tisdag 3 juli 2012

GMO SHOPPING GUIDE här finner du länken


 Här finner du GreenPeace shopping guide för att se vilka produkter som är mer eller mindre bra för dem som vill undvika genmodifierade produkter i sitt dagliga intag:
 
 

COCA COLA, PEPSI,  KRAFT, NESTLE, HEINZ, OLD EL PASO...... SKÄRP ER!!!! 
 
Genetiskt modifierade eller genetiskt modifierade organismer (GMO) skapas genom att man tar gener från någon organism, att nämna organismer som bakterier, virus eller andra djur, vilka sedan sätts in i en annan art. Exempel en bakterie sätts in i ett frö, vilket sedan skall planteras i marken.

Till skillnad från traditionell odling, så skapar genteknik  helt nya organismer som aldrig självmant skulle uppstå i naturen och detta skapar i slutändan nya och för både oss och tillverkaren helt oförutsägbara hälso-och miljörisker.

Begreppet "genetiskt modifierade (GE) mat" avser en produkt som innehåller eller härrör från GMO.
 
I Kanada  är upp till 70 procent av de bearbetade livsmedel som finns i livsmedelsbutikerna innehåller GE ingredienser. The vanligaste GE ingrediensen kommer från grödor som majs, soja, raps och bomull.

 
Vems hälsa vill vi främja? Monsatans eller vår? Du väljer och väljer du att inte välja så har du gjort ditt val!! 
Bioteknikföretag som Monsanto är genetiska ingenjörer som skapar dessa grödor för att kunna producera och sälja ett ogräsbekämpningsmedel som bönderna sedan inte kan leva utan.
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar