onsdag 18 juli 2012

Inga biverkningar av GARDSIL?!? skojar ni?


Inga biverkningar av HPV-vaccin

Uppdaterad 2012-07-11 12:03. Publicerad 2012-07-11 10:00

Flickor som tar vaccinet Gardasil mot livmoderhalscancer riskerar inga allvarliga biverkningar. Det visar en svensk studie som presenteras på onsdagen.

Studien är den första i Sverige och bekräftar det som liknande undersökningar ibland USA kommit fram till. Samtliga cirka 300.000 svenska och danska flickor mellan 10 och 18 år som tagit vaccinet har studerats och jämförts med de 700.000 flickor i samma åldersgrupp som inte vaccinerats.
Forskarna har tittat på riskerna för att få blodpropp eller allvarliga ”autoimmuna, neurologiska och immunologiska” sjukdomar – till exempel MS och narkolepsi.

– Det är bra att det kommer en svensk studie för att lugna de oroligheter som funnits kring vaccinet, säger Lisen Arnheim-Dahlström, forskare vid Karolinska Institutet och ansvarig för studien.
Innebär det här att det är riskfritt att ta vaccinet?
– Ja, det skulle jag säga.
HPV-vaccin ingår för flickor i Allmänna vaccinationsprogrammet formellt sedan 2010, även om det i praktiken dröjde till i höstas innan det togs med. Vaccinet ges vid tre tillfällen inom sex månader till flickor mellan 11 och 19 års ålder, av skolhälsan eller vårdcentralen.
Studien är finansierad av Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, som är en fri och oberoende forskningsfinansiär.


Andreas Rolfer

Rubriken känns riktigt bra när man läser och känner på den. Tänk att det nu finns forskning som visar att Gardasil inte ger några biverkningar. Att det i princip är riskfritt att ta detta vaccin. Måste vara något annat innehåll i det vaccin som ges till flickorna i Sverige och Danmark eftersom andra länder rapporterar motsatsen. Vem ljuger, eller skall vi kanske säga....... vem har problem med sanningen? Här vaccineras flickor med ett vaccin som skall förebygga livmoderhalscancer någon gång i framtiden. Vad händer med 11 åringarna den dagen de passerar 40?
Det måste vara skönt att veta som förälder samt även som vaccinerad tonåring att den dag vederbörande själv blir myndig så har myndigheterna full koll på den vaccinerade och kan följa vederbörandes sjukdomshistoria. För mig låter det som om flickorna ingår i ett enda stort medicinskt test som någon gång skall ligga till grund för någon s.k. vetenskaplig test eller rapport.

Oberoende studier kan ju finansieras av oberoende forskningsfinansiärer som nöjer sig med att läsa ett utvalt antal medicinska journaler utan att vare sig patient eller läkare har någon vetskap om att patienten ingår i någon studie. Hur mycket dokumenterar en svensk läkare om de dokumenterar i forskningsändamål kontra om de dokumenterar ett vanligt hälsobesök? Kommer funderingar, möjliga symptom eller andra kopplingar till biverkningar med över huvud taget om besöket görs hos en allmänpraktiserande läkare?
SSF.... det första som slog mig var svenska stöldskyddsföreningen ….. det är ingen ordning nu för tiden....

Jag var inte ensam om att vilja läsa studien som hänvisas till i artikeln. Mamman till mammor mot Gardasil hade samma önskan och frågade var studien fanns att finna. Nja, den var liksom inte publicerad ännu, för sådan formalia tar ju alltid väldigt lång tid. Och i min värld så är påståendet vare sig godkänt eller officiellt.

Då uppkommer funderingen... hur rätt är det egentligen att gå ut med ett påstående av denna natur när det inte är officiellt? Handlar detta om att få ut meddelandet så fort som möjligt för att det inte skall bli problem med tvekande föräldrar och barn att ta spruta nr 2 och 3?

Hur har studien genomförts? Har alla medverkande verkligen tagit alla tre sprutorna? Jag frågar mig detta eftersom de amerikanska studierna som forskaren hänvisar till omfattar flickor som tagit allt mellan 1- 3 doser. Många av dem fick dessutom missfall och missbildade barn men eftersom studierna inte handlade om den statistiken så lades den informationen på is.

Har vi slutat med vetenskapliga studier för att genomföra efterkonstruerade studier s.k. ”cohort-studier” med syfte att gagna ändamålet?, som kan vara av olika natur.... tex. ekonomiskt. Rekommenderar intresserade läsare att slå upp ordet i Websters dictionary.

Något vi inte heller skall förglömma är att det inte någonstans står någonting om att vi dessutom talar om nya vaccinatör samt att det i sig själv är alldeles för outforskat. Vad man vet om nano-vaccin är att tillverkningskostnaden är lägre och vinstmarginalerna högre, eller?

Pest eller kolera? Valet är ditt.

Att peka finger eller att sända anklagande ord hjälper inte vid en eventuell medicinsk skada. Och vem vet ens idag om ekonomisk ersättning kommer att utbetalas i framtiden. Det skulle vara intressant att veta huruvida forskarna vaccinerar sig själva och vad de rekommenderar sina egna familjer att göra.

Cancer orsakas av virus, bakterier och parasiter. HPV-vaccin skyddar inte mot allt endast ett fåtal virus. Viktigt är skydd, renlighet och sunt förnuft. Vi skall vara rädda om varandra.

Förlåt att jag säger det men någonstans så känns det som om porrindustrin går hand i hand med läkemedelsindustrin och företagen blomstrar på bekostnad av unga tjejer och killar som inte vill vara utanför och annorlunda. Kärleken har liksom hamnat i andra hand.
Som vuxna kan vi inte alltid ta beslut för våra barn men vi kan lära dem att tänka kritiskt och fundera över de fördelar och nackdelar som kan passera deras väg i framtiden. Vi skall inte ta besluten för dem men vi skall stötta dem så att de vågar ta sina egna beslut.......
Det är lite som med godiset. Om du lär ditt barn att köpa godis i stängda lufttäta påsar istället för plockgodiset som hela tiden exponeras för luft och bakterier. Ja då kan ditt barn bli en hälsans vinnare men en mycket lägre mängd av konserveringsmedel i form av kemiskt framställda substanser eller giftiga tungmetaller.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar