har bra förutsättningar för att kunna arbeta, sade äldreministern.
Enligt Maria Larsson bidrar privatiseringen av vården till att öka öppenheten bland de anställda.
– Jag tror att det är en hjälp att vi nu skapar en mångfald av vårdgivare för det skapar en annan möjlighet till öppenhet.


Maria Larsson.... ja visst så ligger det i arbetsgivarens intressse att ha en god omvårdnad men borde vi inte istället prata om att det ligger i ditt intresse att våra äldre får den vård de behöver enligt de värdegrunder som regering och riksdag beslutat...

Mångfald... vad  har mångfald med detta att göra? Är det något annat än ett urval av olika företag med människor som arbetar?  Vari ligger mångfalden? Att människor kommer ifrån olika länder eller kulturer?
Ja, visst finns det mångfald på arbetsplatserna och den mångfalden har oftast precis samma inställning och det är att rådande besparingssituation håller inte längre. Hur bra har vården blivit efter alla dessa år av besparingar? Har du några siffror på detta Maria?


Det finns ingen privatisering som gynnar öppenheten bland anställda. Det ligger på ledningsnivå och är ledningens ansvar. De kan ju te.x. själva börja med öppenhet så kanske det sprider sig längre ner i leden.
Man arbetar med individuell lönesättning och usla anställningsvillkor. För många är det faktiskt inte en fråga om att trivas på jobbet och känna efter om det är moraliskt riktigt eller ej. Nej, det är en fråga om att få mat i magen och tak över huvudet.

Nej, du, politiska floskler som vanligt som inte hjälper de äldre och vad jag efterlyser är inte bara att det görs kontroller och besök hos privata anordnare utan det skall även göras hos de kommunala. Där min mamma bodde så gick hennes rumsgranne ut i kallingarna en kall vinternatt och frös ihjäl................ mångfald? värdegrund? borde inte det kommunala boendet varit lite mer intresserad av att ge service?

Kan man inte klara sina arbetsuppgifter så skall man lämna över bollen till någon som kan dem..... det är i alla fall min åsikt.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar