onsdag 18 juli 2012

Circadin har inte testats på barn / föräldrar se uppSömnmedel till unga allt vanligare

Barn och unga får allt oftare sömnmedel. Antalet personer under 19 år som använder sömnmedel ökade mellan 2006 och 2011 från 5170 till 13991. Det visar statistik som SvD har beställt från Socialstyrelsen.
Läkemedlet Circadin står för en stor del av den ökade användningen trots att det främst ska användas av personer över 55 år, enligt Mårten Gerle på Socialstyrelsen. Läkemedelsverket rekommenderar inte Circadin till barn.
Det här är ett jätteproblem. Studierna har inte visat om det finns andra sorters problem för barn, säger Gerle. SVT text 11 jul 12

Ja, vad skall man säga när man läser sådant här?
Skall vi göra en pandemi varning gällande dyslexi? Här ser vi information som ramlat mellan stolarna och nu menar jag mellan både läkares och föräldrarnas stolar. Hur kan man ge sina barn dåligt testade läkemedel som är avsedda för personer över 55 år där man fullständigt ger farfar i om de får bestående lever eller njurskador? Vi kanske till och med skulle gå så långt och ifrågasätta varför vi över huvud taget sätter barn till världen och om vi är kompetenta och mogna för att bli föräldrar.

Och vad gör Socialstyrelsen när de ser att läkemedel skrivs ut till barn under 19 år? Sköter statistiken och klagar över att det är ett jätteproblem?
Har Socialstyrelsen blivit ett spel för gallerierna?
Hur vore det med varningar eller till och med böter? Ännu bättre vore en vidareutbildning i svenska språket där läskunnighet kontrolleras. Om man inte kan läsa och förstå vad tillverkaren föreskriver så är det nog mycket annat man missar i sin yrkesutövning.

Sedan så har vi det här med korttidsbehandling. Hur många av dagens förbrukare av Circadin gör det på korttidsbasis? Ytterligare läkemedel som är avsedda för korttidsbasis är antidepressiva och jag vet av egen erfarenhet människor som går på samma antidepressiva år ut och år in. Vems är ansvaret? Konsumentens?

Citerar lite information som finns att finna på www.fass.se

Den aktiva substansen i Circadin, melatonin, tillhör en grupp av naturliga hormoner som tillverkas av kroppen.

Circadin används ensamt vid korttidsbehandling av primär insomnia (ihållande svårigheter att somna eller att fortsätta att sova, eller dålig sömnkvalitet) hos patienter som är 55 år och äldre. ”Primär” betyder att sömnlösheten inte har någon känd orsak, såsom eventuell medicinsk, psykisk eller miljömässig orsak.
Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Circadin
 • om du har lever- eller njurproblem. Inga studier på användning av Circadin hos personer med lever- eller njursjukdomar har genomförts. Du bör tala med din läkare innan du tar Circadin, eftersom dess användning inte rekommenderas.
 • om du har fått veta av din läkare att du inte tål vissa sockerarter.
 • om du har fått veta att du har en autogamin sjukdom (när kroppen ”angrips” av sitt eget immunsystem). Inga studier på användning av Circadin hos personer med autoimmuna sjukdomar har genomförts. Därför bör du tala med din läkare innan du tar Circadin, eftersom dess användning inte rekommenderas.
 • Circadin kan göra att du känner dig dåsig. Du ska vara försiktig om dåsigheten påverkar dig, eftersom det kan försämra din förmåga att utföra uppgifter såsom bilkörning.
 • Rökning kan göra att Circadin får sämre effekt, eftersom innehållsämnena i tobaksrök kan öka nedbrytningen av melatonin i levern.

Barn och ungdomar

Ge inte detta läkemedel till barn i åldern 0 till 18 år, eftersom det inte har testats på barn och dess effekter inte är kända.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Om du får någon av följande allvarliga biverkningar ska du omedelbart sluta att ta läkemedlet och kontakta läkare:

Mindre vanliga: (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer)
 • Bröstsmärtor

Sällsynta: (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer)
 • Medvetslöshet eller svimning
 • Svår bröstsmärta beroende på kärlkramp
 • Hjärtklappning
 • Depression
 • Försämrad synskärpa
 • Dimsyn
 • Förvirring (desorientering)
 • Svindel (en känsla av yrsel eller av att det ”snurrar”)
 • Röda blodkroppar i urinen
 • Minskat antal vita blodkroppar i blodet
 • Minskat antal blodplättar, vilket ökar risken för blödningar eller blåmärken
 • Psoriasis

Om du får någon av följande icke allvarliga biverkningar ska du kontakta och/eller uppsöka läkare:

Mindre vanliga: (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer)

Irritabilitet, nervositet, rastlöshet, sömnlöshet, onormala drömmar, mardrömmar, ångest, migrän, huvudvärk, letargi (slöhet, bristande energi), rastlöshet förenad med en ökad aktivitet, yrsel, sömnighet, högt blodtryck, smärtor i övre delen av buken, magbesvär, sår i munnen, muntorrhet, förändringar i blodets sammansättning som kan ge en gulfärgning av hud och ögon, hudinflammation, nattliga svettningar, klåda, utslag, torr hud, smärta i armar och ben, klimakteriesymtom, känsla av svaghet, utsöndring av glukos i urinen, för mycket proteiner i urinen, onormal leverfunktion och viktökning.

Sällsynta: (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer)

Bältros, hög nivåer av fetter i blodet, låga nivåer av kalcium i blodet, låga nivåer av natrium i blodet, förändrad sinnesstämning, aggressivitet, oro, gråtmildhet, stressymtom, tidigt uppvaknande på morgonen, ökad sexualdrift, nedstämdhet, minnesnedsättning, uppmärksamhets­störning, drömmande tillstånd, rastlösa ben-syndrom, dålig sömnkvalitet, förnimmelse av domningar och stickningar, ökat tårflöde (rinnande ögon), lägesyrsel (yrsel när man reser sig eller sätter sig), blodvallningar, sura uppstötningar, mag-tarmstörning, blåsor i munnen, sår på tungan, magbesvär, kräkningar, onormala tarmljud, väderspänning, för stor salivbildning, dålig andedräkt, bukobehag, magbesvär, inflammation i magslemhinnan, eksem, hudutslag, hudinflammation på händerna, kliande utslag, nagelrubbningar, ledinflammation, muskelkramper, nacksmärtor, nattliga kramper, långvarig erektion som kan vara smärtsam, inflammation i prostata, trötthet, smärtor, törst, stora mängder urin, urinering nattetid, förhöjda leverenzymvärden, onormala salthalter i blodet och onormala laboratorieprover.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


Att fundera över:
vet du om ditt barn har en autoimmun sjukdom under uppsegling, lever eller njurproblem, om ej, borde inte ditt barn då testas före intagandet av detta läkemedel? Är du villig att lägga ditt barns hälsa och framtid i en läkares händer som föreskriver ett läkemedel som inte ens är testat på barn? Jag bara undrar....
Eventuella biverkningar = ligger det någon friskrivning i denna formulering?

Kanske förekommande men man vet inte riktigt, eller?

2 kommentarer:

 1. Kom gärna med förslag som Fungerar för oss med barn som har grava sömnproblem (bland annat) istället för att bara ondgöra dig ohämmat om melatonin.
  Vaknar 5-15 gånger varje natt, sju dagar i veckan, 365 dagar per år. Kan ta en till två timmar att komma till ro och somna. Hur bra mår man om man som litet barn sover 22-05 och vaknar tio gånger?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är viktigt att läkemedel föreskrivs och används i enlighet med vetenskaplig beprövade metoder, vilket inte är fallet när det gäller just detta läkemedel, då det inte testats på barn.
   Jag valde att belysa att det kan finnas eventuella risker involverade på grund av detta, då barn och vuxna är olika utvecklade och har olika kroppsvikt. Detta för att föräldrar skall kunna diskutera problematiken med ansvarig läkare för barnet på ett lite mer insiktsfullt sätt.
   Jag får inte lov att komma med förslag då kvacksalverilagen förbjuder detta, men jag kan hänvisa och uppmuntra dig till att söka vidare i informationsdjungeln så du har mer fakta på fötterna inför nästa möte med läkaren.
   Jag förstår att du känner stor maktlöshet och att grava sömnproblem leder till andra stora problem. Är ledsen för din skull och förstår vad ni går igenom och jag hoppas att ni inom en snar framtid skall finna en lösning som underlättar det för hela familjen. Jag vet inte om du läst hjälp till självhjälp? http://www.sjalvhjalppavagen.se/template01.asp?level=4&sorting=5&sitekey={D8DB1884-C14B-4057-8721-D45BD3DAFD23}&pagekey={B4ED3900-E9F8-4653-BD80-D0EF83E45356}

   https://thriving.childrenshospital.org/melatonin-children-5-things-know/
   Lycka till!

   Radera