torsdag 5 juli 2012

Hormoslyrskador hos barn


My children and I have Chiari,
a brain disease from Agent Orange.
My father was in Vietnam
and because he served his country,
his child and grandchildren are sick.
There is no cure.
My first born’s father died
and I have two more children.
They have Chiari from me
and I have it from my father
who suffers side effects now from AO.
I will never be better,
I will never live a normal life,
I have had brain surgery
and so has my children.
We have learned to live a life with love,
to enjoy each day good or bad,
and we send love and support and thank you.
There are many of us out there.
We are the Zipperheads for Chiari
with zipper-like scars on our heads
and we wear them proudly


By Heather


Man kan kalla det för precis vad man vill men faktum är att här handlar det om en biverkning/en eftereffekt orsakad av kriget och dess produkt hormoslyret.

Det är tragiskt att se vad människor gör för pengar och ännu värre är det för de avkommor som kommer att härstamma från de soldater som använt giftet.

Hormoslyr finns med i de svenska tankarna eftersom de flesta bekämpningsmedlen som finns på marknaden börjar bli verkningslösa. Skall bli intressant att se vilken effekt Roundup kommer att ha på våra barn.

 Föräldrar ställ krav på giftfritt odlad mat till alla våra barn - det borde vara en rättighet för alla, fattiga som rika!
 
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar