onsdag 11 juli 2012

Cancer av infektion, nya rön


Underbar läsning...... i början på 90-talet talade en forskare om cancer och att den var en följd av infektion orsakad av virus, bakterier eller parasiter. Anledningen till att man då inte ville föra ut denna information var risken för "panik" och att människor inte skulle sluta umgås eller ta hand om cancersjuka människor. Nu sitter jag här 20 år senare och läser precis vad jag hörde då. Tala om att det tar lång tid för forskningen att släppa på sanningarna. I texten kan vi även läsa om förebyggande och bättre hygien, något som många fnyst åt eftersom det är så lättvindigt med antibiotika. Förslag på lösning är självklart vaccin vilket lobbyisterna försökt att hjärntvätta oss med i åratal nu. Vad är det för fel med renlighet och försiktighet? Hur mycket av det här får vi via förgiftade/nedsmutsade läkemedel och felaktigt hanterad mat.... man kan ju undra??
NYA RÖN

Två miljoner cancerfall till följd av infektion


Anders Hansen

leg läkare, frilansjournalist
O Att infektioner med hepatit B och C, humant papillomvirus (HPV), Helicobacter pylori och Epstein–Barr-virus riskerar att leda till olika malignitetsformer är välkänt. Nu har en grupp franska forskare beräknat den globala sjukdomsbördan i cancer till följd av infektion med virus, bakterier och parasiter.


Undersökningen presenteras i Lancet Oncology. Författarna har tittat på data över incidensen för 27 cancerformer i 184 länder från helåret 2008. Data har inhämtats från en mängd olika källor. Man har dessutom tittat på prevalensen av ett antal olika infektioner som kan leda till cancer. Utifrån detta har forskarna estimerat antalet infektionsorsakade cancerfall. Totalt beräknas att 12,7 miljoner nya cancerfall inträffade världen över under 2008.

Av dessa orsakades två miljoner, vilket motsvarar 16 procent av samtliga cancerfall, av virus, bakterier och parasiter. Majoriteten av de infektionsorsakade maligniteterna uppstod i utvecklingsländer. Exempelvis beräknas att 32,7 procent av alla maligniteter i Afrika söder om Sahara är infektionsorsakade, jämfört med 4,0 procent i Nordamerika och 3,3 procent i Australien.Hos kvinnor är det föga förvånande cervixcancer till följd av HPV-viruset som är den vanligaste infektionsorsakade malignitetsformen. Det är också den patogen som orsakar flest maligniteter i absoluta tal räknat för både män och kvinnor, totalt 610 000 fall. Därefter kommer hepatit B och C, som totalt beräknas orsaka 600 000 cancerfall. Hos män svarar cancer i lever, mage och kolon totalt för ungefär 80 procent av alla infektionsorsakade maligniteter. Totalt avled 7,5 miljoner människor i cancer under 2008. Av dessa dödsfall beräknas 1,5 miljoner bero på maligniteter till följd av infektion, visar studien vidare.

Författarna gör observationen att åtgärder för att förebygga och behandla infektioner, såsom antibiotika, bättre hygien och vaccination, kan komma att ge avsevärd effekt vad gäller den framtida sjukdomsbördan av cancer.

Under förutsättning att det finns vaccin mot bl a HPV och hepatit B bör vaccination vara prioriterad i länder med stor sjukdomsbörda till följd av maligniteter orsakade av dessa virus. Det faktum att författarna vägt samman stora mängder data från olika håll är i sig givetvis en begränsning av studien.de Martel C, et al. Lancet Oncol. 2012;13(6):607-15.
doi: 10.1016/S1470-2045(12)70137-7


http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=18448

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar